Aanslag gemeentelijk belastingen eind januari in de bus

Eind januari ontvangt iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen voor het belastingjaar 2021.

Op de aanslag kunt u zien wat u in 2021 aan onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing moet betalen. Ook de beschikking Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-beschikking) staat vermeld. Niet iedereen betaalt alle belastingen die hier worden genoemd. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent. Maar ook of het belastingobject een woning of een bedrijfspand is.

Betalingstermijnen

De betalingstermijnen blijven gelijk. Wanneer u een aanslag ontvangt met dagtekening 31 januari 2021 dan wordt uw automatische incassobedrag in tien termijnen geïnd. Beginnend met een incasso in februari en eindigend in de maand november. Heeft u geen automatische incasso dan heeft u twee betalingstermijnen. De vervaltermijnen staan op het aanslagbiljet.

Automatische incasso afgeven

Hebt u nog geen automatische incasso maar u wilt de aanslag wel in tien termijnen betalen? Dan kunt u een automatische incasso afgeven, schriftelijk of via de website www.coevorden.nl/automatische-incasso. U kunt ook gebruikmaken van de bij de aanslag meegezonden machtigingskaart.

Kwijtschelding aanslag

Wanneer u in 2020 kwijtschelding heeft gehad, kan het zijn dat u in 2021 automatisch voor kwijtschelding in aanmerking komt. U ontvangt dan, eind januari, een brief van de gemeente. Heeft u vorig jaar geen kwijtschelding aangevraagd of komt u niet in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen als u de aanslag gemeentelijke belastingen 2021 hebt ontvangen.

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via www.coevorden.nl/kwijtschelding en klik op het onderdeel ‘aanpak’.

Lukt het niet om uw aanvraag digitaal te doen? Vraag dan het papieren formulier kwijtschelding aan. We sturen u het per post toe.

Kwijtschelding waterschapsbelasting (GBLT)

Kwijtschelding aanvragen voor de waterschapbelastingen regelt u rechtstreeks met het GBLT.
Voor vragen hierover verwijzen wij u door naar GBLT, www.gblt.nl

Geen aanslag-/beschikkingsbiljet

Het kan voorkomen dat u geen aanslag-/beschikkingsbiljet ontvangt. Dat komt omdat de waardering van sommige woningen en niet-woningen nog niet klaar is. In dat geval ontvangt u de aanslag later.

WOZ-Loket gemeentelijke belastingen

Via het WOZ-loket kunt u uw aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen (onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing) digitaal raadplegen. U kunt hier ook het taxatieverslag van uw pand bekijken. 
Om in te loggen heeft u uw DigiD inloggegevens nodig. U kunt alleen inloggen als de aanslag op uw naam staat.

Alleen diegene die een aanslag heeft ontvangen, met dagtekening 31 januari, kan inloggen met zijn of haar eigen DigiD inlogcode. U kunt zelf uw DigiD aanvragen via www.digid.nl. Bedrijven kunnen niet inloggen.

Wilt u alleen een WOZ-waarde bekijken?

Deze kunt u, zonder inloggen met uw DigiD inloggegevens, bekijken via het WOZ-waardeloket.  U kunt de WOZ-waarde ook raadplegen, met uw met uw DigiD inloggegevens, via MijnOverheid (wonen).

Bezwaar maken

Niet eens met uw WOZ-waarde of uw aanslagbiljet? Wij helpen u graag! U heeft hier geen bureau of makelaar voor nodig.

Lees in het nieuwsbericht Bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde? We helpen u graag, dit is gratis hier meer over.

De gemeente doet haar best om de WOZ-waarde zo goed mogelijk te bepalen. Bent u het niet eens met uw aanslagbiljet of WOZ-waarde, dan kijken wij dit graag voor u na. U leest meer informatie op de pagina Bezwaar maken.

Meer informatie

Informatie over de gemeentelijke belastingen kunt u vinden:

Heeft u een vraag of wilt u informatie? Bel ons dan via het telefoonnummer 14 0524.