Meldingen en klachten

Melding openbare ruimte

Icoon waarschuwingsbord

Is er iets kapot in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld een bankje, prullenbak of stoeptegel? Dan kunt u hier melding van doen bij de gemeente. 

Kapotte straatverlichting melden

Icoon lantaarnpaal

Komt u een straatlantaarn tegen die niet brandt, of beschadigd is? Dan kunt u dit rechtstreeks melden bij ZIUT.

Klacht over de gemeente indienen

Icoon tekstballon uitroepteken

Bent u ontvreden over hoe u behandeld bent door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

Bezwaarschrift indienen

Icoon Boek

Als u het niet eens bent met een beslissing die wij hebben genomen, dan kunt u bezwaar maken.

Gemeente aansprakelijk stellen

Icoon klembord

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Gevonden of verloren voorwerpen melden

Icoon portemonnee

Doe bij de gemeente aangifte over gevonden voorwerpen als tassen, sieraden en portemonnees.