Meldingen en klachten

Melding openbare ruimte

Icoon waarschuwingsbord

Is er iets kapot in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld een bankje, prullenbak of stoeptegel? Dan kunt u hier melding van doen bij de gemeente. 

Kapotte straatverlichting melden

Icoon lantaarnpaal

Komt u een straatlantaarn tegen die niet brandt, of beschadigd is? Dan kunt u dit rechtstreeks melden bij ZIUT.

Klacht over de gemeente indienen

Icoon tekstballon uitroepteken

Bent u ontvreden over hoe u behandeld bent door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

Bezwaarschrift indienen

Icoon Boek

Als u het niet eens bent met een beslissing die wij hebben genomen, dan kunt u bezwaar maken.

Gemeente aansprakelijk stellen

Icoon klembord

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Gevonden of verloren voorwerpen melden

Icoon portemonnee

Doe bij de gemeente aangifte over gevonden voorwerpen als tassen, sieraden en portemonnees.

Buurtbemiddeling

Icoon huis

Samen met Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de woning coöperatiesDomesta en Woonservice werken we aan het project Buurtbemiddeling in de gemeente Coevorden.