Individuele studietoeslag aanvragen

Bent u een student met een beperking en kunt u niet of nauwelijks bijverdienen? Vraag dan een individuele studietoeslag aan bij de gemeente.

Beschrijving

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Als student met een beperking kunt u dit niet altijd. Misschien kunt u een individuele studietoeslag krijgen. Kijk op Rijksoverheid.nl hoe hoog de studietoeslag is.

Aanvragen

De gemeente Emmen verzorgt de aanvragen voor ons. Inwoners van de gemeente Coevorden kunnen met DigiD een aanvraag indienen op de site van de gemeente Emmen

Al u aan de voorwaarden voldoet kunt u individuele studietoeslag aanvragen via het aanvraagformulier.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een individuele studietoeslag zijn:

  • U bent minimaal 15 jaar oud.
  • U heeft een beperking.
  • U ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering.
  • U kunt door uw beperking geen bijbaan hebben.
  • U kunt de studie door uw beperking (nog) niet combineren met werken.
  • U ontvangt geen inkomsten naast de studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de 'Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten'.

Punt

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Maatschappelijke Ondersteuning. Bel met 140524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.

Wet en regelgeving

Meer informatie