Leerlingen Panta Rhei op bezoek bij burgemeester Bergsma

14 april 2023
Algemeen
De leerlingen van basisschool Panta Rhei waren te gast in het gemeentehuis van Coevorden.

De leerlingenraad van basisschool Panta Rhei en hun klasgenoten verzilverden woensdag de uitnodiging van burgemeester Renze Bergsma van de gemeente Coevorden om in het Hof van Coevorden te vergaderen. 

Onlangs was de burgemeester te gast in Panta Rhei in Coevorden. Met leerlingen sprak hij onder andere over de leerlingenraad, waarna hij hen uitnodigde voor een bezoek aan het gemeentehuis. 

Burgerschap

Dit bezoek is een onderdeel van burgerschap waarbij gewerkt wordt aan zowel de maatschappelijke als sociale leerdoelen om als burger deel uit te maken van en een bijdrage te leveren aan de Nederlandse maatschappij.

Leerlingen van Panta Rhei hebben allemaal de mogelijkheid om via de leerlingenraad mee te praten over vele zaken op hun school. Leerkracht Calvin Centen van groep 7-8 biedt zijn leerlingen ruimschoots de kans om onderwerpen aan te dragen voor de leerlingenraad. Zo hangt in het lokaal een papier aan de wand waarop leerlingen onderwerpen schrijven waarover ze willen praten. “Het is fantastisch te zien hoe betrokken de hele klas is bij de leerlingenraad. Niet iedereen zit in de leerlingenraad, toch heeft iedereen een stem en dit wordt echt zo gevoeld. Het past bij de cultuur op onze school en hoewel het nog maar kort bestaat, voelt het al vertrouwd.”

Aanvullen en corrigeren

“Leerlingen leren elkaar ook aan te vullen en soms te corrigeren, want hoewel een trampoline op het schoolplein stoer klinkt, snappen leerlingen zelf ook wel dat dit vanwege veiligheidsredenen niet haalbaar is en geven dit ook bij elkaar aan”, vult collega Laura van Rhee, leerkracht groep 5-6, aan.

Corine Kuper, directeur van basisschool Panta Rhei, vindt het vooral belangrijk naar de leerlingen te luisteren en samen te spreken over de zaken die ter tafel komen. Per vergadering wordt een onderwerp gekozen waar op korte termijn iets mee gedaan kan worden. Zo is er onlangs gezorgd voor extra speel- en spelmateriaal op het schoolplein en zijn er bezems aangeschaft om de lokalen netjes achter te laten na een lesdag.

Speciaal

Het bezoek aan het gemeentehuis was voor de school speciaal. Leerlingen hebben nu gezien waar de burgemeester en wethouders vergaderen. Daarnaast hebben zij uitleg gekregen over het werk van de burgemeester en de symboliek van de ambtsketen. 

De leerlingen van basisschool Panta Rhei in de werkkamer van burgemeester Renze Bergsma.