De Omgevingswet komt eraan

07 augustus 2023
Algemeen

De nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 ingaat, brengt verandering in de manier waarop we onze fysieke leefomgeving inrichten. Denk bijvoorbeeld aan bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. En activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving, zoals het bouwen van een woning of een bedrijf.

Begrippen zoals het bestemmingsplan en de structuurvisie worden vervangen door nieuwe middelen zoals het omgevingsplan en de omgevingsvisie. U moet uw omgeving ook eerst vertellen over uw voorgenomen plannen. Dat noemen we participatie. 

Tegelijk met de Omgevingswet gaat ook de wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) in. Daarmee verandert de manier waarop gemeenten bouwactiviteiten behandelen en toetsen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op het Omgevingsplein op onze website: www.coevorden.nl/omgevingsplein. Daar vindt u ook alle informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning. Bekijk ook de video op YouTube met uitleg over hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt. 

Vragen? Neem contact op met de gemeente Coevorden door te bellen met 14 0524. Mailen kan ook naar: info@coevorden.nl