Fotoblog collega Jannelien

Onze collega Jannelien pakt volop haar kansen bij de gemeente Coevorden. Ze vertelt je er graag over!

Even kennismaken

Ik ben Jannelien Abbing. Ik ben in 2018 begonnen bij het team Actief voor Werk als klantmanager re-integratie. In het team Actief voor Werk helpen we mensen weer aan het werk te komen. Als klantmanager voer ik de Participatiewet uit. Ik ondersteun inwoners met een bijstandsuitkering naar een voor hen passende werkplek. 

In mijn gesprekken met mijn cliënt, probeer ik hem (of haar natuurlijk) bewust te maken van wat hij zelf kan doen en waar hij zelf invloed op heeft. Zo wordt hij zich bewust van zijn kansen, wensen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Voor de een is betaald werk haalbaar; voor de ander kan dat het weer meedoen in de maatschappij of vrijwilligerswerk zijn. 
 

Samenwerking

Soms moet eerst een ander probleem opgelost worden voordat een inwoner weer aan het werk kan. Samen met collega’s van de WMO, Schuldhulp en/of Jeugd, geef ik de klant de hulp die nodig is. Zo vergroten we de kans op succes.

Ik doe ook mee aan een proef met het UWV. De werkcoach van het UWV en ik begeleiden samen de WW-er actief terug naar de arbeidsmarkt. Het mooie hiervan is dat de WW-er ook gebruik kan maken van sommige gemeentelijke activiteiten, zoals het traject Bewegen Werkt. Door een werkervaringsplek of aandacht voor een gezonde leefstijl kan iemand weer werkfit worden. Op deze manier voorkomen we dat iemand in de bijstand komt.  

Wendbaar

Door Covid-19 kunnen we ons werk niet meer doen zoals we gewend waren. Daarom moesten we nadenken over een andere manier van werken. In intervisiegroepjes hebben we bedacht hoe we klanten en onszelf actief en goed geïnformeerd houden. Zo hebben we een grote enquête gehouden over de behoeften en wensen van onze cliënten.

Ook versturen we nu regelmatig een digitale nieuwsbrief met nieuwtjes en het aanbod van cursussen en opleidingen. Bovendien bieden we nu de cursus Solliciteren digitaal aan. In ‘normale’ omstandigheden wordt deze in een groep gegeven. Als ambtenaar moet je zeker wendbaar zijn en oplossingsgericht kunnen werken.

Mijn klanten

Het grootste deel van mijn klanten zijn jongeren die een verklaring voor de doelgroep Baanafspraakbanen (BAB) hebben. Vaak hebben zij extra begeleiding nodig in het werk of moet de functie meer passend gemaakt worden. Hierdoor kom ik ook veel bij bedrijven over de vloer. Ik adviseer deze werkgevers over de mogelijkheden voor ondersteuning en loonkostensubsidie.

Ook wanneer er een contract is, blijf ik in contact. Dan bespreken we de ontwikkeling van de jonge werknemer en onderzoek ik waar nog behoefte aan is. In sommige gevallen is er een jobcoach betrokken. Hiermee maak ik dan afspraken over de coaching en het vervolg.

Nieuwe uitdaging

Naast mijn functie van klantmanager ben ik sinds juni 2020 ook aanjager Innovatie Zorg en Ondersteuning. Dit doe ik samen met mijn collega Karin. Voor ons beiden is dit een mooie kans om ervaring op te doen in een andere rol en ander werkveld. De afgelopen periode hebben we met veel mensen gesproken en veel inspiratie opgedaan. Nu we weten hoe we het project verder vorm willen geven, gaan we daar mee aan de slag. Een hele nieuwe uitdaging waarin ik veel nieuwe kennis en ervaringen opdoe.