Informatie coronavirus

Op deze pagina informeren wij u over de actuele maatregelen en ontwikkelingen rondom het coronavirus. Wilt u meer informatie over het virus? Steffie legt corona eenvoudig uit.

Nieuwe noodverordening

Tijdens een landelijke persconferentie op 13 oktober van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur en zijn in elk geval voor de komende vier weken van kracht.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft op 14 oktober 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de verscherpte maatregelen zoals aangekondigd door minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge op dinsdag 13 oktober. Een overzicht van deze aangepaste maatregelen kunt u hier lezen.

De maatregelen zijn erop gericht om het aantal sociale contactmomenten en reisbewegingen te beperken.

PDFNoodverordening Veiligheidsregio Drenthe 14 oktober.pdf

 

Voor de laatste informatie over de maatregelen, zie de website van de Rijksoverheid en de website van het RIVM

Ondernemers

Bent u ondernemer en op zoek naar informatie? Kijk dan op de pagina ondernemers. Specifiek voor recreatiebedrijven zijn er op de website van de Veiligheidsregio Drenthe vragen en antwoorden te vinden over de consequenties van de noodverordening. 

 

 

Per 1 juli is binnen- en buitensport weer toegestaan en stopt het Drentse Sportprotocol. De Drentse gemeenten sluiten aan bij de landelijke richtlijnen. Die zetten we graag nog even voor je op een rijtje:

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. 
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 
 • Gemeentelijke sportaccommodaties blijven dicht tot 17 augustus. In de zomervakantie vinden hier schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden plaats.

Meer informatie over sporten en corona vind je op de site van de Rijksoverheid.

 

 

Onze dienstverlening loopt zoveel mogelijk door zoals u van ons gewend bent. De balies van het gemeentehuis zijn (zoals altijd op afspraak) geopend. U kunt veel zaken ook digitaal of telefonisch bij ons regelen.

Wilt u met de volgende dingen rekening houden?

 • Wilt u een afspraak maken voor een bezoek aan de balie? Bedenk dan of dat op dit moment echt nodig is, of kan wachten. 
 • U kunt op dit moment alleen telefonisch een afspraak met ons maken. 
 • Hebt u (milde) klachten? Kom dan op een later moment terug, of neem telefonisch contact met ons op. 
 • Kom alleen met de mensen naar binnen die echt bij de afspraak moeten zijn.
 • Houd voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) tot elkaar en tot ons.
 • Moet u dingen aan ons geven (bijvoorbeeld een pasfoto of formulier) leg dit dan op de balie om handcontact te voorkomen. 

Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over alle maatregelen. 

Meer informatie over het virus en antwoorden op vragen over gezondheid zijn te vinden op de website van het RIVM

Meer informatie over de maatregelen in Drenthe is te vinden op de website van de Veiligheidsregio Drenthe.

Meer informatie over het actuele aantal besmettingen in Drenthe is te vinden op de website van de GGD Drenthe

Vorige week is bekend gemaakt dat binnensportaccommodaties per 1 juli 2020 weer open mogen.Echter op dit moment is nog niet bekend onder welke voorwaarden dit zou kunnen. Daarnaast begint de zomervakantie in onze regio op 4 juli.
De sporthallen en gymzalen zijn dan sowieso gesloten voor grote schoonmaak en onderhoud. Dit is niet veranderd door de coronasituatie.
Daarom streven wij er na om vanaf 17 augustus 2020 weer open te kunnen. Tot die tijd blijven alle hallen gesloten.

Op de pagina ondernemersvragen coronavirus is informatie te vinden over de Drentse maatregelen voor ondernermers.

Op de website van de Veiligheidsregio zijn vragen en antwoorden verzameld over ondernemen en het coronavirus. 

Tozo

De overheid heeft een aantal maatregelen aangekondigd die (ook) zzp’ers kunnen helpen. Voor ondernemers is er de Tijdelijke overbruggingsregelening zelfstandig ondernemers (TOZO). Menso voert deze regeling voor de gemeente Coevorden uit.

Doe de check

Op de website Krijg ik Tozo kunt u via een beslisboom kijken of u in aanmerking komt voor deze regeling. 

Aanvragen

Komt uit de beslisboom van het Rijk dat u de Tozo kunt aanvragen? Dan kunt u dit in de gemeente Coevorden aanvragen via Menso. Op de website van Menso is meer informatie te vinden. 

 

Now

Met ingang van 6 april is ook de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van kracht. Meer informatie over deze regeling, die werkgevers helpt om de lonen van werknemers door te betalen, is te vinden op de website van het UWV