Frisse start regeling

Het doel van de subsidie is verlenen van financiële steun aan vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Coevorden, zodat ze een ‘frisse start’ kunnen maken na een lange periode van Covid-19 maatregelen. Er wordt een speciale activiteit georganiseerd of een bestaande activiteit krijgt een bijzondere invulling.

Voor wie?

Sportverenigingen, buurt- en dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties in de gemeente Coevorden kunnen deze subsidie aanvragen.

Voorwaarden

1. De organisatie is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.
2. De activiteit moet worden uitgevoerd in het jaar 2022.
3. De aanvrager is bereid om nadere informatie te verstrekken over de activiteit of om een toelichting te geven over het project.
4. De subsidie is niet bedoeld om structurele tekorten op te vangen.
5. De aanvraag bestaat niet enkel uit eten & drinken of materialen, de aangevraagde subsidie wordt ingezet om een doe-activiteit te organiseren. 

Aanvragen

U kunt deze subsidie van maximaal €1.500,- eenvoudig aanvragen. Dat kan door het Aanvraagformulier Frisse Start te downloaden, in te vullen, te ondertekenen en naar ons te mailen. Mocht u vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar Marieke Meijerink via m.meijerink@coevorden.nl.
Per organisatie kan maximaal één aanvraag worden ingediend

Subsidieplafond

U kunt de subsidie aanvragen vanaf 21 april 2022. Het subsidieplafond is €100.000,-. Dit is het maximale beschikbare totaalbedrag voor alle aanvragen. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt. Als het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.