Kansen voor en met vergunninghouders

Vergunninghouders met een (tijdelijke) verblijfsvergunning moeten een kans krijgen op de Nederlandse banenmarkt. Binnen deze groep zijn er veel onbenutte kwaliteiten. Wij bieden werkgevers de mogelijkheid een vergunninghouder te leren kennen door middel van een werkervaringsplek/proefplaatsing (met behoud van uitkering). Ook kan het bieden van een eenmalige plaatsingssubsidie een optie zijn. Daarnaast helpen wij u bij praktische, administratieve en rand voorwaardelijke zaken.