Een evenement organiseren

Om een evenement te organiseren op een plek die toegankelijk is voor het publiek, heeft u toestemming nodig. Een evenement is bijvoorbeeld een braderie, optocht, feest, muziekvoorstelling of een hardloopwedstrijd. Voor een evenement kan een vergunning worden verleend. In juni 2020 is een nieuw evenementenbeleid vastgesteld. 

Houd er rekening mee dat een vergunning 12 tot 16 weken van te voren aangevraagd moet worden. Afhankelijk van de omvang van het evenement. Dit komt doordat naast de beoordeling vanuit de gemeente, ook politie en brandweer advies moeten geven.

 

Hiervoor heeft u een evenementenvergunning nodig:

 • U organiseert een evenement op of aan de openbare weg
 • U organiseert een evenement op een andere voor het publiek openbare plek (zoals een sporthal of een tent)

Voor een klein evenement is geen vergunning nodig en is een melding voldoende. Het is een klein evenement als:

 • Er niet meer dan 150 personen aanwezig zullen zijn;
 • Het evenement plaatsvindt tussen 07:00 en 01:00 uur;
 • Er geen (versterkte) muziek wordt afgespeeld vóór 07:00 uur of na 23:00 uur;
 • Er geen alcoholhoudende drank verkocht wordt (als bedoeld in de Alcoholwet);
 • Het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, het (brom)fietspad of een parkeerplaats. Of anders voor overlast voor het verkeer en de hulpdiensten zorgt;
 • Er een organisator is.

De gemeente stemt af met veiligheidsdiensten zoals de brandweer, de politie, de GGD en de GHOR. Hieruit volgen mogelijk extra voorwaarden.

Meerdere vergunningen en ontheffingen

Naast een evenementenvergunning heeft u mogelijk ook een vergunning of een ontheffing nodig voor:

 • Het innemen van standplaatsen
 • Het plaatsen van terrassen
 • Het plaatsen van reclameborden of verwijzingsborden
 • Het incidenteel organiseren van een festiviteit in uw (horeca)bedrijf
 • Het tijdelijk schenken van (zwak) alcoholhoudende drank
 • Het gebruiken van wegen en paden bij een wieler- of hardloopwedstrijd
 • Het maken van versterkte muziek of hard geluid op straat
 • Een kansspel (loterij of bingo)

Organiseert u een evenement waarbij u meerdere vergunningen en ontheffingen nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente voordat u een aanvraag indient.

Wij hebben tijd nodig om uw aanvraag te behandelen. Daarom vragen wij u deze op tijd aan te vragen:

 • Bij een A-evenement (laag risico): 12 weken van tevoren.
 • Bij een B-evenement (gemiddeld risico): 14 weken van tevoren.
 • Bij een C-evenement (hoog risico): 16 weken van tevoren.

Voor een klein evenement hoeft u alleen een melding te doen. De melding moet u minimaal 10 werkdagen van tevoren doen bij de gemeente.

  Evenementenvergunning aanvragen

  De evenementenvergunning vraagt u digitaal aan met uw DigiD (als persoon) of eHerkenning (als bedrijf). Kijk voor meer informatie op onze eHerkenning pagina.

  Aanvraag evenementenvergunning met DigiD

  Aanvraag evenementenvergunning met eHerkenning

  Wilt u het aanvraagformulier op papier ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam en adres naar info@coevorden.nl

  Afmaken aanvraag evenementenvergunning

  Wilt u een aanvraag afmaken die u heeft opgeslagen? Dat kan via onderstaande knoppen:

  Afmaken aanvraag met DigiD

  Afmaken aanvraag met eHerkenning

  Aanvragen ontheffing Alcoholwet en organiseren kansspel

  Gebruik voor het aanvragen van een ontheffing op grond van de Alcoholwet en voor het organiseren van een kansspel onderstaande formulieren:

  Een klein evenement bij ons melden doet u digitaal met uw DigiD (als persoon) of eHerkenning (als bedrijf). Kijk voor meer informatie op onze eHerkenning pagina.

  Melding klein evenement met DigiD

  Melding klein evenement met eHerkenning

  Wij beslissen binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij twee keer verlengen. Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u extra tijd om uw aanvraag compleet te maken. Wij stellen Þ behandeling van uw aanvraag dan uit. Levert u de gegevens niet op tijd aan? Dan behandelen wij misschien uw aanvraag niet meer.

   

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

   

  • Een evenementenvergunning (basis) kost:
   - A-evenement €39,10
   - B-evenement €76,05
   - C-evenement €305
  • Een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet kost €77,65
  • Een kansspelvergunning kost €8,90
  • Een andere vergunning of ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Coevorden kost €39,10.

   Het melden van een klein evenement kost geen geld.

             (Tarieven 2022.)

  U kunt een e-mail sturen naar info@coevorden.nl. Liever bellen? Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0524. 

  Evenementenkalender

  Wilt u weten welke evenementen er bij ons aangemeld zijn? Bekijk ze op de evenementenkalender. Wilt u uw evenement aanmelden voor plaatsing op de evenementenkalender? Stuur ons dan een bericht via info@coevorden.nl. Noem in uw e-mail de naam van de organisator en de naam, plaats, data en tijden van het evenement.