Een luchtfoto van Zonnepark Coevorden. Op de achtergrond een meertje, rechts een strook gras met woningen.

Energietoeslag

Huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de hoge energiekosten. Heeft u in 2023 nog geen energietoeslag ontvangen en wilt u dit aanvragen? Lees dan eerst de voorwaarden om te zien of u hiervoor in aanmerking komt. Aanvragen kan tot 1 april 2024.

Wie kunnen de energietoeslag aanvragen?

Heeft u in één van de maanden januari, februari of maart 2023 een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm en heeft u nog geen energietoeslag in 2023 gehad? Dan kunt u de toeslag aanvragen.

Aanpak

Voor het aanvragen van de energietoeslag voor 2023 heeft u het volgende nodig:

 • Uw DigiD
 • Bewijsstukken, zoals een uitkeringsspecificatie of een salarisoverzicht over één van de maanden januari, februari of maart 2023.
 • Uw laatste afschrift (gescand of digitaal) van uw bankrekening waarop het bedrag van de energietoeslag gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling).
 • Bent u ondernemer of ZZP’er? Lever dan een opgave van uw geschatte inkomsten met een verklaring over één van de maanden januari, februari of maart 2023.
 • Een kopie van het energiecontract als u kostendeler bent. Het energiecontract moet op naam van de aanvrager staan. 

Het aanvragen gaat als volgt:

Kijk eerst of u voldoet aan de voorwaarden (zoals vermeld op deze pagina)

 • Log in met uw DigiD
 • Vul de antwoorden op de vragen in
 • Upload de bewijsstukken
 • Klik op verzenden

U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag per mail. Daarna ontvangt u per post een brief met de toewijzing of afwijzing van de energietoeslag.

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U woont in de gemeente Coevorden
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U ontvangt geen studiefinanciering
 • Uw inkomen was in de één van de maanden januari, februari of maart 2023 niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm
 • In tegenstelling tot vorig jaar kunnen mensen die in een instelling wonen, onder bepaalde voorwaarden wel in aanmerking komen voor de energietoeslag 2023. Het gaat om mensen die voldoen aan de inkomensnormen in één van de maanden januari, februari of maart 2023 en die zelf energiekosten betalen. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een eigen energiecontract of huurcontract.

Kostendelers

Meerpersoonshuishoudens waarin volwassenen samen een woning delen, noemen we kostendelers. Dit zijn bijvoorbeeld gezinnen met twee ouders en een inwonend volwassen kind of een inwonende (groot)ouder, een broer, zus of de partner van de volwassen zoon of dochter. Het gaat hierbij om inwonende huisgenoten ouder dan 21 jaar die geen studie volgen. Bij het beoordelen van de aanvraag voor de energietoeslag wordt gekeken naar het inkomen van het totale huishouden. 

Inkomensnormen

Hieronder vindt u een overzicht van inkomensnormen waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de energietoeslag 2023.

Leefvorm

Netto maandinkomen zonder vakantietoeslag

Netto maandinkomen met vakantietoeslag

Alleenstaande of alleenstaande ouder (21 jaar – pensioensleeftijd)

€ 1.363,05

€ 1.434,79

Gehuwden/samenwonenden (21 jaar – pensioensleeftijd)

€ 1.947,21

€ 2.049,69

Alleenstaande vanaf pensioensleeftijd

€ 1.516,96

€ 1.596,80

Gehuwd / samenwonend vanaf pensioensleeftijd

€ 2.060,21

€ 2.168,64 

Termijn

Vraag de energietoeslag 2023 aan vóór 1 april 2024. De behandeling van de aanvraag duurt maximaal 8 weken. Daarna ontvangt u per post een brief met de toewijzing of afwijzing van de energietoeslag. Als de toeslag aan u wordt toegekend, ontvangt u het bedrag van 1.300 euro vóór 1 juni 2024 op uw rekening.

U hoeft voor het aanvragen van de energietoeslag niet te wachten op de eindafrekening van uw energiebedrijf. De toeslag is afhankelijk van uw inkomen, niet van uw energierekening.

Kosten

Het aanvragen van de energietoeslag is gratis. Het bedrag van de energietoeslag is vrij te besteden. U bepaalt zelf hoe u dat doet. De gemeente voert hier geen controle op uit.

Contact

Wilt u hulp bij het aanvragen van energietoeslag? Kom dan gerust langs bij:

 • Humanitas. Elke donderdag van 9.00 tot 12.00 uur in de Ravelijn Verbindt, Linthorst Homanlaan 1 in Coevorden.

 • Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), Haven 4 in Coevorden. Ze zijn elke maandag van 13.00 uur tot 16.30 uur open.
 • De Stichting Invulbrigade. Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig in de Bibliotheek in Coevorden.
 • Maatschappelijk Welzijn Coevorden: Locatie Coevorden (Van Eijbergenstraat 5): Op meerdere dagen mogelijkheden voor een afspraak. Bel daarvoor 085 2735256. Voor een afspraak in Schoonoord kunt u ook bellen naar 085 2735256.