Maatschappelijke ondersteuning

Aanvragen maatschappelijke ondersteuning

Icoon Computerscherm

Als u zorg of ondersteuning nodig hebt, kunt u een aanvraag voor maatschappelijke ondersteuning doen via het aanvraagformulier.

Schuldhulp

Icoon euroteken

Voorkom dat u door financiële problemen in de schulden raakt. Heeft u schulden of heeft u een probleem met afbetalen? Zorg er voor dat het niet erger wordt. Zoek samen met de gemeente naar een oplossing.

Regiotaxi

Icoon taxi

Inwoners kunnen gebruik maken van de Regiotaxi. Met een voorziening voor collectief vervoer betaalt u een lager tarief.

Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Icoon twee personen

U kunt als mantelzorger (tijdelijk) ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld om u te ontlasten bij uw werkzaamheden.

Doe-Mee-Webwinkel

Icoon zwemmen

In de Doe-Mee-Webwinkel kunnen inwoners die moeten rondkomen van een sociaal minimum zelf een budget besteden bij aanbieders in heel Zuidoost-Drenthe.

Jongeren en geld

Icoon twee personen

Tussen de 18 en 27 jaar en hulp nodig bij de financiën? Neem dan contact op met een budgetcoach.

Gehandicaptenparkeerkaart

Icoon gehandicapt

Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicapten parkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen.

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Icoon gehandicapt

Als u een beperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Dit is een parkeerplaats vlak bij uw huis.

Persoonsgebonden budget

Icoon portemonnee

Met een persoonsgebonden budget regelt u zelf de maatwerkvoorziening die u van de gemeente heeft gekregen.

Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Icoon groep mensen

Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) en de gemeente Coevorden werken samen in sociale teams. 

Adviesraad Sociaal Domein

Icoon groep mensen

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert en informeert over onderwerpen die betrekking hebben op het sociaal domein.

Cliëntondersteuning

Icoon groep mensen

Inwoners kunnen met vragen over maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen terecht bij Zorgbelang Drenthe.

Platform Gehandicaptenbeleid

Icoon groep mensen

Het Platform Gehandicaptenbeleid wil mensen met een beperking en/of een chronische ziekte mee laten doen in de samenleving

De VoorzieningenWijzer

Icoon euroteken

De VoorzieningenWijzer helpt armoede en problematische schulden te bestrijden. Hoe? Door mensen gebruik te laten maken van de voorzieningen die er zijn.

De Luisterlijn is er voor iedereen

Icoon telefoon

Heeft u behoefte aan een luisterend oor? De Luisterlijn is altijd voor u bereikbaar. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Via telefoon, mail én chat.

Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Icoon gezicht

Tijdelijk een beroep doen op de regeling Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie.