Nieuwjaarstoespraak burgemeester Renze Bergsma

08 januari 2024
Algemeen

Op 8 januari 2024 gaf de burgemeester van Coevorden, Renze Bergsma, een nieuwjaarstoespraak. Deze toespraak kunt u hieronder in zijn geheel teruglezen.

Goedenavond allemaal,

Dames en heren, jongens en meisjes, beste inwoners, buren en relaties van Coevorden,

Fijn dat u er bent! Zeer welkom! En natuurlijk begin ik deze avond met een nieuwjaarswens voor u allen. Namens het college, de gemeenteraad, en de ambtelijk organisatie, wens ik u een hartstikke mooi en gelukkig 2024. En vooral een gezond 2024 natuurlijk!

Dames en heren, ik hoop dat u allemaal een mooie jaarwisseling heeft gehad. Gelukkig kijken we in Coevorden terug op een relatief rustige jaarwisseling. Er waren geen grote incidenten, wel enkele kleine. Ook het carbidschieten op oudjaarsdag, een mooi traditie hier in de regio, en de dorpsfeesten zijn zonder problemen verlopen.

En zoals elk jaar stonden onze hulpdiensten, politie, boa’s, brandweer en ambulancepersoneel, medewerkers van de gemeente, klaar om de jaarwisseling veilig te laten verlopen. En dat roept bij mij altijd een diepgevoelde waardering op. Heel veel dank! Applaus voor deze mensen is zeker op zijn plaats, dames en heren. 

Beste mensen, u heeft zojuist een mooi filmpje gezien. Een jaaroverzicht met veel feestelijke en bijzondere momenten. Natuurlijk zijn we trots op een gemeente waar zoveel gebeurt, ik dank een ieder die daaraan bijdraagt. Maar natuurlijk kan ik niet voorbijgaan aan de zorgen van velen afgelopen jaar. Het was weer geen gemakkelijk jaar, en in sommige delen van de wereld een heel heftig en verdrietig jaar. Aardbevingen, overstromingen, oorlogen… Om soms letterlijk buikpijn van te krijgen en stil van te worden.

En ook in eigen land waren en zijn er zorgen; het woningtekort, druk op de bestaanszekerheid, criminaliteit en ondermijning, en natuurlijk ook de asielopvang. Over het laatste viel het kabinet. En het geeft natuurlijk schaamrood op de kaken dat we er in dit land nog steeds niet in slagen om de opvang in goede banen te leiden. Dat een wet die inzet op een eerlijke verdeling in het land nu al 1,5 jaar op zich laat wachten. En het is nog allerminst zeker dat deze wet er nu snel komt. Onze buren in Ter Apel zitten er maar mee.

Coevorden heeft zijn verantwoordelijkheid op het gebied van asiel altijd ruimhartig opgepakt. Wij hebben geen spreidingswet nodig. Ook afgelopen jaar hebben we onze taakstelling weer ingevuld. Maar ik constateer wel dat we in Coevorden aan onze max zitten. Draagvlak weegt zwaar en daar moeten we zuinig op zijn.

Ik dank de vele mensen die afgelopen jaar en de jaren daarvoor hebben geholpen om deze vluchtelingen een waardige opvang, een veilig thuis te geven in onze dorpen en stad.

Nog even terug naar de mooie momenten van afgelopen jaar. Een paar wil ik er toch wel even noemen.

Want hoe bijzonder was bijvoorbeeld het EK wegwielrennen! Met onze gemeente – en natuurlijk de rest van onze prachtige provincie – als het decor van strijd. Met de ploegenpresentatie van de dames en het wielercafé op de prachtige nieuw aangelegde Weeshuisweide. En hoe mooi is om te zien wat er dan allemaal, vanuit inwoners en ondernemers, vanzelf ‘ontstaat’ aan randactiviteiten in de dorpen en langs de route! Er worden tribunes gebouwd, wegen versierd, kunstobjecten in de weilanden geplaatst. Het heeft Drenthe en ook Coevorden mooi op de kaart gezet; 60 miljoen kijkers wereldwijd.

Ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat de liefde van inwoners voor hun dorp vaak groot is. En soms zelfs heel groot. En dat is ook zeker het geval in Gees. Op 10 december had ik het voorrecht om daar het eerste exemplaar van het boek ‘Gees: kuieren door 1000 jaar dorp’ in ontvangst te nemen. Echt een prachtig boek, waar de schrijvers en het dorp hun ziel en zaligheid in hebben gestopt. 480 pagina’s! Waar een klein durpske al niet groot in kan zijn.

Archieven uitpluizen, onderzoek doen, foto’s selecteren, schrijven, lezen, herschrijven, en vooral doorgaan en volhouden. Ik geloof dat ze er in totaal 15 jaar mee bezig geweest zijn. Hoe speciaal is dat! 

Ook onze eigen organisatie kan terugkijken op een prettig jaar waarin we echt dat extra stapje hebben gezet. We kregen bijvoorbeeld de organisatie van drie verkiezingen op ons bordje; Provinciale Staten en Waterschappen, en de Tweede Kamerverkiezingen. En de Europese verkiezingen worden alweer voorbereid. Ik kan u verzekeren, daar komt heel wat bij kijken. Ook bijzonder leuk dat we bij de laatste verkiezingen voor het eerst een Drentstalig stembureau hebben opgezet, in Dalerpeel. Het Drents hoort bij ons en dat stimuleren we graag. Al blijft het wel een beetje oefenen voor deze burgemeester, met z’n rollende ‘r’. Neemt u het me niet kwalijk. En nu ik het toch over de verkiezingen heb, heel veel dank aan al die vrijwilligers op de stembureaus en de tellers een dag later. Verkiezingen die gedragen en mede georganiseerd worden door inwoners zelf zijn essentieel voor een gezonde democratie. 

Ook onze gemeenteraad kende een jaar van hard werken; tijdens ongeveer 100 vergaderavonden kwamen 94 raadsbesluiten, 31 moties en 11 amendementen voorbij. En we hadden maar liefst 24 insprekers, opvallend veel. Mooi dat onze gemeenteraad zo toegankelijk is voor inwoners.

Er werd afgelopen jaar een groot aantal belangrijke besluiten genomen. Ik noem de nieuwbouw van de Nieuwe Veste, de invoering van diftar en de invoering van de omgevingswet per 1 januari. Maar ook het flexwonen en diverse bestemmingsplannen kwamen voorbij, het cultuurbeleid is geactualiseerd en krijgt een stevige impuls, er is een nieuw veiligheidsplan en de nieuwe Regiodeal. En er is flink gedebatteerd en positief besloten over de bouw van een MFC in Schoonoord. Ik dacht er afgelopen zaterdag nog even aan, tijdens de finaledag van het Protos Weering Toernooi.

En ja het is fijn, ook voor de voorzitter, maar ook zeker voor de gemeenteraad zelf en de inwoners, dat de raad van Coevorden van mening kan verschillen, en soms scherp kan debatteren, maar dat de onderliggende taal er een is van welwillendheid, respect en er samen uit willen komen. Het algemeen belang telt in Coevorden. 

2023 was ook een jaar met jubilea. De gemeente Coevorden bestond 25 jaar. Dat was een klein feestje waard. De speciale subsidieregeling om dit te vieren is goed gebruikt. Er zijn tal van activiteiten door de hele gemeente heen georganiseerd.

En we hebben natuurlijk 60 jaar stedenband en vriendschap met Nordhorn gevierd. Er waren veel uitwisselingen en ontmoetingen, en we hebben onze vriendschap en samenwerking opnieuw bekrachtigd met het ondertekenen van een intentieverklaring en een glas Duits bier. De gezamenlijke belangen in de grensregio vragen om een nauwe samenwerking met onze Duitse buren. Niet in de laatste plaats om ook de lobby voor de realisatie van de Nedersaksenlijn kracht bij te zetten. Ik dank onze vrienden uit Nordhorn voor 60 jaar vriendschap en de fijne samenwerking afgelopen jaar.

In 2024 vieren we een ander jubileum. Het Europark bestaat officieel 25 jaar. Samen met de Samtgemeinde Emlichheim gaan we hier uiteraard gepaste aandacht aan geven. En we grijpen dit jaar ook aan om eens na te denken over de toekomst van dit grensoverschrijdend bedrijvenpark. Hoe ziet het Europark er over nog eens 25 jaar uit? En wat vraagt dat nu aan inzet van ons?

