Bijeenkomst over het sport- en preventieakkoord

bijeenkomst_sport-_en_preventieakkoord

Op 9 december was er ’s avonds in de raadszaal van het gemeentehuis in Coevorden een bijeenkomst over het sport- en preventieakkoord voor de gemeente Coevorden. De avond werd afgetrapt voor wethouder Joop Brink en sportformateur Mieke Zijl leidde de avond in. De honderd aanwezige mensen vertegenwoordigden sportverenigingen, bedrijven, onderwijs, maatschappelijk werk en overheid. Samen gingen ze in gesprek over de invulling van het sport- en preventie akkoord. Een akkoord heeft als belangrijkste doel: hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat meer inwoners (jong en oud) met plezier kunnen bewegen in een gezonde omgeving!

Aan de hand van de zes verschillende thema’s ‘Gezond in Coevorden’, ‘Sporten en bewegen voor iedereen’, ‘Duurzame sportinfrastructuur’, ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’, ‘Coevorden op de kaart’ en ‘Onderwijs, sport en preventie’ ging de aanwezigen in groepen aan de slag.

Iedereen was erg betrokken en gaf aan graag hun steentje te willen bijdragen. Deze eerste avond leverde een mooie opbrengst op. De volgende bijeenkomst is op maandag 3 februari. Dan willen we samen duidelijk krijgen welke doelen we op de verschillende ambities nastreven, welke resultaten dit moet opleveren en welke acties/maatregelen nodig zijn.