Nationaliteit en inburgering

Bewijs van Nederlanderschap aanvragen

Icoon persoon dubbel

Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dan kunt u een bewijs van Nederlanderschap aanvragen.

Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

Icoon persoon

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af. U moet dan uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren.

Nederlandse nationaliteit aanvragen

Icoon ID kaart

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.