Energietoeslag

Tegemoetkoming over het jaar 2022

De prijzen voor energie zijn de afgelopen periode flink gestegen. Over het jaar 2022 kunnen huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm een tegemoetkoming van 1300 euro ontvangen voor de hoge energiekosten.

Wilt u de energietoeslag voor het jaar 2022 aanvragen? Lees dan eerst de voorwaarden om te zien of u hiervoor in aanmerking komt.
De toeslag voor het jaar 2022 kunt u nog tot en met 31 maart 2023 aanvragen. De gemeente Emmen betaalt dit bedrag voor ons uit.

Energietoeslag aanvragen

Voorschot 2023

Door een wetswijziging van het Rijk wordt pas rond de zomer het precieze bedrag van de energietoeslag voor 2023 bekend. Gemeenten mogen pas na de invoering van de wetswijziging de energietoeslag uitbetalen. Wel is het mogelijk om een voorschot van 500 euro uit te keren. Van deze mogelijkheid maakt de gemeente Coevorden gebruik.

Inwoners die in januari, februari of maart 2023 een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum hebben en bekend zijn bij de gemeente Coevorden, ontvangen vóór 1 maart 2023 automatisch een voorschot van 500 euro energietoeslag op hun rekening. Inwoners met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen de energietoeslag 2023 vanaf 1 februari 2023 aanvragen. Inwoners die de energietoeslag vóór 1 mei aanvragen en de toeslag toegekend wordt, krijgen het voorschot van 500 euro vóór 1 juli op hun rekening.

Wilt u de energietoeslag voor het jaar 2023 aanvragen? Lees dan eerst de voorwaarden om te zien of u hiervoor in aanmerking komt.
De toeslag voor het jaar 2023 kunt u nog tot en met 30 juni 2023 aanvragen.

Energietoeslag aanvragen

Voorwaarden

De voorwaarden voor de energietoeslag van 2022 en 2023 zijn hetzelfde als in Emmen: 

•    U bent 21 jaar of ouder.
•    U woont in de gemeente Coevorden
•    U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
•    U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
•    U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis. 
•    U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.
•    U voldoet aan de volgende inkomensnormen;

2022

Leefvorm 2022 Netto maandinkomen zonder vakantietoeslag Netto maandinkomen met vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder (21 jaar – pensioenleeftijd) € 1.244,54 € 1.310,05
Gehuwden/samenwonenden (21 jaar – pensioenleeftijd)         € 1.777,92 € 1.871,50
Alleenstaande vanaf pensioenleeftijd € 1.382,89     € 1.455,67
Gehuwd/samenwonend vanaf pensioenleeftijd € 1.872,49     € 1.971,05

2023

Leefvorm 2023 Netto maandinkomen zonder vakantietoeslag Netto maandinkomen met vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder (21 jaar – pensioenleeftijd) € 1.363,06 € 1.434,79
Gehuwden/samenwonenden (21 jaar – pensioenleeftijd)         € 1.947,22 € 2.049,70
Alleenstaande vanaf pensioenleeftijd € 1.516,97  € 1.596,80
Gehuwd/samenwonend vanaf pensioenleeftijd € 2.060,21 2.168,64

Jongeren van 18, 19 en 20 jaar kunnen soms in aanmerking komen voor energietoeslag als zij zelfstandig wonen, een eigen energiecontract hebben en hun ouders niet kunnen bijdragen aan de kosten voor hun kind. 

Hulp bij aanvragen

Lukt het aanvragen van de energietoeslag niet via de website? U kunt hulp krijgen bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Bibliotheek in Coevorden of bij de stichting invulbrigade gemeente Coevorden bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden in Coevorden. Het IDO is geopend op maandag van 10.30 tot 11.30 uur, op dinsdag van 13.30-14.30 uur en op donderdag van 18.30 tot 19.30 uur. De invulbrigade is elke woensdag van 10:00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek en bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden aan de van Eijbergenstraat 5 tijdens het inloopspreekuur op donderdag van 13.30-16.00 uur. Het is ook mogelijk om bij de balie van het gemeentehuis een aanvraagformulier op papier op te halen.