3 bovenlichamen ridders met helm in zwaardgevecht ramen woningen op achtergrond

Een evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Soms is alleen melden genoeg, soms is er een vergunning nodig. De regels voor het organiseren van een evenement zijn de afgelopen jaren veel strenger geworden. Kijk dus goed wat u nodig heeft! En doe dat op tijd, want een vergunning moet 12 tot 16 weken voor het evenement aangevraagd zijn. Die tijd is nodig omdat politie en brandweer een advies moeten geven én omdat er een bezwaartermijn van zes weken geldt.

Voordat u de vergunning aanvraagt, kunt u contact opnemen met onze collega’s van evenementen. Zij kunnen u adviseren, aangeven wat u nodig heeft en helpen met de aanvraag.

Aanmelding voor de evenementenkalender 

Ook in 2024 hopen we onze evenementenkalender weer te vullen met veel evenementen. We hebben uw hulp hierbij nodig. Het is namelijk heel belangrijk voor ons, maar ook voor onze hulpdiensten om al vroeg een overzicht te hebben. Met uw aanmelding krijgen wij een goed beeld van de evenementen in 2024. Ook wordt uw evenement vermeld op onze gemeentelijke website.

Geef uw evenement aan ons door vóór 15 oktober 2023 via evenementen@coevorden.nl

Zet in de mail deze gegevens:

 • Naam van de organisator met KvK-nummer (als dit van toepassing is)
 • Naam van het evenement
 • Datum/Data van het evenement
 • Locatie(s) van het evenement

Het melden van een evenement

Een melding is genoeg als het een klein evenement is

Het is een klein evenement als:

 • er maximaal 150 mensen aanwezig zijn
 • het plaatsvindt tussen 7.00 uur ’s ochtends en 1.00 uur ’s nachts
 • er geen versterkte muziek is voor 7.00 uur en na 23.00 uur
 • er geen alcoholhoudende drank wordt verkocht
 • er maximaal drie kleine objecten geplaatst worden, waarbij de oppervlakte per object niet meer bedraagt dan 16 vierkante meter, en
 • als het niet plaatsvindt op de weg, op fietspad of parkeerplaats of op een andere manier die voor overlast in het verkeer zorgt

Een klein evenement moet u minstens 10 werkdagen voor het evenement melden

De evenementenvergunning vraagt u digitaal aan met uw DigiD (als persoon) of eHerkenning (als bedrijf). Meer informatie over eHerkenning vind je op onze eHerkenning pagina.

Evenementenvergunning

U heeft een vergunning nodig als:

 • u niet voldoet aan de eisen voor een klein evenement
 • als het evenement op een openbare plek is. Bijvoorbeeld in een sporthal of tent.

Er zijn verschillende categorieën evenementen. Elke categorie heeft een eigen termijn voor de aanvraag

 • A-evenement (laag risico) -> uiterlijk 12 weken voor het evenement aanvragen
 • B-evenement (gemiddeld risico) -> uiterlijk 14 weken voor het evenement aanvragen
 • C-evenement (hoog risico) -> uiterlijk 16 weken voor het evenement aanvragen

Misschien heeft u ook een vergunning of ontheffing nodig voor:

 • reclameborden of verwijzingsborden (reclamevergunning)
 • het maken of afspelen van versterkte muziek of ander geluid (geluidsontheffing)
 • het schenken van alcoholische drank (ontheffing artikel 35 Alcoholwet)
 • een kansspel zoals verloting of bingo (kansspelvergunning)

Het aanvragen van een evenementenvergunning

U doet de aanvraag via DigiD (als persoon) of eHerkenning (als bedrijf of organisatie):

U kunt het digitale formulier opslaan en later verder gaan. Als u dat wilt, kan dat via:

De kosten van een evenementenvergunning

 • A-evenement: € 40
 • B-evenement: € 77,80
 • C-evenement: € 312
 • Ontheffing Alcoholwet: € 79,45
 • Kansspelvergunning: € 8,90
 • andere vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): € 40,05. (Tarieven 2023)

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvragen. Dat moet binnen zes weken. De onafhankelijke bezwarencommissie beoordeelt uw bezwaar. Bent u het niet eens met hun uitspraak? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Heeft u vragen over evenementen?

U kunt mailen kan naar info@coevorden.nl of bellen naar het algemene nummer 140524

Melden klein evenement

Een klein evenement bij ons melden doet u digitaal met uw DigiD (als persoon) of eHerkenning (als bedrijf). Melden is gratis. Kijk voor meer informatie op onze eHerkenning pagina.

Wanneer ontvang ik een reactie op mijn aanvraag

Wij beslissen binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij twee keer verlengen. Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u extra tijd om uw aanvraag compleet te maken. Wij stellen Þ behandeling van uw aanvraag dan uit. Levert u de gegevens niet op tijd aan? Dan behandelen wij misschien uw aanvraag niet meer.

Ik wil bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Contact

 

Aanvragen ontheffing Alcoholwet en organiseren kansspel

Gebruik voor het aanvragen van een ontheffing op grond van de Alcoholwet onderstaand formulier. Wij verwijzen u door naar onze pagina over alcohol schenken en verkopen en onze pagina over alcohol tijdelijk schenken .Voor meer informatie over het organiseren van een kansspel verwijzen wij u door naar onze pagina over een klein kansspel organiseren. Wilt u een melding doen van een klein kansspel of wilt u een vergunning aanvragen voor het organiseren van een kansspel? Het formulier kunt u opvragen door te mailen naar info@coevorden.nl.