Nieuwe Algemene plaatselijke verordening van kracht

19 oktober 2023
Algemeen

Doorgaans stelt de gemeente jaarlijks nieuwe regels vast voor een veilige en prettige leefomgeving in de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Regels voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, en om hinder, schade en vervuiling te voorkomen, worden daar waar nodig ingevoerd of aangescherpt. Met ingang van 14 oktober 2023 is binnen de gemeente Coevorden de nieuwe Apv van kracht. Hierdoor hebben bijvoorbeeld de politie en gemeente – waaronder boa’s – meer mogelijkheden om effectief te handhaven.

De belangrijkste veranderingen in de nieuwe Apv zijn als volgt:

  • Het is belangrijk om goed te kunnen handhaven op veiligheid. Messen en andere voorwerpen die je als wapen kunt gebruiken zijn daarom niet langer toegestaan in de openbare ruimte.
  • De burgemeester kan de sluiting bevelen van een publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte als daar illegale activiteiten gaande zijn. Voorbeelden hiervan zijn onvergunde kansspelen, heling, discriminatie of activiteiten rond wapens of drugs.
  • Het was al verplicht om de uitwerpselen van honden bij het uitlaten op te ruimen. Nieuw is de verplichting om altijd hulpmiddelen hiervoor, zoals een zakje of een schepje, bij je te hebben als je een hond uitlaat.
  • De burgemeester kan aan eigenaren van aantoonbaar gevaarlijke honden de verplichting opleggen om een hond op eigen terrein een muilkorf te laten dragen.
  • Binnen de bebouwde kom gelden nieuwe parkeerregels voor voertuigen die voor anders dan verkeersdoeleinden gebruikt worden. Voertuigen zoals kampeermiddelen, aanhangers, magazijnwagens of keetwagens mogen hier maximaal drie dagen aaneengesloten gestald worden. Van 1 mei tot 1 september zijn dit zeven aaneengesloten dagen. Deze regels gelden niet voor het eigen terrein.
  • Openbaar drugsgebruik leidt vaak tot overlast. Om dit tegen te gaan is drugsgebruik op straat of in een openstaand publiek gebouw verboden.

De gehele Apv is te vinden op Algemene plaatselijke verordening Coevorden 2023 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl).