Taalpuntcoördinator Dianne: “Iedere taalcursus is uniek”

Dianne Spaan-Companje is actief als taalpuntcoördinator in de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor de dienstverlening van het Taalpunt en heeft ongeveer 35 taalvrijwilligers en 45 cursisten onder haar hoede. Als taalpuntcoördinator is zij de spin in het web.      

                                                                                                               

Maatwerk

Na een intakegesprek krijgen alle vrijwilligers een basistraining. “We willen ze graag een rugzakje meegeven met materiaal, methoden en een aanpak” zegt Dianne. “Vervolgens koppel ik de kwaliteiten van de vrijwilliger aan de wensen van de cursist. We kijken vooral naar wat de cursisten léuk vinden om te leren. Zodra iemand ergens plezier in heeft, wordt diegene ook leergieriger. Leren is iets wat je moet leren. Het doel verschilt per cursist en naar die doelen werken we toe.” Dit maakt iedere taalcursus uniek. De kaders zijn wel hetzelfde, maar de inhoud verschilt. Tijdens de cursussen komen zeven aspecten aan bod: lezen, schrijven, spreken, luisteren, gesprekken voeren, rekenen en digitale vaardigheden. Taal is niet het doel, maar het middel. De taalvrijwilligers gaan hierbij vooral coachend te werk. 

Passie voor haar werk

De passie straalt van Dianne af wanneer ze praat over haar vak. Zelf heeft ze met een laaggeletterde moeder van dichtbij meegemaakt wat het met je doet als taal een barrière vormt. “Het maakt me blij om mensen te prikkelen en om te zien hoe ze zich ontwikkelen. De gemiddelde taalcursus duurt een jaar en de ontwikkeling die iemand doormaakt is ongelooflijk. De cursisten staan sterker in het leven en kunnen en durven meer te ondernemen dan daarvoor. Het mooie aan dit concept is ook dat ik mensen direct kan helpen, er zijn namelijk bijna geen wachtlijsten meer”.

De doelgroep

“Iedereen kan bij het Taalpunt terecht. Een van de voorwaarden is dat cursisten zich kunnen uitdrukken. De problemen die mensen ervaren, verschillen van persoon tot persoon. Het doel is om mensen weer mee te laten doen in de maatschappij.” zegt Dianne. Het Taalpunt is oorspronkelijk bedoeld voor mensen die de Nederlandse taal als moedertaal hebben (NT1). Dit is geen gemakkelijke doelgroep, er heerst hier namelijk veel schaamte. Deze doelgroep is dan ook lastig te bereiken. De cursisten komen vooral via andere organisaties binnen bij het Taalpunt. “Ze lopen vast, zijn niet echt gelukkig, hebben schulden of kunnen hun kinderen niet voorlezen”, zegt Dianne. “Wij maken de maatschappij weer passend voor de cursist.”

Ontstaan laaggeletterdheid

De omgeving speelt een grote rol bij het ontstaan van laaggeletterdheid. Voorlezen is bijvoorbeeld een belangrijke factor bij het leren van taal. Ook mensen die snel van school gaan om te werken met hun handen, lopen meer risico om laaggeletterd te worden. “Mensen zeggen altijd: fietsen verleer je niet. Maar taal kun je dus wel verleren. Wanneer je dit niet bijhoudt, zakt het weg” aldus Dianne.

Ook meedoen?

Iedereen kan taalvrijwilliger worden. Je hoeft hiervoor geen held te zijn in taal. Wil jij graag mensen helpen om beter te leren lezen, schrijven of computeren? Of wil jij zelf juist beter leren omgaan met taal? Neem dan gerust contact op. Je kunt mailen naar info@taalpuntcoevorden.nl.