Een evenement organiseren

Om een evenement te organiseren op een plek die toegankelijk is voor het publiek, heeft u toestemming nodig. Een evenement is bijvoorbeeld een braderie, optocht, feest, muziekvoorstelling of een hardloopwedstrijd. Voor een evenement kan een vergunning worden verleend. In juni 2020 is PDFnieuw evenementenbeleid vastgesteld. . 

Coronaproof een evenement organiseren

In Drenthe zijn kleinere evenementen weer mogelijk. Het evenement moet wel coronaproof zijn. Ook derden die door de organisatie worden ingehuurd, moeten hun werkzaamheden veilig en gezond kunnen uitvoeren. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld beveiligers, verkeersregelaars en EHBO’ers ook de kwaliteit van hun werkzaamheden moeten garanderen voor, tijdens en na afloop van het evenement. De organisatie moet hier in de planvorming duidelijkheid over geven.

PDFDeze checklist helpt bij het aanvragen en het verkrijgen van de vergunning.

In de volgende situaties heeft u een evenementenvergunning nodig:

 • U organiseert een evenement op of aan de openbare weg.
 • U organiseert een evenement op een andere voor het publiek openbare locatie (zoals een sporthal of een tent).

Voor een klein evenement is geen vergunning nodig en is een melding voldoende. Er is sprake van een klein evenement als:

 • Het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen.
 • Het evenement tussen 07:00 en 01:00 uur plaatsvindt.
 • Er geen (versterkte) muziek ten gehore wordt gebracht voor 07:00 uur of na 23:00 uur.
 • Er geen alcoholhoudende drank wordt verkocht als bedoeld in de Drank- en Horecawet.
 • Het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, het (brom)fietspad of een parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten.
 • En als er een organisator is.

De gemeente stemt af met veiligheidsdiensten zoals de brandweer, de politie, de GGD en de GHOR. Hieruit volgen mogelijk extra voorwaarden.

Meerdere vergunningen en ontheffingen

Naast een evenementenvergunning heeft u mogelijk ook een vergunning of een ontheffing nodig voor:

 • Het innemen van standplaatsen.
 • Het plaatsen van terrassen.
 • Het plaatsen van reclameborden of verwijzingsborden.
 • Het incidenteel organiseren van een festiviteit in uw (horeca)bedrijf.
 • Het tijdelijk schenken van (zwak) alcoholhoudende drank.
 • Het gebruiken van wegen en paden bij een wieler- of hardloopwedstrijd.
 • Het maken versterkte muziek of hard geluid op straat.
 • Een kansspel (loterij of bingo)

Organiseert u een evenement waarbij u meerdere vergunningen en ontheffingen nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente voordat u de vergunningen en ontheffingen aanvraagt.

Aanvraagtermijn

Omdat wij de tijd moeten hebben om uw vergunning te verwerken, vragen wij u deze op tijd aan te vragen. De volgende termijnen gelden:

 • Bij een categorie A evenement (laag risico): 12 weken voor aanvang van het evenement.
 • Bij een categorie B evenement (gemiddeld risico): 14 weken voor aanvang van het evenement.
 • Bij een categorie C evenement (hoog risico): 16 weken voor aanvang van het evenement.

Voor een klein evenement heeft u geen vergunning nodig. U dient een klein evenement wel tenminste tien werkdagen voor aanvang van het evenement te melden bij de gemeente.

Vergunningaanvragen en meldingen kunnen per post of per e-mail ingediend worden bij de gemeente. Dit kan door middel van de daarvoor bestemde formulieren. Per e-mail dient de aanvraag gericht te zijn aan info@coevorden.nl. Vermeld bij een aanvraag of melding in ieder geval:

 • De locatie van het evenement.
 • De datum en tijden van het evenement.
 • Uw naam, adres en telefoonnummer (of van de contactpersoon).
 • Eventuele andere activiteiten die u tijdens het evenement organiseert.

 

Wilt u uw evenement aanmelden voor plaatsing op de evenementenkalender? Stuur ons dan een bericht via info@coevorden.nl. Vermeld in uw e-mailbericht de naam van de organisator en de naam, plaats dag(en) en tijd(en) van het evenement.

Formulieren

Voor de aanvraag van een evenementenvergunning, de melding van een klein evenement, een ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet en voor het organiseren van een kansspel, dient u onderstaande formulieren te gebruiken.

Wij beslissen binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag twee keer verlengd worden. Indien de aanvraag niet compleet is, kan voor aanvulling van de aanvraag een termijn gesteld worden. De behandeling wordt dan opgeschort. Worden de gegevens niet op tijd aangeleverd, dan kan de aanvraag buiten behandeling gesteld worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

 • Een evenementenvergunning (basis) kost €37,90 (tarief 2020)
 • Een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet kost €74,15 (tarief 2020)
 • Een kansspelvergunning kost €8,65 (tarief 2020)
 • Een vergunning of ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Coevorden kost €37,90 (tarief 2020).

Voor de melding van een evenement worden geen leges in rekening gebracht.

Vergunningaanvragen en meldingen kunt u per post of per e-mail indienen via de daarvoor bestemde formulieren.

Per post: stuur de aanvraag naar Gemeente Coevorden, t.a.v. Afdeling Leefomgeving, team Economie & Leefbaarheid, Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Per e-mail stuur de aanvraag naar info@coevorden.nl.

Evenementenkalender

Wilt u weten welke evenementen er bij ons aangemeld zijn? Bekijk ze op de evenementenkalender.