Spreekgroep Coevorden mooie samenwerking tussen gemeente en Drenthe College

Spreken, luisteren en doen. Dat staat centraal in de Spreekgroep Coevorden. Als de coronamaatregelen vanaf half januari 2021 een beetje meewerken wordt er rond die tijd gestart met zes cursisten. Coördinator Wilma Panman van het Drenthe College vertelt er meer over. Samen met Steffie van Schilt, klantmanager voor vergunninghouders en haar collega’s bij de gemeente Coevorden, bedacht ze de Spreekgroep.

Wilma: “Met de spreekgroep richten we ons op cursisten met een zeer laag taalniveau. Dus bijvoorbeeld vergunninghouders die hun inburgeringsdiploma niet hebben gehaald omdat ze weinig tot niet kunnen lezen en schrijven. Of vergunninghouders die wachten op een ontheffing van de inburgeringsplicht waarvoor we stagnatie of terugval willen voorkomen. Werken en meedoen in de maatschappij  is voor deze groep erg lastig omdat ze de taal niet machtig zijn. Daarom heb ik samen met Steffie gekeken wat wél mogelijk is en wat we ze kunnen bieden.”

Niet alleen woorden

Het idee achter de spreekgroep is dat je in een relatief kleine groep - door de coronamaatregelen zes en normaal gesproken vijftien cursisten- vaardigheden kunt ontwikkelen. “We richten ons daarbij niet alleen op de woordenschat maar bijvoorbeeld ook op het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Maar ook op het uitbreiden van het netwerk van de cursisten en kennis van de sociale kaart van Coevorden”, aldus Wilma. Daarbij staan spreken, luisteren en doen centraal. Én wat de cursist zelf wil leren. Wat betekent dat concreet?       

 

Spreken, luisteren en doen

De docent van het Drenthe College gaat heel praktisch met de cursisten aan de slag, zoals het oefenen om te bellen met de woningcorporatie Domesta of de huisarts of het energiebedrijf. Hoe kun je een storing doorgeven als een afvoer verstopt zit of de stroom uitvalt? Ook wordt er geoefend met het voeren van een oudergesprek met de leerkracht van het basis- of voortgezet onderwijs. En hoe je je netwerk kunt inzetten, bijvoorbeeld door contact met de buren. En hoe je je kunt aanmelden voor een sport of hobbyclub. Verder worden allerlei onderwerpen en beroepen en soorten werk besproken. Daarnaast luisteren de cursisten naar gastsprekers van Actief voor Werk van de gemeente Coevorden, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en Humanitas. De samenwerking met de laatste twee partners wordt nog verder uitgewerkt. Tot slot gaan de mensen eropuit. Zo wordt er een supermarkt bezocht, wordt de cursisten gevraagd hun DigiD te gebruiken, gaan ze oefenen met presenteren en bellen en bezoeken ze de Brede School SOM en het Taalpunt. Voor deze groep is herhaling belangrijk.   

 

Taalpunt

De planning is dat de Spreekgroep tot aan de zomervakantie door het Drenthe College wordt verzorgd. Daarna is het de bedoeling dat het Taalpunt dit overneemt. Vrijwilligers van het Taalpunt kunnen voor die tijd alvast meedraaien om goed voorbereid te zijn.  

 

Meer info?

Wil je meer weten ov er de Spreekgroep Coevorden? Neem dan contact op met Wilma Panman, via W.Panman@drenthecollege.nl of Steffie van Schilt, via s.vanschilt@coevorden.nl