Frisse start regeling

De subsidie voor de Frisse start regeling is op. Het aanvragen van deze subsidie is niet langer mogelijk.

Net als vorig jaar maakten ook nu veel organisaties in de gemeente Coevorden gebruik van de Frisse start regeling.

Door de hoeveelheid aanvragen is het bedrag van €100.000 dat de gemeente beschikbaar stelde uitgegeven. In september 2022 is er nog een extra bedrag van €25.000 beschikbaar gesteld. Ook dit bedrag is inmiddels gebruikt.

De subsidie was voor vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren. Zij dragen daarmee bij aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen. Zij konden maximaal €1500 aanvragen om iets te organiseren voor (mogelijke) leden en vrijwilligers.