Nieuws

De Adviesraad Sociaal Domein vraagt meedenkers

De adviesraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren en informeren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het terrein van het sociaal domein, met name op de volg

Onderhoud aan het Digitaal loket

In verband met onderhoud is het in ieder geval op zaterdag 11 februari niet mogelijk om digitaal zaken te doen met de gemeente.

Werk aan de waterleiding in Sleen

De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) start maandag 6 februari met de aanleg van bijna 2 kilometer waterleiding tussen de Broeklanden en het centrum van Sleen.

Gebiedsgerichte nieuwsbrieven voor Coevorden

Wethouder Joop Brink overhandigde gisterenavond de allereerste nieuwsbrief aan de voorzitter van het Plaatselijk Belang van Aalden. Gebiedsgerichte communicatie geeft een impuls aan het thema Coevorden Verbindt!