Een evenement organiseren

Om een evenement te organiseren op een plek die toegankelijk is voor het publiek, heeft u toestemming nodig. Een evenement is bijvoorbeeld een braderie, optocht, feest, muziekvoorstelling of een hardloopwedstrijd. Voor een evenement kan een vergunning worden verleend. In juni 2020 is PDFnieuw evenementenbeleidvastgesteld. 

Coronaproof een evenement organiseren

In Drenthe zijn kleinere evenementen weer mogelijk. Het evenement moet wel coronaproof zijn. Ook derden die door de organisatie worden ingehuurd, moeten hun werkzaamheden veilig en gezond kunnen uitvoeren. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld beveiligers, verkeersregelaars en EHBO’ers ook de kwaliteit van hun werkzaamheden moeten garanderen voor, tijdens en na afloop van het evenement. De organisatie moet hier in de planvorming duidelijkheid over geven.

PDFDeze checklisthelpt bij het aanvragen en het verkrijgen van de vergunning.

Hiervoor heeft u een evenementenvergunning nodig:

 • U organiseert een evenement op of aan de openbare weg
 • U organiseert een evenement op een andere voor het publiek openbare locatie (zoals een sporthal of een tent)


Voor een klein evenement is geen vergunning nodig en is een melding voldoende. Het is een klein evenement als:

 • Het aantal aanwezigen is niet meer dan 150 personen
 • Het evenement tussen 07:00 en 01:00 uur plaatsvindt
 • Er geen (versterkte) muziek wordt afgespeeld vóór 07:00 uur of na 23:00 uur
 • Er geen alcoholhoudende drank wordt verkocht (als bedoeld in de Drank- en Horecawet)
 • Het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, het (brom)fietspad of een parkeerplaats. Of anders voor hinder voor het verkeer en de hulpdiensten zorgt
 • Er een organisator is


De gemeente stemt af met veiligheidsdiensten zoals de brandweer, de politie, de GGD en de GHOR. Hieruit volgen mogelijk extra voorwaarden.

Meerdere vergunningen en ontheffingen

Naast een evenementenvergunning heeft u mogelijk ook een vergunning of een ontheffing nodig voor:

 • Het innemen van standplaatsen
 • Het plaatsen van terrassen
 • Het plaatsen van reclameborden of verwijzingsborden
 • Het incidenteel organiseren van een festiviteit in uw (horeca)bedrijf
 • Het tijdelijk schenken van (zwak) alcoholhoudende drank
 • Het gebruiken van wegen en paden bij een wieler- of hardloopwedstrijd
 • Het maken versterkte muziek of hard geluid op straat
 • Een kansspel (loterij of bingo)


Organiseert u een evenement waarbij u meerdere vergunningen en ontheffingen nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente voordat u de vergunningen en ontheffingen aanvraagt.

Wij hebben tijd nodig om uw vergunning te verwerken. Daarom vragen wij u deze op tijd aan te vragen:

 • Bij een categorie A evenement (laag risico): 12 weken voor aanvang van het evenement.
 • Bij een categorie B evenement (gemiddeld risico): 14 weken voor aanvang van het evenement.
 • Bij een categorie C evenement (hoog risico): 16 weken voor aanvang van het evenement.


Voor een klein evenement heeft u geen vergunning nodig. U moet een klein evenement wel minimaal 10 werkdagen vóór de start van het evenement melden bij de gemeente.

  Evenementenvergunning aanvragen

  De evenementenvergunning vraagt u digitaal aan met uw DigiD (als persoon) of eHerkenning (als bedrijf):

  Aanvraag evenementenvergunning met DigiD

  Aanvraag evenementenvergunning met eHerkenning

  Wilt u het aanvraagformulier op papier ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam en adres naar info@coevorden.nl

  Afmaken aanvraag evenementenvergunning

  Wilt u een aanvraag afmaken die u heeft opgeslagen? Dat kan via onderstaande knoppen:

  Afmaken aanvraag met DigiD

  Afmaken aanvraag met eHerkenning

  Aanvragen ontheffing Drank - en Horecawet en organiseren kansspel

  Gebruik voor het aanvragen van een ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet en voor het organiseren van een kansspel onderstaande formulieren:

  Een klein evenement bij ons melden doet u digitaal met uw Digid (als persoon) of eHerkenning (als bedrijf):

  Melding klein evenement met DigiD

  Melding klein evenement met eHerkenning

  Wij beslissen binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij twee keer verlengen. Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u extra tijd om uw aanvraag compleet te maken. De behandeling van uw aanvraag wordt dan uitgesteld. Levert u de gegevens niet op tijd aan? Dan behandelen wij misschien uw aanvraag niet meer.

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

  • Een vergunning A-evenement kost € 38,55 
  • Een vergunning B-evenement kost € 75
  • Een vergunning C-evenement kost € 300
  • Een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet kost €76,70 (tarief 2021)
  • Een kansspelvergunning kost €8,80 (tarief 2020)
  • Een vergunning of ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Coevorden kost €38,60 (tarief 2021).
  • Een klein evenement melden kost geen geld

  U kunt een e-mail sturen naar info@coevorden.nl. Liever bellen? Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0524. 

  Evenementenkalender

  Wilt u weten welke evenementen er bij ons aangemeld zijn? Bekijk ze op de evenementenkalender. Wilt u uw evenement aanmelden voor plaatsing op de evenementenkalender? Stuur ons dan een bericht via info@coevorden.nl. Noem in uw e-mailbericht de naam van de organisator en de naam, plaats dag(en) en tijd(en) van het evenement.