Markt / Haven / Citadelpunt en Weeshuisweide

Hoe richten we het gebied rond markt en haven in? Willen we meer water? Is het nodig om zoveel parkeerplaatsen te hebben? Onder begeleiding van een ruimtelijk adviesbureau is een ruimtelijke visie voor de Markt, Haven en Citadelpunt opgesteld. De ruimtelijke visie geeft inzicht in de maatregelen en veranderingen die nodig zijn op Markt en in de Haven en rondom de Weeshuisweide. Gedurende het ontwerpproces voor de visie wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke partners, ondernemers, bewoner van de binnenstad en de ‘Denktank’. In deze Denktank zitten, mensen die rondom Markt, Haven en Citadelpunt wonen, ondernemers, leden van de jongerenraad en afgevaardigden van maatschappelijke instellingen. 

Kasteelpark Coevorden

Het college van B&W én de stuurgroep stemden in juli 2019 in met de concept visie zoals stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond die samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbende partijen in de Binnenstad opstelde. Op 29 oktober ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de ruimtelijke en programmatische visie van de Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide.

Wilt u documenten inzien van Kasteelpark Coevorden of Toekomstvisie Centrum Coevorden? Stuur dan een e-mail naar binnenstad@coevorden.nl

Een berceau in het kasteelpark bij de Weeshuisweide

Coevorden heeft een rijke historie waarin eeuwenlang is gestreden vanwege de strategische ligging naar het noorden. Deze strijd heeft haar sporen nagelaten en bij elke strijd horen unieke verhalen die tot op de dag van vandaag het vertellen waard zijn. Het is nu de hoogste tijd voor een nieuw hoofdstuk. Dit keer niet door strijd, maar door samen te kiezen voor een nieuwe invulling van de het centrum van Coevorden. We gaan de Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide met elkaar verbinden tot een Kasteelpark. Een groene omgeving waar je de geschiedenis van de stad ervaart, wandelingen maakt, speelt of woont en waar het op hete dagen lekker koel is.

De eerste stap in de ontwikkeling van het Kasteelpark is het bouwen van een berceau rond de Weeshuisweide. Een berceau noem je ook wel een pergola, omheining of loofgang. 

Van 16 tot en met 29 oktober 2020 stonden drie ontwerpen op ware grootte op de Weeshuisweide. Maar liefst 752 inwoners stemden op één van de modellen voor de berceau.

De voorkeur van het ontwerp voor de berceau 

Met 41% van de stemmen gaat de voorkeur van inwoners uit naar ontwerp twee. Deze lijkt het meest op hoe berceaus er vroeger uit zagen. De betonnen voet en stalen bogen stellen de poorten tot de Weeshuisweide voor. De bogen moeten uiteindelijk helemaal begroeid raken met klimplanten en bloemen. Een plek waar ook vogels en vlinders graag zijn. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt, samen met de andere plannen voor de Weeshuisweide en het Kasteelpark.

 

 

Ontwerp 2

Het tweede ontwerp heeft elegante en vloeiende vormen. De betonnen voet en smeedijzeren stalen bogen stellen de toegangspoorten tot de Weeshuisweide voor. De klimplanten hechten zich volledig aan de berceau. Van het fruit en de bloemen plukken zowel voorbijgangers als insecten de vruchten!

Subsidieregelingen

Het idee is om aan de Weeshuisstraat ook ondernemers een plek te geven, bij voorkeur met ‘ambachten’. En wat kan er allemaal op de Weeshuisweide? Iets met theater? Of een dierenpark? Moestuin? Ook hiervoor bedenken we de gewenste invulling samen met ondernemers en inwoners. De inventarisatie is inmiddels gestart. Hiervoor heeft de gemeente diverse ondersteunende subsidieregelingen.

Werksessies

Eind april 2019 vonden verschillende werksessies en inloopmomenten plaats. In een maquette konden bezoekers zelf hun ideale binnenstad vorm geven. Van alle ideeën werden foto's gemaakt en in onderstaand beeldverslag vindt u de samenvatting.