Terugblik week van Alfabetisering

Eén op de negen inwoners van de gemeente Coevorden is laaggeletterd. Tijdens de Week van de Alfabetisering van 9 september t/m 13 september 2019 was er extra aandacht voor deze uitdaging. In deze week werden er verschillende evenementen georganiseerd. Zo was er een feestelijke lunch met de Taalmaatjes uit Coevorden, was er een bijeenkomst in het theater waar de taalhuiscoördinatoren in de schijnwerpers stonden en vond er een kennisevent plaats in het teken van het terugdringen van laaggeletterdheid.

Feestelijke lunch

Tijdens de feestelijke lunch was er aandacht voor de Taalmaatjes in Coevorden. Dat zijn vrijwilligers die inwoners in Coevorden persoonlijk begeleiden om de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen. De Taalmaatjes werden in de schijnwerpers gezet en er was mogelijkheid voor de andere gasten om zich aan te melden als vrijwilliger.

Het Bondgenootschap

In elke Drentse gemeente is een taalhuis gevestigd. Tijdens de bijeenkomst in het Hofpoort Theater stonden de twaalf taalhuiscoördinatoren in de schijnwerpers. Het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe organiseert jaarlijks een bijeenkomst. Voorzitter Eric van Oosterhout presenteerde  de bijeenkomst. Tekenaar Herman Roozen uit Coevorden legde de hoogtepunten van de bijeenkomst vast in een aantal leuke cartoons. Ook de Drentse winnaars van de Taalheldenprijzen werden bekendgemaakt. In drie verschillende categorieën werd een prijs uitgereikt: bruggenbouwer (Team HR De Groot Installatiegroep), begeleider (Team Juf Wilhelmina) en cursist (Team Abracadabra).

Effect van Drentse taaltrajecten

Tijdens de bijeenkomst werden ook de resultaten van een onderzoek naar het effect van Drentse taaltrajecten gepresenteerd. Daaruit blijkt onder andere dat tachtig procent van de Drentse deelnemers aan de taaltrajecten een verbetering ervaart van hun taalvaardigheden in de dagelijkse praktijk.

Kennisevent

Op 11 september vond het kennisevent over laaggeletterdheid plaats in De Nieuwe Veste in Coevorden. Deze was speciaal bedoeld voor professionals die met jonge kinderen in het voor- en vroegschoolse veld werken. Wetenschapsjournalist Mark Mieras, bekend als auteur van ‘Ben ik dat?’ en ‘Liefde’, vertelde  over het ‘bewegelijke brein’ en het plezier van taal en verhalen. Tijdens verschillende inspiratiesessies leerden de professionals hoe zij kunnen bijdragen aan het terugdringen van laaggeletterdheid. Ook leerden zij hoe belangrijk (voor)lezen voor kinderen is en hoe je het plezier in taal en verhalen kunt bevorderen.

Meer informatie of lid worden van het Bondgenootschap?

Wilt u meer informatie over het bondgenootschap of wilt u zich aanmelden om lid te worden? Dat kan via geletterddrenthe@outlook.com In het convenant leest u waaarin u zich verbindt als bondgenoot.