Inwoners praten mee over nieuwe Markt-Haven

15 mei 2023
Algemeen
Luchtfoto van de Markt van Coevorden

Het is alweer drie weken geleken dat we op de Markt stonden om de plannen voor het gebied Markt & Haven met de stad te bespreken. Sindsdien hebben we niet stilgezeten.

Ontwerpen

Inwoners waren volop in de gelegenheid om mee te praten over de nieuwe inrichting van de Markt en Haven in de binnenstad van Coevorden. Het programmateam binnenstad (bestaande uit Gemeente, Domesta en Centrummanagement) organiseerde daarvoor verschillende bijeenkomsten. Op woensdag 12 april werden de ontwerpen gepresenteerd aan het college, de gemeenteraad, de direct omwonenden en de ondernemers in de binnenstad. Op zaterdag 15 april was er een dag voor alle inwoners.

Bijna duizend reacties

De zaterdag was geheel in middeleeuwse sfeer met een kampement, muziek en een vuurspuwer en allerlei leuke kinderactiviteiten. Voor de volwassenen was het een prima gelegenheid om de ontwerpen voor de nieuwe Markt en Haven te bekijken. Tussen 11.00 en 16.00 uur werd daarvan gretig gebruik gemaakt.

Bijna duizend mensen lieten ons weten wat ze van de twee ontwerpen vinden. Eén van de opvallende reacties was dat de aanleg van een Koevoorde op de Markt enorm werd gewaardeerd. Al die reacties kunnen we goed gebruiken om van de twee schetsen en de input van de reacties, een nieuw, derde ontwerp te maken. Bedankt daarvoor!

Besluitvorming na de zomer

Met de opgehaalde informatie wordt nu een nieuw ontwerp gemaakt. Besluitvorming daarover volgt na de zomer. Dan gaat het nieuwe ontwerp naar het college en de gemeenteraad die er definitief over gaat beslissen. Het definitieve ontwerp laten we dan natuurlijk aan u zien.

Parkeren

De parkeerplaatsen aan de Molenbelt zijn bijna klaar zijn. We plaatsen daar in de zomer nog een bijzonder kunstwerk. De parkeerplaatsen op de Weeshuisweide komen vanaf 5 juni te vervallen. Dan start de aannemer met de tweede fase van de realisatie van de Weeshuisweide. Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van ons mooie Kasteelpark!