Informatie coronavirus

Op deze pagina informeren wij u over de actuele maatregelen en ontwikkelingen rondom het coronavirus. Wilt u meer informatie over het virus?  Steffie legt corona eenvoudig uit.

Coronasteun

Welke Coronasteun is er voor organisaties in de gemeente Coevorden? We zetten op twee manieren geld in. Als compensatie en in de vorm van een stimulans aan sectoren. In 2021 is er steun voor sport, gemeentelijk vastgoed, kunst en cultuur en ondernemers.

Maatregelen

De laatste informatie over de maatregelen leest u op de website van de Rijksoverheid en de website van het RIVM

TONK-regeling 

Is uw inkomen gedaald en komt u door de coronamaatregelen in de problemen? Kunt u noodzakelijke kosten (zoals woonkosten) niet meer betalen? Dan kan de TONK-regeling u misschien helpen. Het kabinet heeft daarvoor geld vrijgemaakt. 

Wat is de TONK-regeling?

De TONK-regeling staat voor Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten. De aanvraag:

 • kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 ingediend worden en
 • bedraagt maximaal € 1.000,- per maand op basis van uw werkelijke woonkosten.

Hoe maak ik gebruik van de regeling?

Vanaf 15 maart is het mogelijk een beroep te doen op de TONK-regeling. De uitvoering van de regeling wordt gedaan door de gemeente Emmen. Aanvragen kan via de pagina TONK-regeling aanvragen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor deze regeling?

U komt mogelijk voor TONK in aanmerking als:

 • u 18 jaar of ouder bent;
 • uw inkomen minstens 25% lager is door de coronamaatregelen;
 • u uw woonkosten niet meer uit het huishoudensinkomen of uw vermogen kunt betalen;
 • uw woonkosten minstens 30 % van het verlaagde inkomen bedragen;
 • u ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering, niet voldoende inkomsten heeft om uw woonkosten te betalen.

Afhankelijk van uw situatie wordt de hoogte van uw TONK-uitkering bepaald.

Periode dat u TONK krijgt

U krijgt de TONK-uitkering maximaal over de periode 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Korter kan ook.  

Ondernemers

Bent u ondernemer en op zoek naar informatie? Kijk dan op de pagina ondernemers. Specifiek voor recreatiebedrijven zijn er op de website van de Veiligheidsregio Drenthe vragen en antwoorden te vinden over de consequenties van de noodverordening. 

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er maatregelen voor sport. 
Meer informatie en de uitgebreide spelregels voor sporten tijdens corona vindt u op www.rijksoverheid.nl

Onze dienstverlening loopt zoveel mogelijk door zoals u van ons gewend bent. De balies van het gemeentehuis zijn (zoals altijd op afspraak) geopend. U kunt veel zaken ook digitaal of telefonisch bij ons regelen.

Wilt u met de volgende dingen rekening houden?

 • Het dragen van een mondkapje is in publieke ruimtes verplicht. Dat geldt dus ook voor de receptie en publieksbalie van het gemeentehuis. 
 • Wilt u een afspraak maken voor een bezoek aan de balie? Bedenk dan of dat op dit moment echt nodig is, of kan wachten. 
 • Hebt u (milde) klachten? Kom dan op een later moment terug, of neem telefonisch contact met ons op. 
 • Kom alleen met de mensen naar binnen die echt bij de afspraak moeten zijn.
 • Houd voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) tot elkaar en tot ons.
 • Moet u dingen aan ons geven (bijvoorbeeld een pasfoto of formulier) leg dit dan op de balie om handcontact te voorkomen. 

Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over alle maatregelen. 

Meer informatie over het virus en antwoorden op vragen over gezondheid zijn te vinden op de website van het RIVM

Meer informatie over de maatregelen in Drenthe is te vinden op de website van de Veiligheidsregio Drenthe.

Meer informatie over het actuele aantal besmettingen in Drenthe is te vinden op de website van de GGD Drenthe

Op de pagina ondernemersvragen coronavirus is informatie te vinden over de Drentse maatregelen voor ondernemers.

Op de website van de Veiligheidsregio zijn vragen en antwoorden verzameld over ondernemen en het coronavirus. 

Tozo

De overheid heeft een aantal maatregelen aangekondigd die (ook) zzp’ers kunnen helpen. Voor ondernemers is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Menso voert deze regeling voor de gemeente Coevorden uit.

Doe de check

Op de website Krijg ik Tozo kunt u via een beslisboom kijken of u in aanmerking komt voor deze regeling. 

Aanvragen

Komt uit de beslisboom van het Rijk dat u de Tozo kunt aanvragen? Dan kunt u dit in de gemeente Coevorden aanvragen via Menso. Op de website van Menso is meer informatie te vinden. 

 

Now-regeling

Met ingang van 6 april is ook de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van kracht. Meer informatie over deze regeling, die werkgevers helpt om de lonen van werknemers door te betalen, is te vinden op de website van het UWV