Informatie coronavirus

Op deze pagina informeren wij u voortdurend over de actuele maatregelen en ontwikkelingen rondom het coronavirus. Wilt u meer informatie over het virus? Steffie legt corona eenvoudig uit.

Actuele maatregelen

Blijf opletten, maar we kunnen weer wat meer. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te bestrijden, heeft het kabinet meerdere maatregelen genomen: 

 • Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.
 • Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
 • Zorg voor goede hygiene (was regelmatig goed je handen, hoest of nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes)
 • Houdt 1,5 meter afstand.
 • Vermijd drukte.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Voor de laatste informatie over de maatregelen, zie de website van de Rijksoverheid en de website van het RIVM

Ondernemers

Bent u ondernemer en op zoek naar informatie? Kijk dan op de pagina ondernemers. Specifiek voor recreatiebedrijven zijn er op de website van de Veiligheidsregio Drenthe vragen en antwoorden te vinden over de consequenties van de noodverordening. 

Noodverordening Drenthe

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe stelde op 29 mei 2020 een nieuwe Noodverordening vast. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aangepaste maatregelen die het kabinet afkondigde om verspreiding van corona tegen te gaan. In de nieuwe noodverordening is een aantal maatregelen versoepeld voor met name buitensporten tot en met 18 jaar, testen bij klachten en zomervakanties. 

PDFNoodverordening versie 29 mei 2020.pdf

 

Er zijn weer meer mogelijkheden om in verenigingsverband te sporten:

 • Kinderen tot 12 jaar kunnen vanaf 29 april weer sporten, waarbij de kinderen geen rekening hoeven te houden met de 1.5 m.
 • Jeugd tot 18 jaar kan onder begeleiding ook sporten, maar met de beperking dat 1.5 m afstand van elkaar moet worden gehouden.
 • Alle leiders/trainers/ouders moeten eveneens de 1.5 m tussenafstand houden en er worden geen officiële wedstrijden gespeeld.
 • Volwassenen kunnen vanaf 11 mei buiten sporten op 1,5 m afstand. Sporthallen/kantines/kleedkamers/toiletten blijven dicht.  

Op de site van de Rijksoverheid vind je vragen en antwoorden over deze verruiming van de regels. Dat helpt om duidelijker te krijgen wat er op dit moment mogelijk is.

Drents sportprotocol

Vanaf 29 april geldt het Drentse sportprotocol. Daarin vind je de voorwaarden die gelden voor sporten door kinderen en jeugd t/m 18 jaar. Die voorwaarden zijn door alle Drentse gemeenten samen vastgesteld. Zo geldt er bijvoorbeeld een meldingsplicht. Dat kan via een aanmeldformulier. Het Drentse sportprotocol (versie vanaf 11 mei) bekijken en je sportactiviteiten aanmelden kan hier.

 

Onze dienstverlening loopt zoveel mogelijk door zoals u van ons gewend bent. De balies van het gemeentehuis zijn (zoals altijd op afspraak) geopend. U kunt veel zaken ook digitaal of telefonisch bij ons regelen.

Wilt u met de volgende dingen rekening houden?

 • Wilt u een afspraak maken voor een bezoek aan de balie? Bedenk dan of dat op dit moment echt nodig is, of kan wachten. 
 • U kunt op dit moment alleen telefonisch een afspraak met ons maken. 
 • Hebt u (milde) klachten? Kom dan op een later moment terug, of neem telefonisch contact met ons op. 
 • Kom alleen met de mensen naar binnen die echt bij de afspraak moeten zijn.
 • Houd voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) tot elkaar en tot ons.
 • Moet u dingen aan ons geven (bijvoorbeeld een pasfoto of formulier) leg dit dan op de balie om handcontact te voorkomen. 

Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over alle maatregelen. 

Meer informatie over het virus en antwoorden op vragen over gezondheid zijn te vinden op de website van het RIVM

Meer informatie over de maatregelen in Drenthe is te vinden op de website van de Veiligheidsregio Drenthe.

Meer informatie over het actuele aantal besmettingen in Drenthe is te vinden op de website van de GGD Drenthe

Zoals u weet zijn alle sporthallen en gymzalen in onze gemeente gesloten vanwege het coronavirus. Dit geldt ook voor verenigingen die een eigen sleutel hebben. Annuleringen verwerken wij kosteloos in onze administratie.
Deze maatregel blijft in ieder geval tot 1 september 2020 van kracht. De mogelijkheid bestaat dat deze datum verder opschuift. Hiervoor volgen we de landelijke richtlijnen. Mocht er aanleiding zijn om bovenstaande maatregelen te wijzigen dan informeren wij u daar zo snel mogelijk over.

Op de pagina ondernemersvragen coronavirus is informatie te vinden over de Drentse maatregelen voor ondernermers.

Op de website van de Veiligheidsregio zijn vragen en antwoorden verzameld over ondernemen en het coronavirus. 

Tozo

De overheid heeft een aantal maatregelen aangekondigd die (ook) zzp’ers kunnen helpen. Voor ondernemers is er de Tijdelijke overbruggingsregelening zelfstandig ondernemers (TOZO). Menso voert deze regeling voor de gemeente Coevorden uit.

Doe de check

Op de website Krijg ik Tozo kunt u via een beslisboom kijken of u in aanmerking komt voor deze regeling. 

Aanvragen

Komt uit de beslisboom van het Rijk dat u de Tozo kunt aanvragen? Dan kunt u dit in de gemeente Coevorden aanvragen via Menso. Op de website van Menso is meer informatie te vinden. 

 

Now

Met ingang van 6 april is ook de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van kracht. Meer informatie over deze regeling, die werkgevers helpt om de lonen van werknemers door te betalen, is te vinden op de website van het UWV