Gemeente Coevorden experimenteert met AI-chatbot

01 maart 2024
Algemeen

Sinds eind 2023 werkt de gemeente Coevorden met een AI-chatbotexterne-link-icoon, een soort automatische online gesprekspartner. Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) kunnen websitebezoekers vragen stellen over één specifiek thema: de Wet open overheid (Woo). De eerste ervaringen zijn positief.

Met een Woo-verzoek kunnen burgers specifieke informatie opvragen bij de overheid. Dit kan van alles zijn, zoals documenten of rapporten. De Woo-verzoeken van de gemeente zijn openbaar in te zien. De chatbot helpt bij het ophalen van informatie over Woo-verzoeken, maar kan ook vragen beantwoorden en samenvattingen maken. 

Door het experiment worden de voor- en nadelen van het werken met AI in kaart gebracht. Rosalie Hasslacher-van den Broek, deskundige op gebied van de Woo, is blij met de chatbot: “We willen graag zo transparant mogelijk zijn als lokale overheid. Met het gebruik van AI kunnen we informatie nog makkelijker vindbaar en doorzoekbaar maken voor onze inwoners.”

In de eerste maanden heeft de chatbot al veel vragen beantwoord. De Woo is een ideaal thema om kunstmatige intelligentie mee te verkennen als gemeente. Zo vindt ook Vincent van Dijk, maker van de chatbot: “Omdat Woo-documenten nooit persoonsgegevens bevatten, is dit een veilige manier om ervaring op te doen met AI.” Ook over andere ethische vragen, zoals het energieverbruik van AI-technologie, is goed nagedacht: “We weten dat het stellen van vragen aan een AI-chatbot energie kost. We hebben de chatbot daarom zo ingesteld dat deze alleen vragen beantwoordt over Woo-verzoeken van de gemeente Coevorden.”

De AI-chatbot is te vinden op de pagina Publicaties wet open overheid