Energietoeslag

De prijzen voor energie zijn de afgelopen periode flink gestegen. De Rijksoverheid geeft huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm een tegemoetkoming van 1300 euro voor de hoge energiekosten. De gemeente Emmen betaalt dit bedrag voor ons uit. Wilt u de energietoeslag aanvragen? Lees dan eerst de voorwaarden om te zien of u hiervoor in aanmerking komt.

Energietoeslag aanvragen

De voorwaarden voor de energietoeslag zijn hetzelfde als in Emmen: 

•    U bent 21 jaar of ouder.
•    U woont in de gemeente Coevorden
•    U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
•    U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
•    U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis. 
•    U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.
•    U voldoet aan de volgende inkomensnormen:

Leefvorm Netto maandinkomen zonder vakantietoeslag Netto maandinkomen met vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder (21 jaar – pensioenleeftijd) € 1.244,54 € 1.310,05
Gehuwden/samenwonenden (21 jaar – pensioenleeftijd)         € 1.777,92 € 1.871,50
Alleenstaande vanaf pensioenleeftijd € 1.382,89     € 1.455,67
Gehuwd/samenwonend vanaf pensioenleeftijd € 1.872,49     € 1.971,05

 

Jongeren van 18, 19 en 20 jaar kunnen soms in aanmerking komen voor energietoeslag als zij zelfstandig wonen, een eigen energiecontract hebben en hun ouders niet kunnen bijdragen aan de kosten voor hun kind. 

Hulp bij aanvragen

Lukt het aanvragen van de energietoeslag niet via de website? U kunt hulp krijgen bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Bibliotheek in Coevorden of bij de Invulhulp bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden in Coevorden. Het IDO is geopend op woensdag van 13.00 tot 14.00 uur en op donderdag van 18.30 tot 19.30 uur. De invulhulp is er elke donderdag van 13:30 tot 16:00 uur tijdens het inloopspreekuur bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden aan de van Eijbergenstraat 5. Het is ook mogelijk om bij de balie van het gemeentehuis een aanvraagformulier op papier op te halen.