Bert Bouwmeester stopt als burgemeester gemeente Coevorden

Beste inwoners van de gemeente Coevorden,


Zeventien jaar geleden, op 1 januari 2004, mocht ik uw burgemeester worden. Ik zag de kans om mijn vak als bestuurder te kunnen uitoefenen op de geboortegrond van mijn ouders en voorouders. Die wilde ik niet voorbij laten gaan, en ik voel mij hier sindsdien letterlijk én figuurlijk thuis. De gemeenteraad zocht toentertijd een burgemeester die zich voor twee benoemingstermijnen van zes jaar aan de gemeente wilde verbinden. De opgaven die er voor de gemeente lagen maakten dat ook wenselijk.

Inmiddels zijn die opgaven afgerond, terwijl er natuurlijk ook volop ontwikkelingen en kansen zijn die een blijvende of nieuwe uitdaging zijn. Maar intussen raak ik aan het einde van mijn derde termijn. In de loop van dit jaar zal opnieuw de vraag moeten worden beantwoord of ik vanaf 1 januari 2022 voor een vierde termijn hier burgemeester wil en kan zijn. Tot op de dag van vandaag voelen die rol en verantwoordelijkheid als goed en passend, en is de samenwerking met het College van B&W en de gemeenteraad inspirerend en plezierig. Toch moet ik dat niet doen.

Ik ben altijd een voorstander geweest van het creëren van een goede balans tussen kennis en ervaring enerzijds, en vernieuwing en een frisse blik aan de andere kant. Zeker het openbaar bestuur vraagt een open benadering van de zich steeds sneller opvolgende vraagstukken in onze samenleving. Ik voel bovendien in toenemende mate de behoefte mijn ruime ervaring in het lokaal bestuur te verbinden aan de grote opgaven in deze tijd, waar mijn achtergrond en motivatie als bioloog sterker naar voren kunnen komen dan als burgemeester.

Sinds ik begin 1990 wethouder in Zaanstad ben geworden heb ik onafgebroken, 24 uur per dag en 7 dagen per week, de verantwoordelijkheid gevoeld die het werken voor het openbaar bestuur met zich meebrengt. Ik heb ervaren dat het in de rol als burgemeester, eerst vanaf 16 februari 1997 in de gemeente Monster en aansluitend hier, zelfs een nog grotere stempel drukt op het privéleven en daarmee op ons gezin. Dat brengt mij tot de volgende conclusie:

Ik wil onze majesteit verzoeken per 1 oktober aanstaande mij ontslag als burgemeester van Coevorden te verlenen. Dat is drie maanden voordat mijn huidige ambtstermijn afloopt. Aanvullende overwegingen die ik hierbij heb zijn de volgende:

Ik voel mij in het bijzonder verantwoordelijk voor de kwaliteit ván en de continuïteit ín het gemeentebestuur. Half maart 2022 zal opnieuw de verkiezing van uw gemeenteraad zijn. Mijn opvolg(st)er als burgemeester zal met mijn eerdere vertrek zes maanden ervaring kunnen opdoen met onze gemeente, met een ervaren Gemeenteraad en B&W, voordat zij/ hij geconfronteerd wordt met de veranderingen, misschien ook in de samenstelling van het College, die nu eenmaal horen bij het beginnen van een nieuwe bestuursperiode. De gemeenteraad kan dan dit voorjaar het profiel voor mijn opvolg(st)er vaststellen en de selectie doen, voordat dit najaar de voorbereidingen voor de verkiezingscampagne de agenda van de raadsleden gaat bepalen.

Dit komende najaar zal bovendien de start zijn van het programma wat Coevorden als Culturele Gemeente van Drenthe tot eind 2022 zal laten zien. De burgemeester zal als boegbeeld van onze gemeente in dat programma vaak een rol hebben. Een wisseling halverwege de rit is dan niet optimaal.

Zoals gezegd, ik voel mij helemaal thuis in het werk en in onze gemeente. Het is mooi en eervol om de titel van langstzittende burgemeester van Drenthe te mogen dragen, maar men kan ook te laat stoppen. Ik denk dat Coevorden gebaat kan zijn bij een nieuwe burgemeester, hoezeer ik er ook tegenop zie om afscheid nemen van al die mensen waarmee en voor wie ik heb mogen werken. Ik wil u allen hartelijk bedanken dat ik zo lang uw burgemeester heb mogen zijn.


Bert Bouwmeester
Burgemeester van Coevorden