Herdenkingsplechtigheden tijdens de Nationale Dodenherdenking op donderdag 4 mei in de gemeente Coevorden

26 april 2023
Algemeen

Coevorden

Aanwezig namens het gemeentebestuur:  burgemeester dhr. R.Bergsma

18.45 uur:           Ontvangst in de Stadskerk (aan de Kerkstraat)
19.00 uur:           Aanvang herdenking
                               Welkomstwoord door dagvoorzitter
19.02 uur:           Toespraak door dhr. T. Berling burgemeester Nordhorn
19.07 uur:           Muzikaal intermezzo door Luit Kamphuis
19.10 uur:           Verhaal over het jaarthema
19.15 uur:           Orgelmuziek
19.17 uur:           Lied Imagine door J. Croezen
19.23 uur:           Orgelmuziek
19.24 uur:           Opstellen voor stille tocht
19.28 uur:           Aanvang stille tocht naar Joods Monument
19.31 uur:           Herdenking bij het Joods Monument
19.41 uur:           Stille tocht vanaf het Joods Monument naar het Verzetsmonument
19.45 uur:           Stedelijke Muziekvereniging Coevorden speelt koraalmuziek
20.00 uur:           Signaal Taptoe en 2 minuten stilte
20.02 uur:           Zingen 1e couplet Wilhelmus
20.05 uur:           Lezing gedichten
20.20 uur:           Kranslegging

Dalen

Aanwezig namens het gemeentebestuur: mevr. I. Talens, raadslid

18.15 uur:           Bloemlegging bij de gedenksteen op de Joodse begraafplaats aan de Drift. Tevens worden er bloemen gelegd bij het Indiëveteranen-monument.
19.40 uur:           Stille Omgang. Verzamelen bij de Caspershof/De Waag
19.45 uur:           Aanvang stille omgang.
Bloemlegging bij Canadese slachtoffers en bloem- en kranslegging bij het oorlogsmonument op de Algemene Begraafplaats (samen met leerlingen uit de groepen 8 van de basisscholen)
20.00 uur:           2 minuten stilte
20.02 uur:           De Taptoe
20.04 uur:           Gedicht/toespraak
20.05 uur:           Wilhelmus
Na afloop krijgen de deelnemende leerlingen uit groep 8 een vrijheidsspeld uitgereikt.

Geesbrug

Aanwezig namens het gemeentebestuur: dhr. H. Mulder, raadslid

19.15 uur:           Verzamelen bij OBS de Zwarm (Kanaalzijde)
19.30 uur:           Vertrek naar het monument
20.00 uur:           2 minuten stilte
20.05 uur:           Kranslegging
20.15 uur:           Toespraken, dhr. Mulder namens gemeentebestuur en dhr. Schonewille namens plaatselijk belang. Aansluitend voordragen gedichten door kinderen

Oosterhesselen

Aanwezig namens het gemeentebestuur J. Stoker, raadslid

19.30 uur         Bloemlegging op de begraafplaats met de jeugd van de basisschool
19.40 uur         Vertrek van stille mars vanaf Bert Stadman voor de inwoners van Oosterhesselen en Gees en vanaf de begraafplaats voor de aanwezigen daar.
19.55 uur         Aankomst stille mars, Excelsior speelt muziek tot even voor 20.00 uur
20.00 uur         2 minuten stilte voorafgegaan door de taptoe en gevolgd door het Wilhelmus.
20.02 uur         Kransleggingen en de rest van het programma.
Jerry Stoker houdt namens de gemeente Coevorden een toespraak.
 Kinderen van het Esdal College dragen een gedicht voor.
Toespraak van veteraan Jos Ouwerling.
Muzikale begeleiding is van het orkest van Excelsior.
20.35 uur         Einde programma

Schoonoord

Aanwezig namens het gemeentebestuur: dhr. S. Stegen
19.40 uur:       Welkomstwoord en opening.
19.45 uur:       Leerlingen van scholen dragen een gedicht voor.
19.48 uur:       Toespraak door de afgevaardigde van de gemeente Coevorden dhr. S. Stegen.
19.55 uur:       Leerlingen van de scholen dragen een gedicht voor.
19.58 uur:       Trompetblazen: ‘’The Last Post’’, door Cor de Graaf.
20.00 uur         Twee minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus.
20.02 uur:       Zingen: Wilhelmus van Nassaue. 1ste en 6de complet
20.05 uur:       Bloemen leggen.
20.10 uur:       Rondgang langs de oorlogsgraven. Leerlingen leggen bloemstukken op de oorlogssgraven.
20.15 uur:       Groet aan de vlag.
20.30 uur:       In het Dorpshuis, koffiedrinken, napraten.
21.00 uur:       Einde programma.

