Bijeenkomst Coevorden voor Biodiversiteit

Logo raad op straat

De variatie in planten en dieren staat onder druk. In Nederland en dus ook in Coevorden. En dat is dagelijks merkbaar in de praktijk: er dreigt een bijentekort, we hebben minder insecten op onze autoruiten dan vroeger, de weidevogelstand staat onder druk, tuinen worden steeds vaker betegeld… Zo zijn er veel voorbeelden te noemen. De gemeenteraad van Coevorden organiseert op donderdag 11 april de bijeenkomst voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties: Coevorden voor biodiversiteit. De bijeenkomst start om 17.15 in de raadzaal in het gemeentehuis Hof van Coevorden.

Een greep uit het programma

  • Introductie: hoe staan we ervoor wat betreft biodiversiteit?
  • Dialoogsessies: in gesprek met de Natuur en Milieu Federatie
  • Raak geïnspireerd; bewoners, boeren en organisaties werken samen aan duurzame en biodiverse projecten. Hoe gaat dat in Coevorden? En in andere gemeenten?
  • Een heerlijk biologisch hapje en drankje
  • En nog veel meer!

Hoe kunnen we de variatie in planten en dieren versterken?

Uit oogpunt van versterking van de natuur, maar ook voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente Coevorden, is het belangrijk dat de variatie in planten en dieren weer wordt versterkt. De gemeenteraad van Coevorden maakt hier serieus werk van vanuit het gezamenlijke raadsakkoord “Samen Levend”. Hoe kunnen we dit samen met organisaties, boeren, inwoners en overheid aanpakken? Tijdens de bijeenkomst Coevorden voor biodiversiteit gaat de gemeenteraad van Coevorden samen met u op zoek naar antwoorden.

Raad op Straat

Vertegenwoordigers van alle fracties vormen een speciale raadswerkgroep, die de komende maanden aan de slag gaat met de uitwerking van het thema duurzaamheid in de deelthema’s biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie. Met als belangrijkste doel om hierover met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan. Dit onder de noemer Raad op Straat. Deze bijeenkomst over het thema biodiversiteit is onderdeel van Raad op Straat.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst.