Commissievergadering dinsdag 19 januari

Icoon voorzittershamer

Op 19 januari 2021 is er een openbare commissievergadering. Deze begint om 19.30 uur in de Raadszaal in het Hof van Coevorden. 

 

De gemeenteraad en de raadscommissie van Coevorden vergaderen, rekening houdend met de beperkende Corona-maatregelen, weer fysiek en niet meer digitaal. Door de 1,5 meter maatregel is er in de raadzaal helaas geen ruimte voor inwoners, pers en steunfractieleden. Iedereen kan de vergadering via de livestream volgen. Bij de vergadering zijn insprekers wel fysiek welkom.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling agenda
 4. Inspreekrecht
 5. Vragenuurtje
 6. Raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken
 7. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake vernieuwing huisvesting De Nieuwe Veste
 8. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake re-integratie-verordening Participatiewet gemeente Coevorden
 9. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake beleidsnotitie “Samen voor een Gezonder Coevorden”
 10. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake financiële verwerking ontwikkelingen 2021-2024
 11. Vaststelling verslagen commissies van 24 november en 8 december 2020
 12. Sluiting

U wilt iets kwijt aan de gemeenteraad?

Dat kan! U kunt gebruik maken van het inspreekrecht in de commissievergadering. U kunt zich daarvoor tot uiterlijk dinsdag 19 januari 2021 10:00 uur melden bij de raadsgriffier, via email: griffie@coevorden.nl of telefonisch: 14 0524.

Als u wilt inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, vragen wij u 24 uur voor aanvang van de vergadering hiervan melding te maken bij de raadsgriffier.  

Vergadering wordt live uitgezonden

Als u gebruik maakt van het spreekrecht weest u zich er dan van bewust, dat openbare commissievergaderingen - evenals raadsvergaderingen - live worden uitgezonden op Internet.
De video-opnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor iedereen toegankelijk. Wij zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht u hierop te wijzen.