Toolkit Empowerment

Empowerment gaat om het ontdekken wat je wilt, wat je al kunt en wat je nog nodig hebt om je verder te ontwikkelen. Om mee te doen in de samenleving heb je niet alleen basisvaardigheden nodig, maar ook zelfvertrouwen en zelfinzicht. Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Daarom heeft Stichting Lezen & Schrijven een aanpak voor Empowerment ontwikkeld.

De cursus

Een cursus Empowerment helpt met:

  • het ontdekken van je concrete droom of einddoel;
  • het krijgen van een focus op je toekomst;
  • bewustzijn van je eigen talenten;
  • inzicht in wat je nog kunt leren;
  • intrinsieke motivatie om (bijvoorbeeld je basisvaardigheden) verder te ontwikkelen;
  • het zetten van vervolgstappen, vol zelfvertrouwen.

Heb jij interesse om met Empowerment in het kader van laaggeletterdheid aan de slag te gaan? Neem dan contact op met dorina@lezenenschrijven.nl.