Straatlantaarns met op de achtergrond een boerderijwoning in Gees

Meldpunten zorg

Er zijn verschillende meldpunten waar u terecht kunt voor zorg en hulp. De belangrijkste telefoonnummers vindt u hier direct onder. Bij de tabbladen vindt u meer informatie over de meldpunten.

Telefoonnummers hulpinstanties

GGD Drenthe

GGD Drenthe beschermt en helpt de gezondheid vooruit. Dit doet zij voor de inwoners van de twaalf Drentse gemeenten. De ontwikkeling van de Drentse jeugd in de leeftijd van vier tot negentien jaar is een belangrijk onderwerp. Ook werkt de organisatie aan het voorkomen en herkennen van risico’s voor de algemene volksgezondheid.

Daarnaast heeft GGD Drenthe aandacht voor infectieziekten. Mensen kunnen zich onder meer laten adviseren en vaccineren tegen ziektes. Dit kunnen ze doen als zij bijvoorbeeld naar het buitenland gaan. GGD Drenthe onderzoekt, geeft voorlichting en adviseert.

Meldpunt Veilig Thuis Drenthe

GGD Drenthe steunt de gemeente bij de ontwikkeling van hun regels en wetten over de gezondheid. Meer informatie vind u op de site van GGD Drenthe.

Veilig Thuis Drenthe is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Of wanneer u vermoedt dat er iets niet goed gaat bij of met iemand anders. Huiselijk geweld is soms lichamelijk, zoals slaan, maar ook iemand verwaarlozen of vaak uitschelden kan huiselijk geweld zijn. Wanneer u belt met Veilig Thuis Drenthe krijgt u een hulpverlener aan de lijn. Samen met u kijkt deze hulpverlener welke hulp het beste is.

U kunt Veilig Thuis bereiken op telefoonnummer 0800-2000. Meer informatie staat op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. U kunt Veilig Thuis dag en nacht bellen en kunt anoniem blijven. Denkt u dat iemand mishandeld wordt en direct in gevaar is? Neem dan contact op met de politie en bel 112.

Meldpunt Discriminatie Drenthe

Mogen zijn wie je bent, dat is een belangrijk basis van onze democratie. Daarom is discriminatie verboden in artikel 1 van onze Grondwet. Geen mens verdient het om buitengesloten of onrechtvaardig behandeld te worden. Als gemeente hebben we daarom een onafhankelijk meldpunt waar discriminatie gemeld kan worden.

In Drenthe is dit het Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD). Discriminatie stopt niet vanzelf. Daarom is het belangrijk om het te melden. Dat kan ook zonder naam. Ook als u getuige bent van discriminatie kunt u dat doen. Uw melding is belangrijk om discriminatie te stoppen.

Er zijn verschillende redenen waarop mensen kunnen worden gediscrimineerd:

 • Arbeidscontract (bepaalde/onbepaalde tijd)
 • Werktijd (fulltime/parttime)
 • Burgerlijke staat (getrouwd/ongetrouwd)
 • Geslacht (man/vrouw)
 • Godsdienst
 • Handicap/Chronische ziekte
 • Leeftijd
 • Levensovertuiging
 • Nationaliteit
 • Politieke mening
 • Ras
 • Seksuele gerichtheid

Maak er melding van. Dat kan via www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl de gratis app 'Discriminatiemelden' of telefonisch via (06) 13574887. Het stopt niet vanzelf!

Wat kunt u verwachten?

U krijgt gratis professionele begeleiding en advies van een onafhankelijke klachtenconsulent. De begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit hulp bij het aanschrijven van uw werkgever of school, bij het doen van aangifte bij de politie of een melding bij het College van de Rechten van de Mens (CRM).

Alles gebeurt in overleg met u, waarbij uw vraag of verzoek belangrijk is.

Meldpunt OGGZ

Niet iedereen die hulp nodig heeft, wil of durft daar om te vragen. Professionals, familie of buren merken vaak als eerste dat het niet goed gaat met iemand. Maakt u zich zorgen om iemand? Neem dan contact op met het Advies en Meldpunt OGGZ. Zij zijn bereikbaar voor het beantwoorden van vragen, het melden van zorgen en het meedenken en adviseren bij ingewikkelde zorgwekkende situaties. Het is belangrijk om uw zorgen te delen, ook als u twijfelt. Zo kan iemand hulp ontvangen. Daarom kunt u bellen met het meldpunt OGGZ van GGD Drenthe. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 – 17.00 uur via (088) 24 60 240. In de avond of in het weekend kunt u een bericht inspreken. Een sociaal verpleegkundige belt u de volgende werkdag terug. U kunt ook een bericht sturen ​​​​​via GGD Drenthe.

Als er sprake is van een dringende situatie die om directe inzet vraagt, dan belt u 112.

Luisterlijn

De Luisterlijn is het hele jaar door bereikbaar voor alle inwoners in van Nederland: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Via telefoon, mail én chat. Met de vrijwilligers kunnen mensen anoniem praten over – zo goed als alles - wat hen bezighoudt. Of dat nu gaat over angst, pijn, verdriet of blijdschap. Vrijwilligers luisteren met oprechte aandacht, zonder oordeel en geven even een steuntje in de rug.

U kunt de luisterlijn dag en nacht bereiken op telefoonnummer 088 0767 000

Familievertrouwenspersoon

Familie en vrienden van een persoon met psychiatrische of verslavingsproblemen kunnen voor steun, vragen en advies terecht bij de familievertrouwenspersoon. Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen: www.familievertrouwenspersonen.nl