Denk met ons mee!

We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedenken en meepraten bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staan de ambities en opgaven voor de dorpen, de stad en de wijken van de gemeente Coevorden. Deze visie is een onderdeel van de Omgevingswet.

In het hele proces naar een omgevingsvisie zijn er verschillende momenten waar we uw inbreng zeer waarderen. We nodigen u van harte uit om mee te denken en mee te praten! Dat kan op de volgende manieren:

De enquête

We leven in een tijd met veel ontwikkelingen. Is er bijvoorbeeld behoefte aan nieuwe woningen? En zo ja, waar en voor wie? Hoe gaan we in de toekomst om met energie en duurzaamheid?. Waar liggen kansen voor ondernemers en werkgelegenheid en wat is daarvoor nodig? Wat heeft uw dorp of wijk nodig om zelf invulling te geven aan een mooie en fijne woonomgeving?

Dat horen we graag van u. In deze korte enquête kunt u aangeven wat u belangrijk vindt voor de toekomst van de gemeente Coevorden.

De Waardenkaart

Op de Waardenkaart kunt u aangegeven welke plekken waardevol zijn en de gemeente Coevorden bijzonder maken. Invullen levert een kaart op die als basis wordt gebruikt bij plannen en veranderingen. Een plan of idee moet rekening houden met de waarden en/of deze versterken. 

Werkplaats Omgevingsvisie

Wilt u graag actief betrokken worden bij het vervolg en het opstellen van de Omgevingsvisie? Meld u aan voor de Werkplaats Omgevingsvisie. Hier bespreken we de resultaten van de gesprekken, kaarten en enquêtes en werken we samen een de uitwerking van de Omgevingsvisie. Meedoen kan door een mail te sturen naar omgevingswet@coevorden.nl. Vermeld in de e-mail uw contactgegevens.

 

fietser