Maatschappelijke ondersteuning

Sociale teams

Icoon groep mensen

Het sociale team ondersteunt u bij al uw vragen over maatschappelijke ondersteuning, jeugd, schuldhulpverlening en meedoen in de samenleving.

Aanvragen maatschappelijke ondersteuning

Icoon Computerscherm

Als u zorg of ondersteuning nodig hebt, kunt u een aanvraag voor maatschappelijke ondersteuning doen via het aanvraagformulier.

Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Icoon twee personen

U kunt als mantelzorger (tijdelijk) ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld om u te ontlasten bij uw werkzaamheden.

Schuldhulp

Icoon euroteken

Voorkom dat u door financiële problemen in de schulden raakt. Heeft u schulden of heeft u een probleem met afbetalen? Zorg er voor dat het niet erger wordt. Zoek samen met de gemeente naar een oplossing.

Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Icoon groep mensen

Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) en de gemeente Coevorden werken samen in sociale teams. 

Regiotaxi

Icoon taxi

Inwoners kunnen gebruik maken van de Regiotaxi. Met een voorziening voor collectief vervoer betaalt u een lager tarief.

Persoonsgebonden budget

Icoon portemonnee

Met een persoonsgebonden budget regelt u zelf de maatwerkvoorziening die u van de gemeente heeft gekregen.

Adviesraad Sociaal Domein

Icoon groep mensen

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert en informeert over onderwerpen die betrekking hebben op het sociaal domein.

Doe-Mee-Webwinkel

Icoon zwemmen

In de Doe-Mee-Webwinkel kunnen inwoners die moeten rondkomen van een sociaal minimum zelf een budget besteden bij aanbieders in heel Zuidoost-Drenthe.

Jongeren en geld

Icoon twee personen

Tussen de 18 en 27 jaar en hulp nodig bij de financiën? Neem dan contact op met een budgetcoach.

Cliëntondersteuning

Icoon groep mensen

Vanaf 1 januari 2019 kunnen inwoners van de gemeente Coevorden met vragen over maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner van Zorgbelang Drenthe.

Platform Gehandicaptenbeleid

Icoon groep mensen

Het Platform Gehandicaptenbeleid wil mensen met een beperking en/of een chronische ziekte mee laten doen in de samenleving

De VoorzieningenWijzer

Icoon euroteken

De VoorzieningenWijzer helpt armoede en problematische schulden te bestrijden. Hoe? Door mensen gebruik te laten maken van de voorzieningen die er zijn.

De Luisterlijn is er voor iedereen

Icoon telefoon

Heeft u behoefte aan een luisterend oor? De Luisterlijn is altijd voor u bereikbaar. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Via telefoon, mail én chat.