Agenda commissievergadering dinsdag 7 april

Foto lege raadszaal

De commissie- en raadsvergaderingen worden, in verband met het Coronavirus en de maatregelen daarom heen  via een videoconferentie  gehouden. Dit is nog wel onder voorbehoud omdat de definitieve  mogelijkheden daarvoor nog niet bekend zijn.

Er volgt nog nadere informatie of, en zo ja, op welke wijze u deze vergadering kunt volgen. Datzelfde geldt voor de wijze waarop insprekers tijdens deze vergadering gebruik kunnen maken van het spreekrecht. Raadpleeg voor actuele informatie www.coevorden.nl of neemt u hierover contact op met de griffie via griffie@coevorden.nl.

 

De uitzending van de commissievergadering start onder voorbehoud op dinsdag 7 april 2020 om 19.30 uur.  

Agenda Commissievergadering / Beeldvorming en oordeelsvorming

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Vaststelling agenda

 4. Inspreekrecht

 5. Vragenuurtje

 6. Raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken

 7. Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 28 januari 2020, inzake Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe 2021-2022

 8. Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 27 februari 2020, inzake stimuleringsfonds leefbaarheid 2019 en verder

 9. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake hoofdlijnendocument Omgevingsvisie Coevorden

 10. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake bestemmingsplan  “Zonne-akker Wachtum”

 11. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake voordracht nieuwe leden welstands- en monumentencommissie

 12. Vaststelling verslag commissie van 10 april 2020

 13. Sluiting 

U wilt iets kwijt aan de gemeenteraad?

Dat kan! U kunt gebruik maken van het inspreekrecht in de commissievergadering.

We vragen u dat dan uiterlijk maandag 6 april 09.00 uur te melden bij de raadsgriffier via griffie@coevorden.nl of via telefoonnummer 14 0524. 

Vanwege het Coronavirus is het niet mogelijk om fysiek aanwezig te zijn. We werken aan de mogelijkheid om het inspreken digitaal mogelijk te maken. Hoe dat er precies uit zal zien kunnen we nu nog niet zeggen. Na aanmelding informeert de griffie de aangemelde insprekers daarover.  

Vergadering wordt live uitgezonden

Als u gebruik maakt van het spreekrecht weest u zich er dan van bewust, dat openbare commissievergaderingen - evenals raadsvergaderingen - live worden uitgezonden op Internet.