Laatste betalingstermijn gemeentelijke belastingen 2023

11 april 2023
Algemeen
Heeft u de gemeentelijke belastingen nog niet betaald? Dat kan nog tot 30 april.tot

Heeft u de gemeentelijke belastingen nog niet betaald? Als u geen machtiging tot automatische incasso aan de gemeente heeft afgegeven is de laatste vervaltermijn 30 april 2023. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL74 BNGH 0285 1086 97 ten name van de Gemeente Coevorden. Vergeet niet uw aanslagnummer te vermelden bij de betaling. 

Risico aanmaning

Als u niet op tijd betaalt, dan loopt u het risico dat u een aanmaning
ontvangt. Als u na de aanmaning ook niet betaalt dan volgt een dwangbevel. De extra kosten van een aanmaning en dwangbevel moeten door u betaald worden.

Kwijtschelding

Heeft u geen kwijtschelding aangevraagd maar denkt u er wel recht op te hebben?  Vraag dat dan zo spoedig mogelijk aan. Kwijtschelding kunt u digitaal, met uw DigiD, indienen of u kunt een formulier downloaden via www.coevorden.nl/kwijtschelding en opsturen. Als u een verzoek tot kwijtschelding heeft ingediend, wordt de betaling uitgesteld.

Lukt het aanvragen niet via de website?

U kunt hulp krijgen bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Bibliotheek in Coevorden of bij de Invulhulp bij Maatschappelijk Welzijn  Coevorden in Coevorden. Het IDO is  geopend op maandag van 10.30 tot  11.30 uur, op dinsdag van 13.30 tot  14.30 uur en op donderdag van 18.30  tot 19.30 uur.  De invulhulp is elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek en bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden aan de Van Eijbergenstraat 5 tijdens het  inloopspreekuur op donderdag van 13.30 tot 16.00 uur. Het is ook mogelijk om bij de balie van het gemeentehuis een aanvraagformulier op papier op te halen.

Automatische incasso

U kunt nog een automatische incasso afgeven. De machtiging tot automatische incasso is een doorlopende machtiging en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Als de automatische incasso loopt dan wordt tot en met 30 november 2023  maandelijks een bedrag van uw rekening afgeschreven. Het maandelijkse bedrag is gelijk aan het openstaande bedrag gedeeld door het aantal nog beschikbare termijnen tot en met 30 november 2023.
Als in hetzelfde jaar twee keer een afschrijving van een automatische incasso niet kan worden afgeschreven, dan stopt de automatische incasso. Het openstaande bedrag moet u dan direct betalen.

Automatische incasso aanvragen

Via www.coevorden.nl/automatische-incasso kunt u een automatische incasso aanvragen, wijzigen en intrekken. Een automatische incasso kunt u digitaal, met uw DigiD, indienen of u kunt een formulier downloaden en opsturen.

Bezwaarschrift

Heeft u een bezwaarschrift ingediend? Ook dan moet u de aanslag, wanneer u  een automatische incasso heeft afgegeven, vóór 30 april 2023 betalen.

Vragen?

Als u vragen heeft over de gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0524 of een e-mail sturen naar  info@coevorden.nl.
Informatie over de gemeentelijke belastingen kunt u ook vinden op www.coevorden.nl/belastingen.