Initiatievenkaart

Initiatievenkaart
 

Hieronder staat de initiatievenkaart. Dit is een kaart met verschillende inwonersinitiatieven in de gemeente. Het gaat om initiatieven die in 2015, 2016 en 2017 financieel zijn ondersteund vanuit het Stimuleringsfonds. Ook staan op de initiatievenkaart dorps- en wijkvisies die zijn afgerond of die in de maak zijn. Doel van deze kaart is om kennis met elkaar te kunnen delen. Heb je een initiatief dat je wilt toevoegen aan de kaart? Stuur dit dan naar web@coevorden.nl