Kabels en leidingen aanleggen

Uw bedrijf wil kabels en leidingen in de grond aanleggen. Hiervoor vraagt u eerst toestemming aan de gemeente.

Beschrijving

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de gemeentegrond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het gaat om eigen grond en dit zonder machine gebeurt, handmatig.

Gebruikt u wel een machine voor het graven van de sleuf dan moet u een graafmelding doen. Dit kunt u doen bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over waar kabels en leidingen liggen onder de grond bekend en centraal opgeslagen.

Bent u een aannemer dan moet u een verzoek indienen via een WoW-portaal of Moor. Wanneer dit niet mogelijk is dan neemt u contact op met de gemeente.

Aanvragen

Zo vraagt u toestemming aan voor het leggen van kabels en leidingen:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
  • U heeft nodig:
    • de bevestiging van uw melding aan het Kabels en Leidingen Informatiecentrum van het Kadaster (Klic-melding)
    • een tekening waarop is te zien waar u de kabel of leiding wilt aanleggen
    • de datum en het tijdstip waarop u de kabel of leiding gaat aanleggen

Voorwaarden

  • U doet de KLIC-melding op zijn vroegst 20 werkdagen en op zijn laatst 3 werkdagen voor de graafwerkzaamheden.
  • De kabel- en leidinginformatie die u van het Kadaster krijgt, is tijdens het graven digitaal aanwezig op de graaflocatie.

Punt

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal éénmaal verlengen met maximaal 6 weken tenzij er om missende gegevens gevraagd wordt.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen bovenstaand genoemde 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Vastgoed & Infrastructuur. Bel met 140524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie