Cursus Politiek Actief

De gemeenteraad van Coevorden organiseert in het voorjaar van 2021 weer een cursus Politiek Actief. Met deze cursus wil de gemeente inwoners enthousiast maken om politiek actief te worden.

Bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als gemeenteraadslid. De cursus wordt verzorgd door de raadsgriffie van de gemeente Coevorden met ondersteuning van ProDemos.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook daarvoor is de cursus zeer geschikt.

Hoe werkt de politiek?

Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid? Op deze vragen, en meer, krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Ook is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de gemeente. Zo krijgen deelnemers ervaring uit de praktijk mee en trainen ze nuttige vaardigheden. Tot slot zijn de deelnemers aanwezig bij een vergadering van de gemeenteraad.

Programma en aanmelden

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en het bijwonen van een raadsvergadering. Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren. U kunt gratis aan de cursus deelnemen.

Begin 2021 volgt meer informatie over de precieze data en de manier waarop de cursus gegeven wordt. Vanaf dan kunt u zich aanmelden. Wilt u hierover actief geïnformeerd worden stuur dan een mailtje naar griffie@coevorden.nl.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Frensel, griffier a.i. Raadsgriffie gemeente Coevorden. m.frensel@coevorden.nl