Coevorden zet stappen in verbeteren sportaccommodaties

Foto grasveld met voetbal

Samen met beheerders en leden van de sportverenigingen heeft de gemeente Coevorden gekeken wat er nodig is om sportaccommodaties klaar voor de toekomst te maken. Dat gaat in verschillende fasen gebeuren.

“Gebleken is dat om sport betaalbaar en beschikbaar te houden  goede, duurzame en toegankelijke sportaccommodaties belangrijk zijn”, aldus wethouder Sport Joop Brink. “Het voorstel voor de eerste fase is klaar; vernieuwing van sportvelden en het installeren van duurzame led-sportveldverlichting.”

Ruimte om te investeren

De investering in de kwaliteit van de buitensportaccommodaties is een logisch vervolg op de bezuiniging en verzelfstandiging van de accommodaties in 2016. Ook toen werd een ronde langs de sportaccommodaties gedaan. De uitkomst was dat de verenigingen zelf prima in staat zijn om met al hun leden en kennis het beheer en onderhoud te doen. ‘Nu de gemeente weer ruimte heeft om te investeren, is het moment aangebroken om de sportaccommodaties toekomstbestendig te maken. Ze moeten weer minimaal 25 jaar mee kunnen’, aldus wethouder Joop Brink. Samen met een afvaardiging van de verenigingen, heeft de gemeente uitgangspunten en voorstellen uitgewerkt. Die werden onlangs aan de verenigingen en hun achterban gepresenteerd.  

Hybride sportvelden en duurzame led-veldverlichting

De uitkomst is de aanleg van hybride velden, renovatie, toplaagverbetering met gravel en onderhoud. Ook investeert de gemeente in led-verlichting. De meeste buitensportaccommodaties worden met name in de herfst, winter en het voorjaar gebruikt. Zeker voor de trainingen, maar ook voor de avondwedstrijden is verlichting noodzakelijk. Voor de verenigingen is investeren in led-veldverlichting niet rendabel. De gemeente investeert daarom 483.000 euro. Met daarbij 260.000 euro uit de subsidieregeling Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties van het Ministerie van VWS (BOSA-subsidie)  wordt er 743.000 euro in led-veldverlichting geïnvesteerd. In de aanleg van velden investeert de gemeente 1,5 miljoen en is er 3 ton beschikbaar uit de BOSA-subsidie.  

Toegankelijker

De verwachting is dat een deel van de werkzaamheden al deze zomer plaatsvindt. ‘Daarvoor moet, samen met verenigingen, een exacte planning worden gemaakt’, aldus Jaap Scholtens. De komende maanden wordt, met het platform gehandicaptenbeleid Coevorden gekeken wat er nodig is om de accommodaties toegankelijker te maken. Voor de sporthallen en gymzalen die de gemeente in eigendom en beheer heeft,  is geld in de meerjaren- onderhoudsplanning gereserveerd. ‘Ook daar kijken we naar wat er precies nodig is’, aldus Scholtens.  

De verbetering van de sportaccommodaties is opgenomen in het bestuursprogramma Ruimte om te doen. De gemeenteraad besloot in 2018 om hiervoor vier jaar lang, jaarlijks geld te reserveren.