Sleen

Aanwezig namens het gemeentebestuur: raadslid dhr. E. Heeling

19.40 uur:           Vertrek stille tocht vanaf het MFC De Brink
19.59 uur:           Spelen “Last Post”
20.00 uur:           2 minuten stilte
20.02 uur:           Spelen en zingen Wilhelmus
Aansluitend:      Kranslegging namen het gemeentebestuur door raadslid dhr. E. Heeling
Gelegenheid voor het persoonlijk leggen van bloemen
Vervolgens zal er een gedicht voorgedragen worden en daarna zal raadslid dhr. E. Heeling namens de gemeenteraad een toespraak houden
Aansluitend leggen de kinderen van de basisscholen in Sleen bloemen bij de graven van omgekomen militairen en oorlogsvliegers
Daarna worden bij het Joods Monument en het Zwinderman Monument een boeket neergelegd
Nadien is er in de Dorpskerk de mogelijkheid voor een kop koffie
Muziekvereniging Crescendo zorg voor passende muziek

Steenwijksmoer

Aanwezig namens het gemeentebestuur: raadslid dhr. F. Vulto

19.00 uur:           Kerk open
19.10 uur:           Samenkomst Kerk, Hoofdweg 32
19.15 uur:           Welkomstwoord door Nick Bosman
                               Toespraak afgevaardigde gemeente, dhr   Vulto
19.50 uur:           Vertrek naar het kerkhof
19.58 uur:           Spelen van The Taptoe
20.00 uur:           2 minuten stilte
20.02 uur:           Bloemen leggen op de graven van de gesneuvelden de heren Beerling en Soppe    
20.10 uur:           Spelen Wilhelmus
20.15 uur:           Dankwoord en einde plechtigheid

Wachtum

Aanwezig namens het gemeentebestuur: raadslid dhr. H. Bouwers

18.15 uur            Ontvangst in het Dorpshuis
18.30 uur            Opening door Arjan Pieters, namens het bestuur van de Oranjevereniging Wachtum.
Toespraak door dhr. Bouwers, namens de gemeente Coevorden    
18.45 uur            Vertrek stille tocht naar het monument. Kinderen van de Markeschool zullen iets voordragen.
Krans – Bloemlegging.
Spelen “Last Post”
2 minuten stilte
Wilhelmus, door “Ons Genoegen”
19.00 uur            Vertrek naar het Dorpshuis en ontbinding van de stoet.
Aansluitend gelegenheid om in Dalen deel te nemen aan de herdenking

Zweeloo

Aanwezig namens het gemeentebestuur: dhr. J. Lubbelinhof

19.45 uur:           Verzamelen comité, spreker van de gemeente, vertegenwoordigers van kerken en scholen en verkeersregelaars op parkeerplaats achter het monument
19.55 uur:           Krans- en bloemlegging door vertegenwoordiger gemeente en comité, vertegenwoordigers scholen en kerken
19.58 uur:           Trompetsignaal “The last post”
20.00 uur:           2 minuten stilte
20.02 uur:           Het Wilhelmus
20.03 uur:           Voorzitter comité heet iedereen welkom en draagt een gedicht voor
20.05 uur:           Toespraak door dhr. J. Lubbelinkhof, namens gemeente Coevorden
Aansluitend:      Gelegenheid om bloemen te leggen. Dankwoord en afsluiting

Dalerpeel

Aanwezig namens het gemeentebestuur: raadslid dhr. J.H.M. Weering

19:00 uur:       Verzamelen ter hoogte van het monument aan de Oranjestraat in Dalerpeel
19:10 uur:             Opening namens de werkgroep, door Johan Kroesen.
19:20 uur:       Het verhaal van de familie Hoogeveen, door familie Hoogeveen. Kinderen  van Jacob en Bontje Hoogeveen, voormalig bewoners van Dorpsstraat 88 te Dalerpeel
19:25 uur:       De vrijheid van nu, door Jon van Pijkeren. Leidinggevend Onderofficier Luchtmobiele Brigade.
19:30 uur:       Namens de Willem Alexanderschool Dalerpeel.
19:35 uur:       Namens de Gemeente Coevorden. 19:45 uur: Aankondiging onthulling, door Johan Kroesen.
19:50 uur:       Onthulling monument door familie Hoogeveen in bijzijn van schoolkinderen.
20:00 uur:       2 minuten stilte.
20:02 uur:       Spelen taptoe door De Breibergers.
20:05 uur:       Afkondiging door Johan Kroesen.