Dorps- en wijkbudget

Dorpen en wijken kunnen een dorps- of wijkbudget aanvragen. Hiermee willen wij dorpen en wijken de ruimte geven om naar eigen inzicht activiteiten en/of projecten te ondersteunen die bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid in het algemeen.

PDFAanvraagformulier dorps-en wijkbudget