Meldingen en klachten

Gevonden of verloren voorwerpen melden

Icoon portemonnee

Doe bij de gemeente aangifte over gevonden voorwerpen als tassen, sieraden en portemonnees.

Klacht over de dienstverlening van de gemeente

Icoon tekstballon uitroepteken

Bent u ontevreden over hoe u behandeld bent door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

Melding over openbare ruimte indienen

Icoon waarschuwingsbord

Is er iets kapot in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld een bankje, prullenbak of stoeptegel? Dan kunt u hier melding van doen bij de gemeente. 

Bezwaarschrift indienen

Icoon bloem

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken.

Kapotte straatverlichting melden

Icoon lantaarnpaal

Komt u een straatlantaarn tegen die niet brandt, of beschadigd is? Dan kunt u dit rechtstreeks melden. De onderhoudsaannemer in de gemeente krijgt de melding en zal zorgen voor reparatie van de straatverlichting.

Gemeente aansprakelijk stellen

Icoon klembord

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Buurtbemiddeling

Icoon huis

Samen met Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de woningcoöperaties Domesta en Woonservice werken we aan het project Buurtbemiddeling in de gemeente Coevorden.

Verordeningen

Icoon voorzittershamer

Voor alle inwoners, bedrijven en instellingen gelden bepaalde voorschriften. Deze algemeen verbindende voorschriften worden ook wel verordeningen genoemd. Meestal zijn de verordeningen door de raad vastgesteld.