Landschap met kerkje Zweeloo en aan de rechterkant deel begraafplaats, aan de horizon oranje gloed zonsondergangLuchtfoto van het kerkje van Zweeloo tijdens zonsondergang

Klacht over de gemeente indienen

Introductie

Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Beschrijving

De gemeente is voor veel verantwoordelijk en probeert haar taken zo goed mogelijk uit te voeren.

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen. Bijvoorbeeld bij een klachtencoördinator.

De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. De gemeente stuurt u de beslissing. 

Voorbeelden waarover u kunt klagen:

 • U verwacht een beslissing van de gemeente Coevorden, maar kreeg een brief met informatie.
 • U heeft helemaal geen brief ontvangen terwijl u daar wel om heeft gevraagd.
 • U moet veel te lang wachten op het antwoord op uw brief of op de afhandeling van uw zaak.
 • U bent niet correct ontvangen of te woord gestaan door iemand van de gemeente. Een afdeling is slecht bereikbaar.

Klachten over bijvoorbeeld het milieu of over het onderhoud van wegen of plantsoenen, zijn anders dan klachten tegen gemeentelijk handelen. Er gelden namelijk voor elke klacht andere regels. Lees deze regels eerst, voordat u besluit of u officieel een klacht indient.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Advies & Middelen. Bel met 140524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente stuurt u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. De persoon of afdeling waarover uw klacht gaat, wordt op de hoogte gesteld. Hierna krijgt u, en eventueel degene over wie u geklaagd heeft, de mogelijkheid de klacht in een afzonderlijk gesprek toe te lichten. Iemand die niet bij de klacht zelf betrokken is, behandelt de klacht. Binnen 6 weken krijgt u schriftelijk bericht van de beslissing over uw klacht.

Aanvragen

U kunt op verschillende manieren een klacht indienen:

 • met een brief naar Gemeente Coevorden, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
 • via e-mail
 • via het klachtenformulier. Deze kunt u downloaden of afhalen bij het gemeentehuis

Als u zelf een brief schrijft, moeten in ieder geval de volgende onderwerpen erin staan:

 • de klacht
 • de naam en adres van de indiener van de klacht
 • de dagtekening
 • een handtekening

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw klacht, neemt u contact op met de Nationale ombudsman.

De nationale ombudsman zit in Den Haag, telefoon: (0800) 3355555 of kijk op de website www.nationaleombudsman.nl.

Privacy

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Zie ook