Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Natuur en de wet natuurbescherming

Wij beschermen onze belangrijke natuurgebieden. De Wet natuurbescherming beschermt de Natura 2000 gebieden. Daarbij letten we op de bossen en bepaalde dier- en plantsoorten. Onderzoek goed of u te maken hebt met een beschermd gebied voor u begint met een activiteit. En kijk hoe u met deze beschermde gebieden om moet gaat. U leest op deze pagina meer over de wet. En informatie over het aanvragen van vergunningen en ontheffingen. 

Plan uw projecten zo dat beschermde planten en dieren er geen last van hebben 

Zo voorkomt u dat u ontheffing (van de Provincie) moet aanvragen voor uw project, of een evenement dat u organiseert. Bijvoorbeeld als u een evenement organiseert in de buitenlucht. Of als u uw woning aan de buitenkant opknapt.  

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt kunnen wij u vragen om een ecologische quickscan. Met een ecologische quickscan laat u onderzoeken of uw activiteit negatieve effecten kan hebben voor beschermde planten of dieren.   

U vraagt een vergunning aan als uw plannen invloed hebben op een Natura 2000-gebied 

U houdt dan rekening met de Wet natuurbescherming. Vraag de vergunning aan als u iets gaat doen wat slecht is voor een Natura 2000-gebied. Denk dan aan het aantasten van beschermde dieren en hun leefgebied. 

Activiteiten in de buurt kunnen slecht zijn voor een Natura 2000-gebied   

Denk bijvoorbeeld aan het geluid van uw werkzaamheden. Want beschermde diersoorten kunnen last hebben van het geluid. 

Sommige activiteiten kunnen ook van veraf slecht zijn voor een Natura 2000-gebied 

Denk bijvoorbeeld aan uitstoot van stikstof door de landbouw, het verkeer en de industrie. Stikstof heeft namelijk een verstorende invloed op een aantal beschermde leefgebieden.   

In andere gevallen moet u ook een vergunning aanvragen 

Denk bijvoorbeeld aan grondwateronttrekking.  

U vraagt een vergunning aan als door uw plannen extra stikstof komt in een Natura 2000-gebied 

Controleer of dit voor u geldt met de AERIUS calculator. Geeft de AERIUS calculator aan dat er 0,00 mol/ha/jaar stikstof neerslaat? Dan heeft u geen vergunning nodig volgens de Wet natuurbescherming. U maakt voor elk plan een nieuwe berekening. U bekijkt ook de invloed van de stikstof tijdens de bouwfase. 

U leest op de website van de Provincie Drenthe meer informatie over vergunningen en stikstof  

U vindt de nieuwste informatie van de rijksoverheid en de provincie op de website BIJ12 van de gezamenlijke provincies. Stel uw vragen gerust aan de helpdesk Stikstof en Natura 2000