Aanslag gemeentelijke belastingen eind januari in de bus

Geldhuisje illustratie bij bericht gemeentelijke belastingen


Eind januari ontvangt iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen voor het belastingjaar 2020.

Op de aanslag kunt u zien wat u in 2020 aan onroerende-zaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing moet betalen. Ook de beschikking Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-beschikking) staat vermeld. Niet iedereen betaalt alle belastingen die hier worden genoemd. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent, maar ook of het belastingobject een woning of een bedrijfspand is.

Betalingstermijnen

De betalingstermijnen blijven gelijk. Wanneer u een aanslag ontvangt met dagtekening 31 januari 2020 dan wordt uw automatische incassobedrag in tien termijnen geïnd. Beginnend met een incasso in februari en eindigend in de maand november. Heeft u geen automatische incasso dan heeft u twee betalingstermijnen. De vervaltermijnen staan op het aanslagbiljet.

Automatische incasso afgeven

U heeft nog geen automatische incasso maar u wilt de aanslag wel in tien termijnen betalen? Dan kunt u een automatische incasso afgeven, schriftelijk of digitaal, via automatische incasso voor gemeentebelastingen. U kunt ook gebruikmaken van de machtigingskaart die bij de aanslag meegestuurd is.

Kwijtschelding voor belastingen en waterschapslasten

Wanneer u in 2019 kwijtschelding heeft gehad, kan het zijn dat u in 2020 automatisch voor kwijtschelding in aanmerking komt. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt ontvangt u, eind januari, een brief van de gemeente. Heeft u vorig jaar geen kwijtschelding aangevraagd of komt u niet in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding, dan kunt u kwijtschelding aanvragen zodra u de aanslag gemeentelijke belastingen 2020 hebt ontvangen.

Vanaf 1 januari 2020 vraagt u voor de waterschapsbelasting zelf kwijtschelding aan bij GBLT en niet meer bij de gemeente Coevorden.
Met ingang van 1 januari 2020 is de samenwerking tussen GBLT en de gemeente Coevorden stopgezet. Daarom kan de gemeente Coevorden uw aanvraag voor kwijtschelding van de waterschapsbelastingen van GBLT niet meer afhandelen. Wilt u kwijtschelding aanvragen voor de waterschapbelastingen? Dan regelt u dat rechtstreeks met het GBLT.

U kunt kwijtschelding voor de waterschapsbelasting digitaal bij GBLT aanvragen via www.GBLT.nl of een kwijtscheldingsformulier aanvragen via telefoonnummer 088-064 55 55. GBLT handelt zelf uw verzoek om kwijtschelding af voor de aanslag waterschapsbelastingen. Voor vragen hierover verwijzen wij u door naar GBLT. 

Geen aanslag-/beschikkingsbiljet

Het kan voorkomen dat u geen aanslag-/beschikkingsbiljet ontvangt omdat de waardering van sommige woningen en niet-woningen nog niet is afgerond. In dat geval ontvangt u de aanslag later.

Meer informatie

Informatie over de gemeentelijke belastingen kunt u vinden op de achterkant van uw aanslagbiljet. De informatie is ook te vinden op de pagina belastingen van deze website, op het WOZ-loket Coevorden en de informatiefolder gemeentelijke belastingen. Telefonisch kunt u contact opnemen met ons via 14 0524.

Wilt u langs komen?

Wilt u langs komen voor informatie? Maak dan digitaal een afspraak. U kunt zelf een tijdstip kiezen en u bent dan direct aan de beurt.