Initiatieven Coevorden Verbindt

Coevorden Verbindt, een nieuwe manier van samenwerken tussen de gemeente Coevorden en inwoners. Wij zijn ervan overtuigd dat we gezamenlijk het verschil kunnen maken in Coevorden. Omdat we uitgaan van de kracht van inwoners, geven we verantwoordelijkheden terug aan de inwoners.

De gemeente Coevorden zoekt initiatieven waar inwoners en de gemeente Coevorden van kunnen leren of die vernieuwend of experimenterend zijn. Er is ruimte voor initiatieven die kortlopend zijn, maar ook zeker voor initiatieven die meerjarig of zelfs structureel zijn.

PDFAanvraagformulier Dorps- en wijkbudget 2019.pdf

Heb jij een initiatief dat Coevorden Verbindt ondersteund? Vul dan dit aanvraagformulier in: PDFAanvraagformulier stimuleringsfonds Coevorden Verbindt 2018

Om dorpen en wijken de ruimte te geven om naar eigen inzicht projecten en activiteiten te ondersteunen, start de gemeente Coevorden met dorps- en wijkbudgetten:

Gehonoreerde initiatieven 2017 

Dorpsvereniging Wezup

De dorpsvereniging en de inwoners van Wezup willen gezamenlijk het Westeinde – de oudste straat van het dorp - renoveren.

Doel: het Westeinde qua wegoppervlak renoveren, met behoud van de originele oude Waaltjes klinkers, zonder geweld aan te doen aan de historische uitstraling en het karakter van deze weg.

In het Westeinde zijn veel klinkers gebroken en de weg is erg onregelmatig  geworden. Het Westeinde is een van de oudste en meest authentieke straatjes in het dorp. Hieraan staan de oudste Saksische boerderijen in het dorp. De bestrating van Waaltjes in combinatie met de oude panden geven het Westeinde een karakteristieke en historische uitstraling. Deze uitstraling verandert totaal wanneer de straat bestraat wordt met moderne klinkers.

De dorpsvereniging en inwoners zijn zeer trots op hun dorp. Zij willen met de historische kern het dorp voor toeristen en bezoekers van de kunstmarkt en kerstmarkt aantrekkelijk maken en natuurlijk geldt voor de inwoners een mooie leefomgeving. 

De dorpsvereniging ontving veel positieve reacties van hun leden tijdens het introduceren van het plan. Veel inwoners zijn bereid om belangeloos mee te werken aan de realisatie van het project. Hierdoor zal een belangrijk deel van de kosten worden bespaard. En de zelfwerkzaamheid zal de saamhorigheid onder de inwoners van Wezup vergroten.

Buurtvereniging De Naobers Benneveld

Onder de noemer ‘Bloeiend Benneveld’ wil de dorpsvereniging zich inzetten voor meer aandacht voor wat leeft en bloeit in en rond Benneveld. Benneveld wordt omringd door diverse geïsoleerde natuurgebieden. Buiten deze gebieden krijgt de ecologische diversiteit weinig kansen. Ecologisch bermbeheer komt rond Benneveld niet voor. De flora- en faunawet is daarbij weinig tot niet van toepassing. Meer verbinding en samenhang met de natuurgebieden kan op een eenvoudige manier en met goede wil gerealiseerd worden.

Het project betreft onder andere het ecologisch beheren van een aantal bermen. Hierdoor krijgen insecten, kleine dieren en wilde planten betere kansen om zich te handhaven. Daarnaast zet de dorpsvereniging zich in voor het terug planten van jonge bomen en behoud en bevordering van de heide. De werkzaamheden worden met hulp van vrijwilligers uit het dorp uitgevoerd.

Het project kent twee doelen, namelijk burgerparticipatie en vergroting van natuurwaarden in kansrijke bermen. Het project krijgt vorm in 2017 en 2018.

Het project richt zich in eerste instantie op drie bermtrajecten. Daarnaast wordt de beheercommissie samengesteld. Het overleg in de beheercommissie moet leiden tot een beheerplan. In 2018 start de uitvoering van het beheerplan, die op de lange termijn een positief resultaat oplevert met betrekking tot de natuurwaarden.

Plaatselijk Belang Oosterhesselen

Het Zuster Mohrpark in Oosterhesselen is een park met vijver, grasvelden, een dierenweide en sinds 2013 een beweegtuin. De inrichting van het park is verouderd en is toe aan een opknapbeurt.

Er zijn inmiddels vele kleine stapjes en een aantal grote stappen gezet om van het park weer een echte ontmoetingsplaats te maken. In 2015 ontving Oosterhesselen vanuit het stimuleringsfonds een bijdrage voor fase 1 van het project, het uitbaggeren van de vijver, verwijderen van rotte beschoeiing, verwijderen van (kapot) hekwerk.

Voor fase 2 en 3: het inrichten van het nieuwe park en daarna de ‘exploitatie’ ervan, zijn opnieuw financiële middelen en menskracht nodig. Al tientallen inwoners, boeren en loonwerker met machines en verenigingen hebben zich gemeld.

Op dit moment onderhoudt de gemeente het park. Dat wil zeggen: het regulier onderhoud. Het groot onderhoud is vanwege bezuinigingen al jaren niet uitgevoerd. Met dit project neemt het dorp zelf het groot onderhoud op zich.

Met meer variatie in flora en fauna, speeltoestellen voor kinderen, een visplaats, blotevoeten pad, meer bankjes om even te zitten en uiteraard de activiteiten die er straks worden georganiseerd, hoopt Oosterhesselen dat het park veel meer een ontmoetingsplaats wordt dan een park om doorheen te lopen. Door de locatie precies tussen zorgcentrum de Etgaarde en een woonwijk met veel jonge gezinnen, hoopt Oosterhesselen ook jong en oud meer met elkaar in contact te brengen.