Maatschappelijke ondersteuning

Sociale teams

Icoon groep mensen

Het sociale team ondersteunt u bij al uw vragen over maatschappelijke ondersteuning, jeugd, schuldhulpverlening en meedoen in de samenleving.

Aanvragen maatschappelijke ondersteuning

Icoon Computerscherm

Als u zorg of ondersteunig nodig hebt, kunt u een aanvraag voor maatschappelijke ondersteuning doen via het aanvraagformulier.

Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Icoon twee personen

U kunt als mantelzorger (tijdelijk) ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld om u te ontlasten bij uw werkzaamheden.

Schuldhulpverlening

Icoon euroteken

Voorkom dat u door financiële problemen in de schulden raakt. Heeft u schulden of heeft u een probleem met afbetalen? Zorg er voor dat het niet erger wordt. Zoek samen met de gemeente naar een oplossing.

Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Icoon groep mensen

Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) en de gemeente Coevorden werken samen in sociale teams. 

Regiotaxi

Icoon taxi

Inwoners kunnen gebruik maken van de Regiotaxi. Met een voorziening voor collectief vervoer betaalt u een lager tarief.

Hulp en advies bij huiselijk geweld

Icoon twee personen

U kunt advies en ondersteuning krijgen als uzelf of iemand in uw omgeving te maken krijgt met huiselijk geweld.

Persoonsgebonden budget

Icoon portemonnee

Met een persoonsgebonden budget regelt u zelf de maatwerkvoorziening die u van de gemeente heeft gekregen.

Adviesraad Sociaal Domein

Icoon groep mensen

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert en informeert over onderwerpen die betrekking hebben op het sociaal domein.

Doe-Mee-Pas

Icoon zwemmen

Met de Doe-Mee-Pas kunnen inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum, gratis lid worden van één of meerdere verenigingen.

Jongeren en geld

Icoon twee personen

Tussen de 18 en 27 jaar en hulp nodig bij de financiën? Neem dan contact op met een budgetcoach.

Startpunt Geldzaken

Icoon portemonnee

Als inwoner van de gemeente Coevorden kunt u gebruik maken van het Startpunt Geldzaken. Via het Startpunt Geldzaken kunt u een geldplan maken, aangepast aan uw eigen situatie. 

Cliëntondersteuning

Icoon groep mensen

Vanaf 1 januari 2019 kunnen inwoners van de gemeente Coevorden met vragen over maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner van Zorgbelang Drenthe.

Platform Gehandicaptenbeleid

Icoon groep mensen

Het Platform Gehandicaptenbeleid wil mensen met een beperking en/of een chronische ziekte mee laten doen in de samenleving

De VoorzieningenWijzer

Icoon euroteken

De VoorzieningenWijzer helpt armoede en problematische schulden te bestrijden. Hoe? Door mensen gebruik te laten maken van de voorzieningen die er zijn.