Een luchtfoto van Zonnepark Coevorden. Op de achtergrond een meertje, rechts een strook gras met woningen.

Energietoeslag

Voorschot 2023

Voor de betaling van de energietoeslag 2023 is een verandering van de wet nodig. Gemeenten moeten zich aan de wetten van de landelijke overheid houden. Wel mogen gemeenten 500 euro vooruit betalen. Wij doen dit ook. Zodra er meer duidelijkheid is over de totale hoogte van de energietoeslag, betaalt de gemeente u het overgebleven deel.

Inwoners die in januari, februari of maart 2023 een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum hebben en bekend zijn bij de gemeente Coevorden, ontvangen vóór 1 maart 2023 automatisch een voorschot van 500 euro energietoeslag op hun rekening. Inwoners met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen de energietoeslag 2023 vanaf 1 februari 2023 aanvragen. Inwoners die de energietoeslag vóór 1 mei aanvragen en de toeslag toegekend wordt, krijgen het voorschot van 500 euro vóór 1 juli op hun rekening.

Heeft u de energietoeslag nog niet aangevraagd? Dan kunt u de toeslag pas aanvragen wanneer de wet is ingegaan. Voor de betaling van de energietoeslag is namelijk een verandering van de wet nodig. Begin juli heeft demissionair minister Carola Schouten haar voorstel ingediend. De Tweede Kamer moet er nu een besluit over nemen. Nu het kabinet is gevallen, is onduidelijk wanneer dat gebeurt. Zodra de wet ingaat en we het bedrag van de energietoeslag 2023 weten, delen wij dit op deze pagina.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de energietoeslag van 2022 en 2023 zijn hetzelfde als in Emmen: 

•    U bent 21 jaar of ouder.
•    U woont in de gemeente Coevorden
•    U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
•    U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
•    U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis. 
•    U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.
•    U voldoet aan de volgende inkomensnormen;

Leefvorm 2022 Netto maandinkomen zonder vakantietoeslag Netto maandinkomen met vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder (21 jaar – pensioenleeftijd) € 1.244,54 € 1.310,05
Gehuwden/samenwonenden (21 jaar – pensioenleeftijd)         € 1.777,92 € 1.871,50
Alleenstaande vanaf pensioenleeftijd € 1.382,89     € 1.455,67
Gehuwd/samenwonend vanaf pensioenleeftijd € 1.872,49     € 1.971,05

 

Leefvorm 2023 Netto maandinkomen zonder vakantietoeslag Netto maandinkomen met vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder (21 jaar – pensioenleeftijd) € 1.363,06 € 1.434,79
Gehuwden/samenwonenden (21 jaar – pensioenleeftijd)         € 1.947,22 € 2.049,70
Alleenstaande vanaf pensioenleeftijd € 1.516,97  € 1.596,80
Gehuwd/samenwonend vanaf pensioenleeftijd € 2.060,21   € 2.168,64

Jongeren van 18, 19 en 20 jaar kunnen soms in aanmerking komen voor energietoeslag als zij zelfstandig wonen, een eigen energiecontract hebben en hun ouders niet kunnen bijdragen aan de kosten voor hun kind. 

Hulp bij aanvragen

Lukt het aanvragen van de energietoeslag niet via de website? U kunt hulp krijgen bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Bibliotheek in Coevorden of bij de Invulhulp bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden in Coevorden. Het IDO is geopend op maandag van 10.30 tot 11.30 uur, op dinsdag van 13.30-14.30 uur en op donderdag van 18.30 tot 19.30 uur. De invulhulp is elke woensdag van 10:00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek en bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden aan de van Eijbergenstraat 5 tijdens het inloopspreekuur op donderdag van 13.30-16.00 uur. Het is ook mogelijk om bij de balie van het gemeentehuis een aanvraagformulier op papier op te halen.