Certificaten uitgereikt cursus Politiek Actief 

Een groep van 12 inwoners van de gemeente Coevorden heeft de digitale cursus Politiek Actief met succes gevolgd.  Afgelopen donderdag ontvingen ze hun certificaat uit handen van burgemeester Bert Bouwmeester. 

Met de cursus wil de gemeente inwoners enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als gemeenteraadslid. De cursus werd georganiseerd door de griffie in samenwerking met ProDemos. 

Politiek is mensenwerk

“Dat jullie de cursus digitaal moesten volgens, was niet gemakkelijk”, aldus Bert Bouwmeester. “Want politiek is toch vooral mensenwerk. Mijn complimenten dat jullie toch enthousiast bleven. En hou vooral het gevoel vast dat wij een lekenbestuur zijn. Dat is de kern van ons systeem. Mensen uit de samenleving die voor de samenleving bezig zijn”.

Wat zit er nog verborgen

Petra Witting (zie foto) was een van de deelnemers aan de curusus. “Iedereen heeft wel eens commentaar op de gemeente”, vertelt Petra. “Maar eigenlijk zonder dat je weet hoe een gemeente, een college, een raad werkt. Wat zijn de verhoudingen en wat zit er nog verborgen waar je als inwoner geen weet van hebt. Dat wou ik wel eens weten.”

Mijn passie is verbinding leggen

“Ik vind het ook belangrijk dat iedereen mee kan doen. Nu de samenleving steeds meer digitaal wordt, zijn sommige ouderen bijvoorbeeld moeilijker te bereiken. Mijn moeder zegt altijd: ‘de gemeente is er voor mij, ik ben er niet voor de gemeente’. Mijn passie is om verbinding te leggen tussen de gemeente en al haar inwoners. Ook de mensen die minder goed te bereiken zijn. Maar voor je dat kan doen, is het goed om op de hoogte te zijn hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Het is leuk om daar nu meer van te weten.”