De Adviesraad Sociaal Domein vraagt meedenkers

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente Coevorden over alle regelingen en voorzieningen inzake de Wet maatschappelijke ondersteuning (o.a. Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet (werk en inkomen). Het belangrijkste doel van de adviesraad is om de belangen van de inwoners van de gemeente te vertegenwoordigen, die te maken hebben of krijgen met deze wetten.

De adviesraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren en informeren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het terrein van het sociaal domein, met name op de volgende hoofdgebieden:

  • jeugd;
  • zorg en maatschappelijke ondersteuning;
  • werk en inkomen.

Voor elk gebied is een werkgroep geformeerd. Uit elke werkgroep zijn twee leden afgevaardigd in de Adviesraad. Voor de werkgroep Werk en inkomen zijn er twee vacatures en voor Zorg en maatschappelijke ondersteuning één.

Wie wij zoeken:

U bent inwoner van de gemeente Coevorden en voelt zich betrokken bij de ontwikkelingen in het Sociaal Domein, met name op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet) of zorg en maatschappelijke ondersteuning (Wmo, Wlz, Zvw).

U hebt kennis en/of ervaring m.b.t. één van deze gebieden en wilt deze graag inzetten, om een bijdrage te leveren aan de beleidsvoorbereiding en -uitvoering in de gemeente Coevorden.

U levert een actieve bijdrage aan de vergaderingen van de werkgroep en kunt wensen en belangen van burgers vertalen naar mogelijkheden voor groepen van burgers. U kunt deze signalen vertalen naar een advies, dat u voorbereidt en schrijft ten behoeve van de adviesraad.

Meer informatie?

Wilt u eerst nog wat meer weten over één van de werkgroepen en uw mogelijke rol daarin? Dan kunt u per mail contact opnemen met één van de leden van de sollicitatiecommissie via adviesraad.coevorden@gmail.com.

Solliciteren?

Wilt u meedoen, dan kunt u uw motivatiebrief met cv sturen naar de sollicitatiecommissie via adviesraad.coevorden@gmail.com. Dit kan uiterlijk tot en met 21 februari.