Markt / Haven / Citadelpunt en Weeshuisweide

Markt / Haven / Citadelpunt / Weeshuisweide

Hoe richten we het gebied rond markt en haven in? Willen we meer water? Is het nodig om zoveel parkeerplaatsen te hebben? Onder begeleiding van een ruimtelijk adviesbureau wordt een ruimtelijke visie voor de Markt, Haven en Citadelpunt opgesteld. De ruimtelijke visie geeft inzicht in de maatregelen en veranderingen die nodig zijn op Markt en in de Haven. Gedurende het ontwerpproces voor de visie wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke partners, ondernemers, bewoner van de binnenstad en de ‘Denktank’. In deze Denktank zitten, mensen die rondom Markt, Haven en Citadelpunt wonen, ondernemers, leden van de jongerenraad en afgevaardigden van maatschappelijke instellingen. 

Het idee is om aan de Weeshuisstraat ook ondernemers een plek te geven, bij voorkeur met ‘ambachten’. En wat kan er allemaal op de Weeshuisweide? Iets met theater? Of een dierenpark? Moestuin? Ook hiervoor bedenken we de gewenste invulling samen met ondernemers en inwoners. Hiervoor heeft de gemeente diverse ondersteunende subsidieregelingen.

PDFNota van uitgangspunten - Markt - Haven - Citadelpunt.pdf

Eind april vonden verschillende werksessies en inloopmomenten plaats. In een maquette konden bezoekers zelf hun ideale binnenstad vorm geven. Van alle ideeën werden foto's gemaakt en in onderstaand beeldverslag vindt u de samenvatting. 

PDF190529 Beeldverslag ontwerpateliers.pdf