3 bovenlichamen ridders met helm in zwaardgevecht ramen woningen op achtergrond

Een evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Soms is alleen melden genoeg, soms is er een vergunning nodig. De regels voor het organiseren van een evenement zijn de afgelopen jaren veel strenger geworden. Kijk dus goed wat u nodig heeft! En doe dat op tijd, want een vergunning moet 12 weken voor aanvang van het evenement aangevraagd zijn. Die tijd is nodig omdat politie en brandweer een advies moeten geven én omdat er een bezwaartermijn van zes weken geldt.

Voordat u de vergunning aanvraagt, kunt u contact opnemen met onze collega’s van evenementen. Zij kunnen u adviseren, aangeven wat u nodig heeft en helpen met de aanvraag.

Evenementenkalender 2024

Bekijk de evenementenkalender om te zien wat er in 2024 georganiseerd wordt. Bent u dit jaar van plan een evenement te organiseren, geef dit dan aan ons door.  Het is namelijk heel belangrijk voor ons, maar ook voor onze hulpdiensten, om al vroeg een overzicht te hebben. Met uw aanmelding krijgen wij een goed beeld van de evenementen in 2024. Ook wordt uw evenement vermeld op onze gemeentelijke website.

Stuur een mail naar evenementen@coevorden.nl en vermeld deze gegevens:

 • Naam van de organisator met KvK-nummer (als dit van toepassing is)
 • Naam van het evenement
 • Datum/Data van het evenement
 • Locatie(s) van het evenement

Klein evenement

Een melding is genoeg als het een klein evenement is

Het is een klein evenement als:

 • er maximaal 150 mensen aanwezig zijn
 • het evenement op zondag tot en met donderdag tussen 07.00 en 23.00 uur of op vrijdag en zaterdag tussen 07.00 en 01.00 uur plaatsvindt;
 • er geen versterkte muziek is voor 07.00 uur of na 23.00 uur;
 • er geen alcoholhoudende drank wordt verkocht;
 • als het evenement plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins mag het geen belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • er een organisator is;
 • er maximaal drie kleine objecten (bijvoorbeeld een podium en partytent) geplaatst worden, waarbij de oppervlakte per object niet meer bedraagt dan 16 vierkante meter.

Een klein evenement moet u minstens 10 werkdagen voor het evenement melden

De evenementenvergunning vraagt u digitaal aan met uw DigiD (als persoon) of eHerkenning (als bedrijf). Meer informatie over eHerkenning vind je op onze eHerkenning pagina.

Informatie over een evenementenvergunning aanvragen

U heeft een vergunning nodig als:

 • u niet voldoet aan de eisen voor een klein evenement
 • als het evenement op een openbare plek is. Bijvoorbeeld in een sporthal of tent.

Er zijn verschillende categorieën evenementen. Elke categorie heeft een eigen termijn voor de aanvraag

 • A-evenement (laag risico) -> uiterlijk 12 weken voor het evenement aanvragen
 • B-evenement (gemiddeld risico) -> uiterlijk 12 weken voor het evenement aanvragen
 • C-evenement (hoog risico) -> uiterlijk 12 weken voor het evenement aanvragen

Misschien heeft u ook een vergunning of ontheffing nodig voor:

 • reclameborden of verwijzingsborden (reclamevergunning)
 • het maken of afspelen van versterkte muziek of ander geluid (geluidsontheffing)
 • het schenken van alcoholische drank (ontheffing artikel 35 Alcoholwet)
 • een kansspel zoals verloting of bingo (kansspelvergunning)

Het aanvragen van een evenementenvergunning

U doet de aanvraag met DigiD (als persoon) of eHerkenning (als bedrijf of organisatie) via de knop.

De kosten van een evenementenvergunning

 • A-evenement: € 41,55
 • B-evenement: € 80,85
 • C-evenement: € 324,15
 • Ontheffing Alcoholwet: € 82,55
 • Kansspelvergunning: € 9,25
 • andere vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): € 41,60. (Tarieven 2024)

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvragen. Dat moet binnen zes weken. De onafhankelijke bezwarencommissie beoordeelt uw bezwaar. Bent u het niet eens met hun uitspraak? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Heeft u vragen over evenementen?

U kunt mailen kan naar info@coevorden.nl of bellen naar het algemene nummer 140524

U kunt het digitale formulier opslaan en later verder gaan. Als u dat wilt, kan dat via: