Update ketensamenwerking

Leden van de kerngroep laaggeletterdheid helpen mee met het maken van beleid om laaggeletterdheid in de gemeente Coevorden terug te dringen. In de kerngroep zitten vertegenwoordigers namens de Taalpunten in de gemeente, gemeente Coevorden, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Brede School SOM, Drenthe College, Bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven. Zij kwamen onlangs bij elkaar om te kijken hoe de  ketensamenwerking verder verbeterd kan worden. Tijdens een werksessie hebben de leden inzicht gekregen in hoe ze als kerngroep aan tafel zitten. Ook hebben ze beter inzicht gekregen in wie er nu en in de toekomst betrokken moeten zijn bij het bereiken van doelstellingen met betrekking tot het terugdringen van laaggeletterdheid.
Dat zijn voor 2020:

  1. Beter inzicht en betrekken van belangrijke stakeholders. Er wordt actief regie gevoerd op de ketensamenwerking
  2. Vergroten bereik NT1 met een aanbod van het Taalpunt
  3. Met werkggevers in de schoonmaakbranche kijken hoe we het bereik van werkende laag taalvaardige vrouwen kunnen vergroten
  4. Vergroten van het bereik van laag taalvaardige ouders

In een vervolgsessie kijkt de kerngroep naar concrete acties op basis van bovenstaande analyse. Ook willen ze een toekomstbeeld bepalen en de daarbij behorende organisatie.