Nationaliteit en inburgering

Bewijs van Nederlanderschap aanvragen

Icoon persoon dubbel

Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dan kunt u een bewijs van Nederlanderschap aanvragen.

Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

Icoon persoon

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af. U moet dan uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren.

Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie

Icoon ID kaart

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

Nederlandse nationaliteit aanvragen via de optieprocedure

Icoon ID kaart

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

Inburgeringscursus volgen

Icoon boekje

Als u in Nederland woont, de Nederlandse taal niet goed spreekt en begrijpt, en geen Nederlands paspoort heeft, moet u inburgeren.

Ontheffing aanvragen voor inburgeringscursus

Icoon certificaat

Kunt u niet inburgeren? Of bent u al voldoende ingeburgerd? Vraag dan om een ontheffing. U heeft daarmee toestemming om niet in te burgeren.