Aanslag gemeentelijke belastingen eind januari in de bus!

Eind januari ontvangt iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen voor het belastingjaar 2019.

Wat staat er op het aanslagbiljet

Op de aanslag kunt u zien wat u in 2019 aan onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing moet betalen. Ook de beschikking Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-beschikking) staat vermeld. Niet iedereen betaalt alle belastingen die hier worden genoemd. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent, maar ook of het belastingobject een woning of een bedrijfspand is.

Betalingstermijnen

De betalingstermijnen blijven gelijk. Wanneer u een aanslag ontvangt met dagtekening 31 januari 2019 dan wordt uw automatische incassobedrag in tien termijnen geïnd. Beginnend met een incasso in februari en eindigend in de maand november. Heeft u geen automatische incasso dan heeft u twee betalingstermijnen. De vervaltermijnen staan op het aanslagbiljet.

Automatische incasso afgeven

Hebt u nog geen automatische incasso maar u wilt de aanslag wel in tien termijnen betalen? Dan kunt u een automatische incasso afgeven, schriftelijk of via de website www.coevorden.nl/belastingen. U kunt ook gebruikmaken van de bij de aanslag meegezonden machtigingskaart.

Kwijtschelding voor belastingen en waterschapslaten

Wanneer u in 2018 kwijtschelding heeft gehad, kan het zijn dat u in 2019 automatisch voor kwijtschelding in aanmerking komt. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt ontvangt u, eind januari, een brief van de gemeente. Heeft u vorig jaar geen kwijtschelding aangevraagd of komt u niet in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding, dan kunt u kwijtschelding aanvragen zodra u de aanslag gemeentelijke belastingen 2019 hebt ontvangen.

Geen aanslag-/beschikkingsbiljet

Het kan voorkomen dat u geen aanslag-/beschikkingsbiljet ontvangt omdat de waardering van sommige woningen en niet-woningen nog niet is afgerond. In dat geval ontvangt u de aanslag later.

Meer informatie

Informatie over de gemeentelijke belastingen kunt u vinden op de achterkant van uw aanslagbiljet en op www.coevorden.nl/belastingen, www.woz-loket.coevorden.nl en de informatiefolder gemeentelijke belastingen. Telefonisch kunt u contact opnemen met ons via 14 0524.

Wilt u langskomen?

Wilt u langskomen voor informatie? Maak dan digitaal een afspraak. U kunt zelf een tijdstip kiezen en u bent dan direct aan de beurt.