Coevorden trapt Week van de Alfabetisering af

Taalhelden Drenthe 2019

Eén op de negen inwoners van de gemeente Coevorden is laaggeletterd. Tijdens de Week van de Alfabetisering is er extra aandacht voor deze uitdaging. Samen met onder andere de bibliotheken, de taalhuizen en het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe haakt de gemeente Coevorden aan bij de landelijke campagne. Zo was er een feestelijke lunch met de Taalmaatjes. Dat zijn vrijwilligers die inwoners van Coevorden persoonlijk begeleiden om de taal beter onder de knie te krijgen. Het werk van de Taalmaatjes wordt extra in de schijnwerpers gezet en er zijn mogelijkheden om je als taalvrijwilliger aan te melden.

In elke Drentse gemeente is een taalhuis gevestigd. Tijdens de bijeenkomst in het Hofpoort Theater stonden de twaalf taalhuiscoördinatoren in de schijnwerpers. De bijeenkomst wordt jaarlijks georganiseerd door het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. Coevorden was dit jaar gastheer. De genodigden kregen een feestelijk avondprogramma voorgeschoteld. Team Abracadabra uit Hoogeveen was één van de drie winnaars van de Drentse Taalheldenprijs. Ook het Team HR De Groot Installatiegroep uit Emmen en Team Juf Wilhelmina uit Coevorden vielen in de prijzen. Bondgenootschap voorzitter Eric van Oosterhout presenteerde  de bijeenkomst. Tekenaar Herman Roozen uit Coevorden legde de hoogtepunten van de bijeenkomst vast in een aantal leuke cartoons.

Professionals

Op woensdag 11 september is, bij De Nieuwe Veste in Coevorden, speciaal voor professionals die met jonge kinderen in het voor- en vroegschoolse veld werken, een kennisevenement over laaggeletterdheid. Wetenschapsjournalist Mark Mieras, bekend als auteur van ‘Ben ik dat?’ en ‘Liefde’, vertelt over het ‘bewegelijke brein’ en het plezier van taal en verhalen. In het programma is verder aandacht voor bijvoorbeeld het herkennen van laaggeletterdheid en het bevorderen van het leren van taal met bewegen.