Informatie coronavirus

Op deze pagina informeren wij u voortdurend over de actuele maatregelen en ontwikkelingen rondom het coronavirus. Wilt u meer informatie over het virus? Steffie legt corona eenvoudig uit.

Actuele maatregelen

Blijf opletten, maar we kunnen weer wat meer. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te bestrijden, heeft het kabinet meerdere maatregelen genomen: 

 • Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.
 • Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
 • Zorg voor goede hygiene (was regelmatig goed je handen, hoest of nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes)
 • Houdt 1,5 meter afstand.
 • Vermijd drukte.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Voor de laatste informatie over de maatregelen, zie de website van de Rijksoverheid en de website van het RIVM

Ondernemers

Bent u ondernemer en op zoek naar informatie? Kijk dan op de pagina ondernemers. Specifiek voor recreatiebedrijven zijn er op de website van de Veiligheidsregio Drenthe vragen en antwoorden te vinden over de consequenties van de noodverordening. 

 

Noodverordening

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die per 10 augustus 2020 geldt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aangepaste maatregelen die het kabinet op 6 augustus heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

 

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe noodverordening: 

Introducties door onderwijsinstellingen en studentenverenigingen:
Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen geen fysieke activiteiten organiseren als die nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. De voorzitter van de Veiligheidsregio kan wel onder bepaalde voorwaarden een ontheffing verlenen aan onderwijsinstellingen, studentenverenigingen of studentensportverenigingen als zij voor introductieactieviteiten fysieke bijeenkomsten willen organiseren.

 

Horeca: contactgegevens achterlaten

De horeca moet binnen én buiten blijven werken met reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Voortaan worden alle bezoekers ook gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

 

Recreatieve instellingen: sluiting bij besmetting

Blijkt uit het bron- en contactonderzoek van de GGD, dat een recreatieve instelling (zoals horecaondernemingen en pretparken) de bron is van meerdere besmettingen, dan wordt de instelling gesloten. De voorzitter van de veiligheidsregio kan de instelling voor max. 14 dagen sluiten.

 

Teststraat op Schiphol en andere locaties

Op Schiphol – en mogelijk later ook op andere locaties – komt een teststraat voor reizigers uit risicogebieden. Bij aankomst in Nederland laten reizigers uit oranje gebieden zich testen en zij gaan thuis in quarantaine. Wie zich niet laat testen bij aankomst, gaat 14 dagen in thuisquarantaine.

 

Regionale en lokale maatregelen

Voorzitters van veiligheidsregio’s krijgen nieuwe bevoegdheden om verschillende lokale en/of regionale maatregelen toe te passen en zo lokale uitbraken van het virus te voorkomen of tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen ook landelijk ingevoerd worden als dit nodig blijkt. Het gaat om grootschalige samenkomsten verbieden, zoals de aanwezigheid van publiek bij sportwedstijden weren; en de openingstijden voor horeca en nachtwinkels beperken.

  

Virus onder controle houden

De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht zijn: 

 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).
 • Blijf thuis bij klachten en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Schud geen handen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten, te hoesten of te niezen, gooi deze daarna weg en was uw handen.
 • Hoest en nies anders in de binnenkant van uw elleboog.
 • Was vaak uw handen.

PDFNoodverordening Veiligheidsregio Drenthe 10 augustus 2020.pdf

 

 

Per 1 juli is binnen- en buitensport weer toegestaan en stopt het Drentse Sportprotocol. De Drentse gemeenten sluiten aan bij de landelijke richtlijnen. Die zetten we graag nog even voor je op een rijtje:

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. 
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 
 • Gemeentelijke sportaccommodaties blijven dicht tot 17 augustus. In de zomervakantie vinden hier schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden plaats.

Meer informatie over sporten en corona vind je op de site van de Rijksoverheid.

 

 

Onze dienstverlening loopt zoveel mogelijk door zoals u van ons gewend bent. De balies van het gemeentehuis zijn (zoals altijd op afspraak) geopend. U kunt veel zaken ook digitaal of telefonisch bij ons regelen.

Wilt u met de volgende dingen rekening houden?

 • Wilt u een afspraak maken voor een bezoek aan de balie? Bedenk dan of dat op dit moment echt nodig is, of kan wachten. 
 • U kunt op dit moment alleen telefonisch een afspraak met ons maken. 
 • Hebt u (milde) klachten? Kom dan op een later moment terug, of neem telefonisch contact met ons op. 
 • Kom alleen met de mensen naar binnen die echt bij de afspraak moeten zijn.
 • Houd voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) tot elkaar en tot ons.
 • Moet u dingen aan ons geven (bijvoorbeeld een pasfoto of formulier) leg dit dan op de balie om handcontact te voorkomen. 

Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over alle maatregelen. 

Meer informatie over het virus en antwoorden op vragen over gezondheid zijn te vinden op de website van het RIVM

Meer informatie over de maatregelen in Drenthe is te vinden op de website van de Veiligheidsregio Drenthe.

Meer informatie over het actuele aantal besmettingen in Drenthe is te vinden op de website van de GGD Drenthe

Vorige week is bekend gemaakt dat binnensportaccommodaties per 1 juli 2020 weer open mogen.Echter op dit moment is nog niet bekend onder welke voorwaarden dit zou kunnen. Daarnaast begint de zomervakantie in onze regio op 4 juli.
De sporthallen en gymzalen zijn dan sowieso gesloten voor grote schoonmaak en onderhoud. Dit is niet veranderd door de coronasituatie.
Daarom streven wij er na om vanaf 17 augustus 2020 weer open te kunnen. Tot die tijd blijven alle hallen gesloten.

Op de pagina ondernemersvragen coronavirus is informatie te vinden over de Drentse maatregelen voor ondernermers.

Op de website van de Veiligheidsregio zijn vragen en antwoorden verzameld over ondernemen en het coronavirus. 

Tozo

De overheid heeft een aantal maatregelen aangekondigd die (ook) zzp’ers kunnen helpen. Voor ondernemers is er de Tijdelijke overbruggingsregelening zelfstandig ondernemers (TOZO). Menso voert deze regeling voor de gemeente Coevorden uit.

Doe de check

Op de website Krijg ik Tozo kunt u via een beslisboom kijken of u in aanmerking komt voor deze regeling. 

Aanvragen

Komt uit de beslisboom van het Rijk dat u de Tozo kunt aanvragen? Dan kunt u dit in de gemeente Coevorden aanvragen via Menso. Op de website van Menso is meer informatie te vinden. 

 

Now

Met ingang van 6 april is ook de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van kracht. Meer informatie over deze regeling, die werkgevers helpt om de lonen van werknemers door te betalen, is te vinden op de website van het UWV