Kleinschalige en eenmalige initiatieven

Deel één van het Stimuleringsfonds is voor kleinschalige en eenmalige initiatieven die het wonen in een dorp of wijk nog fijner maken. En leefbaarheid van lokale dorpen of wijken bevordert. Tijdens de initiatievenmarkt op 8 november 2018 kunnen inwoners en verenigingen hun initiatief presenteren. Hiervoor is dit jaar € 150.000 beschikbaar.

De dorps- en wijkverenigingen en vakjury beoordelen de initiatieven, om te bepalen wie de subsidie krijgt. Dit jaar presenteren inwoners en verenigingen 36 initiatieven op de initiatievenmarkt.

 

De Initiatievenmarkt voor deel 1 van het Stimuleringsfonds heeft plaatsgevonden op donderdag 9 november 2017. De uitslag van de Initiatievenmarkt was als volgt:

1. De Kiel Aansluiting elektriciteitsnet (zonnepanelen)
1. Dalerveen Schoolspeelplein
3. Zwinderen Opknappen Dorpshuis
4. Holsloot Dorpshuis
5. Ballast Spooktocht
6. Dalen Stichting Aold Daol'n presentiemateriaal
7. Pikveld-Heege Opknappen/vervangen skatebaan
8. 't Haantje Energiebesparing dorpshuis
9. Wezup Speellocatie
10. De Veste Valzand-rubbertegels
11. Dalen Daoler Tuun
12. Ossehaar Pannakooi
13. Binnenvree Pannakooi
14. Noord-Sleen Speeltoestel
15. Benneveld Schuilhut- wandelroute
16. Aalden Verenigingsgebouw ijsvereniging
17. Gees Oude Steeg informatiepanelen
18. Erm en Achterste Erm Schommelnest
19. Binnenvree Hekwerk speeltuin

Bekijk hier de ingediende initiatieven voor 2017, met toelichting  en het aangevraagd subsidiebedrag per initiatief:

PDFAangevraagde initiatieven 2017

Afbeelding van de vakjury Stimuleringsfonds 2017

Foto vakjury: van links naar echts: Herman Reurink, Liesbeth Koster, Erwin H. Karel , Sandra Korthuis en Ferenc van Damme. 

De onafhankelijke jury beoordeelt de ingediende initiatieven. De stem van de drops- en wijkverenigingen geldt voor 50 procent, de stem van de vakjury geldt ook voor 50 procent.

Sandra Korthuis (voorzitter)

Sandra Korthuis was onder meer wethouder van Rotterdam, lid van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, directeur van woningbouwvereniging Woonconcept en heeft een kleinschalig adviesbureau met brede expertise in (openbaar) bestuur en management.

Erwin Karel

Erwin H. Karel is als docent verbonden aan de sectie Economische en Sociale Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af in de Geschiedenis na de Middeleeuwen met als bijvak sociale filosofie. In 2013 verscheen zijn boek ‘Boeren tussen Markt en Maatschappij’, een boek over de effecten van de modernisering. De historische ontwikkelingen van het dorp Oosterhesselen staan centraal in zijn onderzoek. Tot slot is hij fellow van het Posthumus-instituut.

Herman Reurink

Herman Reurink is voorzitter van Plaatselijk Belang Nieuw-Dordrecht. Hij is betrokken geweest bij een onderzoek over het gezamenlijk ondernemen van activiteiten en initiatieven door de inwoners van Nieuw-Dordrecht en de rol die een dorpscoöperatie hierin kan spelen. Op dit moment is Nieuw-Dordrecht bezig invulling te geven aan een burgerbegroting.

Ferenc van Damme

Participatie en communicatie strateeg bij de provincie Overijssel. Ferenc heeft het empathisch vermogen om mensen te verbinden en wil als ambtenaar hetzelfde bereiken als hij deed toen hij producent van klassieke muziekregistraties was: marktleider worden in de democratie. Als projectleider communicatie en participatie probeert Ferenc de buitenwereld naar binnen te halen. Het doel is om een verbinding te leggen tussen het openbaar bestuur en de bevolking van Overijssel.

Liesbeth Koster

Strategisch Inkoper Wet Langdurige Zorg bij Zilveren Kruis Achmea. Een innovatieve en creatieve manager die goed veranderprocessen kan aansturen en begeleiden. Zij is een goede verbinder en onderhandelaar. Als wethouder van de gemeente De Wolden was zij verantwoordelijk voor het opstellen van een goed accommodatiebeleid, gericht op maatschappelijke ontwikkelingen. Maar ook gericht op het versterken van de sociale infrastructuur, meer samenwerking en mogelijkheden voor eigen initiatief en verantwoordelijkheden van verenigingen en vrijwilligers.

De Initiatievenmarkt voor deel 1 van het Stimuleringsfonds heeft plaatsgevonden op donderdag 10 november 2016. De uitslag van de Initiatievenmarkt was als volgt:

 1. Buitenvree - Opknappen speeltuin
 2. De Kiel - Verlichting fietspad
 3. Schoonoord - Verlichting fietspad
 4. Sleen / Diphoorn - Crescendo muziek op school
 5. Sweel - Dakrenovatie De Spil
 6. 't Haantje - CV en elektra dorpshuis
 7. Pikveld - Bustocht, container & AED
 8. Meppen - Frensenhoes
 9. Wezuperbrug - Energiemaatregelen dorpshuis
 10. Dalen - AED project
 11. Dalerpeel - Materiaal groenonderhoud
 12. Erm - Hanging baskets, advies en routeborden
 13. Zwinderen - Preventieproject
 14. Steenwijksmoer - Renovatie Brink
 15. Benneveld - Ecologisch bermbeheer
 16. Geesbrug - AED
 17. Noord-Sleen - Pannakooi
 18. Lootuinen - Unit speeltuin
 19. Ossehaar - Oversteek Europaweg
   

Bekijke alle gehonoreerde initiatieven van 2016:

PDF-pictogram Gehonoreerde initiatieven 2016