Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

De Omgevingswet komt eraan

Op deze pagina leest u meer over de Omgevingswet en de laatste ontwikkelingen rondom deze nieuwe wet.

Er is een Omgevingswet nodig

Sinds 1810 zijn er veel verschillende wetten en regelingen voor de omgeving waarin u woont en leeft. Die wetten en regelingen gaan over veel verschillende onderwerpen, zoals:

  • nieuwbouw
  • bodem
  • water
  • wegen
  • milieu
  • beschermde gebouwen
  • natuur
  • geluid

Al deze wetten zijn erg ingewikkeld. Soms spreken ze elkaar zelfs tegen. En ze houden ook vaak vernieuwende plannen tegen, die beter zijn voor de natuur en de omgeving. Daarom brengt de overheid 26 wetten en een paar honderd regelingen samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet.

Ingang Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is een aantal keren uitgesteld. Demissionair Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier ingevoerd wordt. Hij stelt daarom de invoering van de Omgevingswet uit tot 1 januari 2024. De gemeente, provincie en waterschappen oefenen nu met het nieuwe systeem om een vergunning aan te vragen. Op de website van de Rijksoverheid  kan je hier meer over lezen.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U wilt bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen of uw bedrijf uitbreiden. Of u wilt een activiteit in de buurt ondernemen, zoals het aanleggen van een moestuin. U heeft dan met de Omgevingswet te maken. Wilt u iets in de leefomgeving ondernemen? Dan gaat u eerst zelf na of dat past binnen de afgesproken regels of binnen het beleid.

Meer informatie over de aanvraag van een vergunning ziet u in deze video.

De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving. En voor ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Ook is er meer aandacht voor participatie. U betrekt uw buren, omwonenden en bedrijven in de omgeving bij uw plan.

Binnen de Omgevingswet worden bekende begrippen zoals het bestemmingsplan en de structuurvisie vervangen door nieuwe instrumenten. Dit is dan het omgevingsplan en de omgevingsvisie.

Tegelijk met de Omgevingswet gaat ook de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb).Daarmee verandert de manier waarop gemeenten bouwactiviteiten behandelen en toetsen.

Meer weten?

Op Omgevingswet | Rijksoverheid.nl vindt u informatie over de Omgevingswet. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Coevorden door te bellen met 14 0524. Mailen kan ook naar: info@coevorden.nl.