Gemeente Coevorden steunt Vereniging Drentse Voedselbossen

26 oktober 2023
Algemeen

Na Midden-Drenthe ondersteunen ook de gemeente Assen, Coevorden en Emmen de Vereniging Drentse Voedselbossen. Van iedere gemeente ontvangt de vereniging een financiële bijdrage van € 20.000,00 voor de pilot ‘Drents voedselbosloket’ voor de periode 2023-2026. Wethouders Ten Oever, Bos en Huizing spraken vorige week hun steun uit middels het planten van een Walnoot in de gemeentetuin van Emmen. Met deze boom markeren zij de samenwerking met het Drents Voedselbos Loket. De boom symboliseert het belang van vergroening, biodiversiteit en vooral sociale cohesie in de vier grote gemeentes van Drenthe.

Ambitie

Vergroening, biodiversiteit, het vergroten van bewustzijn over gezonde voeding zijn voor deze gemeenten van belang. Voedselbossen passen in die ontwikkeling. Wethouder Ten Oever (Assen):  “Mensen zijn steeds bewuster bezig zijn met groen, met vergroening van hun leefomgeving . Daarin krijgen we, ook in de stad, steeds vaker de vraag of dat ook een voedselbos kan zijn. Wij willen daar graag in meedenken en onderzoeken op welke locaties dit geschikt is. Daar willen we in faciliteren” Wethouder Huizing (Coevorden) vult aan: “Voedsel uit de natuur is het mooiste wat er is. Als kind struinden we door groene bosjes op zoek naar eetbaars. Je ziet dat dat steeds minder is geworden. Zowel in het kader van biodiversiteit als in het kader van voedsel zijn de voedselbosinitiatieven een erg mooi alternatief en van groot belang”.

Voedsel in de stad

Voedselbossen in stedelijke omgeving hebben ook nog een sociale functie, benadrukt Wethouder Bos (Emmen): “Wij vinden het belangrijk om bij de vereniging aangesloten te zijn omdat hier de kennis is om elkaar te helpen. Zo kunnen bewonersinitiatieven een goede impuls krijgen. Wij hechten hier veel waarde aan omdat de sociale cohesie die hiermee ontstaat van groot belang is. De ontwikkeling van voedselbosinitiatieven past in de toekomst die we voor ogen hebben. Dat je duurzaam met elkaar omgaat, dat je probeert zoveel mogelijk lokaal dingen te regelen. Dat je hier samen mee aan het werk bent”.

De gemeente Midden-Drenthe startte 2 jaar geleden al met het stimuleren van voedselbosinitiatieven, middels hun uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsvisie. Jean Berkhout, aanjager Circulaire economie en voedsel: “Als gemeente zijn we in de fase 2.0. Hoe kunnen we het groter maken dan alleen particuliere initiatieven. Wij kijken naar woonwijken om voedselbossen te laten landen als groen concept. En we experimenteren samen met agrariërs met nieuwe gewassen. Voedselbossen hebben een gewascode dus we kunnen agrariërs helpen om over te schakelen op Agroforestry”.

Een centraal punt voor alle vragen over voedselbossen in Drenthe

Met de financiële steun van deze gemeenten kan het Drents Voedselbosloket een grote stap maken in verdere professionalisering. Inwoners kunnen gebruik maken van het informatiepunt en zich aanmelden voor cursussen en workshops die vanaf januari 2024 weer zullen starten. Bewonersintiatieven kunnen ondersteuning krijgen bij de opstart van een buurtcollectief en leden van de vereniging ontmoeten en inspireren elkaar. Voor Informatie en aanmelden kunt u terecht via de website van de Vereniging Drentse Voedselbossen  of door rechtstreeks te bellen met Femmeke Huigens: 0648958275.

Vereniging Drentse Voedselbossen

Hoe start je een voedselbos? Hoe snoei je een appelboom? Wanneer doe je dit eigenlijk? Voor het starten of onderhouden van een voedselbos is wel wat kennis vereist. Daarom is het Drents Voedselbos Loket van de Vereniging Drentse Voedselbossen hét aanspreekpunt voor alle vragen over voedselbossen in Drenthe. Om dit loket te realiseren ontvangt de Vereniging Drentse Voedselbossen een subsidie van € 20.000,- van de gemeente Assen / Coevorden / Emmen. Het biedt lezingen, cursussen, advies, activiteiten en hulp aan inwoners.