Aanslag gemeentelijke belastingen eind januari in de bus!

Rekenmachine

Eind januari ontvangt iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen voor het belastingjaar 2023.

Op de aanslag kunt u zien wat u in 2023 aan onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing moet betalen. Ook de beschikking Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-beschikking) staat vermeld. Niet iedereen betaalt alle belastingen die hier worden genoemd. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent, maar ook of het belastingobject een woning of een bedrijfspand is.

Betalingstermijnen

Wanneer u een aanslag ontvangt met dagtekening 31 januari 2023 dan wordt uw automatische incassobedrag in tien termijnen geïnd. Beginnend met een incasso in februari en eindigend in de maand november. Heeft u geen automatische incasso dan heeft u twee betalingstermijnen. De vervaltermijnen staan op het aanslagbiljet.

Automatische incasso afgeven

Hebt u nog geen automatische incasso maar u wilt de aanslag wel in tien termijnen betalen? Dan kunt u een automatische incasso afgeven, schriftelijk of via de website www.coevorden.nl/automatische-incasso. U kunt ook gebruikmaken van de bij de aanslag meegezonden machtigingskaart. 

Kwijtschelding aanslag


Wanneer u in 2022 kwijtschelding heeft gehad, kan het zijn dat u in 2023 automatisch voor kwijtschelding in aanmerking komt. U ontvangt dan, eind januari, een brief van de gemeente. Heeft u vorig jaar geen kwijtschelding aangevraagd of komt u niet in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding, dan kunt u kwijtschelding aanvragen als u de aanslag gemeentelijke belastingen 2023 hebt ontvangen.

Lukt het niet om uw aanvraag digitaal te doen? Vraag dan het papieren formulier kwijtschelding aan. We sturen u het per post toe.

Voor hulp bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier kunt u een afspraak maken met de invulhulp van Maatschappelijk Welzijn Coevorden. U kunt bellen naar 085-27 35 256 of een e-mail sturen naar info@mwcoevorden.nl. Het bezoekadres is Van Eijbergenstraat 5 in Coevorden.

Kwijtschelding waterschapsbelasting (GBLT)

Kwijtschelding aanvragen voor de waterschapbelastingen regelt u rechtstreeks met het GBLT.
Voor vragen hierover verwijzen wij u door naar GBLT, www.gblt.nl

Geen aanslag-/beschikkingsbiljet
 

Het kan voorkomen dat u geen aanslag-/beschikkingsbiljet ontvangt omdat de waardering van sommige woningen en niet-woningen nog niet is afgerond. In dat geval ontvangt u de aanslag later.

Meer informatie

Informatie over de gemeentelijke belastingen kunt u vinden:

Heeft u een vraag of wilt u informatie? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 0524.