Kasteelpark krijgt verder vorm

05 maart 2024
Algemeen

Als het aan het college van de gemeente Coevorden ligt krijgt het kasteelpark in de binnenstad van Coevorden al dit jaar verder vorm. Na de voltooiing van de Weeshuisweide afgelopen najaar is nu het gebied Markt-Haven aan de beurt. In het gebied is straks meer ruimte voor water en groen. Op de Oostersingel komt een nieuwe parkeerplaats. In 2026 moet het gereed zijn. De kosten van de herinrichting inclusief de aanleg van een nieuwe parkeerplaats aan de Oostersingel bedragen circa 5,7 miljoen euro. Komende weken buigt de gemeenteraad zich over het voorstel.

Samen met inwoners, ondernemers en gemeenteraad

Het voorstel aan de raad komt voort uit de ontwerpen die vorig jaar april aan de inwoners, ondernemers in de binnenstad en de raadsleden werden voorgelegd. Aan de hand van de reacties werd de afgelopen maanden het definitieve ontwerp uitgewerkt. In het voorstel zijn de resultaten van het recente parkeeronderzoek verwerkt.

Platanen blijven

In het voorstel dat vandaag naar de raadsleden ging, blijven de platanen op de Markt. In het oorspronkelijke plan was opgenomen dat de platanen zouden verdwijnen. De raad heeft met de kennis van nu en diverse onderzoeken geconcludeerd dat de platanen prima kunnen blijven staan. Een aantal ondernemers aan de Markt willen de platanen kwijt in verband met de overlast die de vallende pluisjes van de bomen veroorzaken voor hun personeel en de terrasgasten. Door een andere manier van snoeien wil de gemeente de overlast nu beperken.

Parkeren

Ook is er in het voorstel veel aandacht voor parkeren. Een onderwerp dat gevoelig ligt bij de ondernemers in de binnenstad. Daarom is er onderzoek gedaan naar parkeren door een gespecialiseerd bedrijf. Het onderzoeksbureau telde op verschillende dagen en tijdstippen hoeveel auto’s er staan. Ook keek het bureau naar wie er dan parkeren. Of dat bezoekers zijn, inwoners van de binnenstad of werknemers in de binnenstad. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat er minder parkeerplaatsen op de Markt en Weeshuisweide nodig zijn en met nieuwe parkeerplaatsen aan de Molenbelt en de Oostersingel de parkeerbalans binnen de landelijke normen blijft vallen, zelfs bij een 20% bezoekersstijging. Op verzoek van de ondernemers, tijdens de bijeenkomst in april vorig jaar, is het aantal resterende parkeerplaatsen op de Markt opgehoogd van 12 naar 19. Een deel daarvan is voor invaliden.
Shyam Khandekar Voor de oorsprong moeten we terug naar 2001. Toen stelde architect Shyam Khandekar een wensbeeld op voor de Coevorder binnenstad. Een prachtig ontwerp met een visie voor de lange termijn. De aanpak van de Weeshuisweide, de 'loper' naar het kasteel, een deel van de kade die werd opgeknapt, de bouw van de Vlijt, de Pampertbrug en de bastions die in het Bogas-gebied werden gemaakt, kwamen hier uit voort. Khandekar bleef betrokken bij alle ontwikkelingen en plannen. In 2017 stelde de raad de “Toekomstvisie Centrum Coevorden” vast.

Programma Binnenstad

Sindsdien werken de gemeente, Centrummanagement en Domesta in het Programma Binnenstad samen aan de uitvoering van die visie. Onderdeel van de eerste fase van dit programma was de vaststelling van de ruimtelijke en programmatische visie Kasteelpark Coevorden door de raad in oktober 2019. Daarin wordt gekoerst op een mooie, uitnodigende binnenstad, waar bezoekers en bewoners zich thuis voelen en worden verrast door wat Coevorden te bieden heeft. Een plek waar je geniet van water, historie en gezelligheid en waar het fijn wonen is. De heringerichte centrumstraten, de gravures, succesvolle vastgoedregelingen, vulling van lege panden, het stimuleren van nieuwe vestiging en een scala aan evenementen op de nieuwe Weeshuisweide kwamen voort uit het Programma Binnenstad.

Kasteelpark Coevorden

De binnenstad van Coevorden heeft een rijke historie met bijzondere plekken. Zoals het prominent aanwezige kasteel en het arsenaal. En de iets meer verstopte synagoge. Met het Kasteelpark- een totaalontwerp voor Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide - wil het Programma Binnenstad deze bijzondere plekken meer met elkaar verbinden. In het Kasteelpark komt alles uit het Wensbeeld 2001 samen. Zoals het afmaken van de vierde Citadelpunt en het zichtbaar maken van de schatten in de Coevorder binnenstad. Het gebied Markt, Haven, Citadelpunt, kasteel en Weeshuisweide is straks een aantrekkelijke plaats om te wandelen en te verblijven voor jong en oud. Waar iets georganiseerd kan worden, waar kinderen kunnen spelen en waar het zicht op het kasteel met een ‘blauwe gracht’ er voor, geweldig is. Een gastvrije uitstraling, een prettige sfeer en een plaats waar onze inwoners trots op zijn. De uitbreiding van de groenvoorziening geeft schaduw, verkoeling en versterkt de verblijfskwaliteit. Het verminderen van de beschikbare parkeerplaatsen op de Markt maakt plaats voor water en meer groene ruimte. Er wordt rekening gehouden met ruimte voor de diverse evenementen die op de Markt plaats kunnen blijven vinden.

Het voorstel aan de raad staat op de agenda van de commissievergadering van 12 maart en de raadsvergadering van 26 maart.