Dames en heren,  een jaar vliegt voorbij. Wat vertellen de cijfers ons over afgelopen jaar? Op 31 december telde onze gemeente 35731 inwoners, we zijn per saldo met 36 inwoners gegroeid. Er zijn 242 kinderen geboren. Er waren in 2023 40 echtparen 60 jaar getrouwd. Ook waren 15 echtparen 65 jaar getrouwd. 12 inwoners vierden hun 100+ verjaardag. De oudste inwoner is 103 jaar. 

Er werden maar liefst 12 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. En er is 1 Koninklijke Erepenning uitgereikt, door de commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma, aan de Volharding uit Dalen

Dames en heren, ik ga zo afronden. Echt waar. Maar tijdens het schrijven van deze toespraak dacht ik ook nog even terug aan de nieuwjaarsreceptie van vorig jaar. U weet het misschien nog, toen hadden we van die onpersoonlijke plastichandjes om elkaar de hand te schudden, of een high five te geven. Gelukkig is dat nu niet meer nodig.

Maar in de eerste collegevergadering van afgelopen jaar vroeg ik ook even aan de wethouders wat ze van de nieuwjaarsbijeenkomst vonden. Uiteraard waren ze vol enthousiasme en lof. Dat begrijpt u. Toch was er één collega die zich waagde aan – laat ik het maar even zeggen – wat positieve feedback. Ik noem geen namen. Hij zei: “Gooi de knuppel maar eens in het hoenderhok! Het hoeft niet allemaal vriendelijk te zijn.” Nou beste mensen, ik heb er eens goed over nagedacht… Dat ga ik dus niet doen! Want om eerlijk te zijn, wens ik ons allen in 2024 juist wat anders toe.

Contact, en vooral beter contact, echt contact; het gevoel van menselijke verbinding. We verzuipen in ons land in de meningen. De media, de talkshows, ja ook de politiek, we zullen we het wel even vertellen. We oordelen, en erger; veroordelen vaak, zonder al te veel kennis van zaken. We praten ‘tegen’ elkaar, in plaats van ‘met’ elkaar. Het isoleert en polariseert. En te vaak luisteren we om te reageren, om ons eigen verhaal te vertellen. “Ja dat heb ik ook…”, zeggen we dan al gauw. En het gesprek heeft weer betrekking op jou, op jouw mening, op jouw ervaring. 
Dames en heren, uiteindelijk is het houding, is het gedrag.

Luisteren, begrijpen, begrip hebben, zonder het eens te hoeven zijn. Het kan gewoon. Wat minder eigen mening, en meer ruimte voor samen. En de simpele, maar belangrijke vraag, hoe gaat het met jou? Dat is wat ons helpt en ook 2024 een beetje mooier kan maken. Mag ik op u rekenen?

En dan echt tot slot. Onze vrijwilligers, op vele terreinen en plaatsen in de gemeente zijn ze actief, fantastisch! We kunnen ze niet dankbaar genoeg zijn. Maar ik vraag vanavond uw aandacht voor een speciale categorie; ik noem ze vaak onze supervrijwilligers. Ze staan altijd paraat, voor u, voor ons, bij nacht en ontij, daar waar hulp nodig is, daar is onze vrijwillige brandweer. Een auto te water, een stal of schoorsteenbrand, een gaslek, een kat in de boom, een autobrand tijdens de jaarwisseling, of overstromingsgevaar zoals eind december bij onze buren in Laar: we kunnen op onze brandweer rekenen!  En soms met gevaar voor eigen leven. Terecht zijn deze mannen en vrouwen de trots van het dorp en de stad.

En hoe leuk is het dat we in Coevorden ook een actieve jeugdbrandweer hebben? Al 40 jaar! Ik heb ze zien oefenen, en ben echt een beetje fan van ze geworden.  En afgelopen jaar zijn ze als 7de geëindigd op de landelijke finaledag. Fantastisch, klasse gedaan! En natuurlijk zijn we trots dat deze jongens en meisjes vanavond onze eregasten willen zijn. Meer ga ik er niet over zeggen, want ze gaan zich zo dadelijk zelf aan u voorstellen en we gaan een mooi filmpje van hun activiteiten bekijken.

Dan zou ik nu graag met u toosten op het nieuwe jaar en op onze jeugdbrandweer.

"Op een goed, gezond en mooi 2024!"